سعدالله سیفی: ترفند های جدید فرقه رجوی تحت عنوان ستاد داخله ؟

0
520

ترفند های جدید فرقه رجوی تحت عنوان ستاد داخله ؟

Sadollah_Seyfi_Logoسعد الله سیفی، فریاد آزادی، تیرانا، آلبانی، هفتم مارس ۲۰۱۸:… بعد از چند ماهی که وارد آلبانی شدیم . من را صدا کردندبه ستادی که تبدیل به اف های جدید به نام ستاد داخله شده واستراتژی جدید سرنگونی را از این طریق دنبال کنیم . ساده این داستان هم باز هم سربندی تعدادی حرف دروغ بخاط گول زدن وسرکار گذاشتن آدمها بود هر روز یک توجیه جدید وترفند جدید …

لینک به منبع

ترفند های جدید فرقه رجوی تحت عنوان ستاد داخله ؟

چند جمله ای در رابطه با ترفند جدید فرقه وسیاه کاری تحت عنوان ستاد داخله البته این سیاه بازی و دروغ گوئی بار اول این جماعت نیست . بنیان این فرقه با این شیوه کار گذاشته شده است . مشتی از نمونه خروارها که دروغ فرقه رجوی .

بعد از چند ماهی که وارد آلبانی شدیم . من را صدا کردندبه ستادی که تبدیل به اف های جدید به نام ستاد داخله شده واستراتژی جدید سرنگونی را از این طریق دنبال کنیم . ساده این داستان هم باز هم سربندی تعدادی حرف دروغ بخاط گول زدن وسرکار گذاشتن آدمها بود هر روز یک توجیه جدید وترفند جدید .دو زن می آمد با سمت مثلا مسئول امنیت داخله با روابط عمومی وغیره ۳ ساعت نفر آدمهای را سر کار میگذاشتند . او که میرفت یک ریلی شروع میشد به عنوان گشایش وگسترش این ۴ تا کامپیوتر هر روز از این اتاق به آن اتاق میکشیدیم تا جایی که آدمها هم لب به اعتراض باز میکردند چرا دست از سر ما بر نمیدارید . چرا حرف درست به آدمها نمیزنید این کارها جهت پاییدن وکنترل کردن افراد است چه گسترشی یک روز عباس داوری مسئول بالا نشست میگذاشت که در فضای مجازی با زنها نباید صحبت کنید . تعدادی به عنوان اعتراض بیرون میزدند ؟ یک روز نشست میگذاشتند که مشکلات شما چیست ؟ همه نفرات یکصدا بلند میشدند که کسی ما را در داخل ایران نمیخواهد. یا با نفر ارتباط برقرار میکنیم دوست صمیمی ما میشود تا میگوییم هوادار فرقه هستیم با بدوبیراه اکانت را بلوک میکردند ودیگر رابطه ای نمیزدند ! جواب این حرفها را نداشتند با بهانه های مختلف دور میزدند که ما میدانیم وداریم پراتیک کارها را برای ما انجام میدهند شعار نویسی وغیره شما چه کار دارید با مشکلات نفرات که حین شعار نویسی یا کار پراتیک چه مشکلی برای آنها پیش میاید وعده مالی بدهید آنها راهول بدهید بروند کار پراتیک انجام بدهند!! خلاصه از این حرفهای مفت یک روز میگفتند اسم اکانت خود را هوادار مجاهدین نگذارید هر کس هم گفت با آنها هستید بگویید نه وفتی با شما رابطه زد صمیمی شد حرفهای خودتان را بزنید!.ما میدانیم مشکلات شما واقعی است داخل ایران بر علیه ما شیطان سازی میکنند وباید این فضا را بشکنیم در دنیای مجازی اسمی از ما نیست باید شبانه روز کار کنیم تا خودمان را مطرح کنیم این درحالی بودکه با تمام این حرفها مفت واین همه کنترل وغیره آدمها هرکس دنبال تمایلات وکار خودش است یکی سایتهای دیگر را دنبال میکرد ودیک به دنبال تماس با خانواده بوده یکی فیلم نگاه میکرد ویکی به دنبال سایتهای ناجور بود فرقه هم همه اینها را میدید .ومیدانست دراستیصال مطلق هر روز نشست میگذاشت که اشکال نداره این کارها را میکنید حداقل این را بیایید در جمع بگویید تا تشکیلات مستحکم منسجم شود

سعدالله سیفی۲۰۱۸ / ۰۳ / ۰۷

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید