همایون کهزادی: ضایع شدن سران فرقه رجوی از فراخوان چهارشنبه سوری

0
658

ضایع شدن سران فرقه رجوی از فراخوان چهارشنبه سوری

Maryam Rajavi fake 1همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۸:… منافقین مثل سوراخ اول کمربند هستند همیشه هستند ولی کسی نه آن‌ها را به حساب میاورد ونه استفاده میکند نخود همه‌ آش ایران وایرانی به شما ربطی ندارد شما بروید برای اربابتان در عربستان این حرفها را بزنید مگر شما همانهایی نیستید که برای صدام وطن فروشی میکردید نمیدانم چرا این سازمان فکر میکند در میان مردم ایران پایگاه دارد چرا هر چیزی که در ایران … 

کمپ بدنان اشرف تعطیل شدچهار شنبه سوری، گنجایش توقعات مالیخولیایی رجوی را ندارد!ا

لینک به منبع

ضایع شدن سران فرقه رجوی از فراخوان چهارشنبه سوری

نمیدانم این سازمان بعد از اعتراضاتی که در ایران بود وجوابهای دندان‌شکنی که مردم به این فرقه دادند با چه رویی دوباره برای مردم ایران فراخوان چهار شنبه سوری میدهند البته این بار با شدت بیشتراز قبل به این فرقه جواب دندان‌شکن دادند به طوری که حتی سران سازمان هم فکرش را نمیکردند وسکوت اختیار کردند ودیگر در این باره هیچ حرفی زده نشد البته این سازمان بیشتر از آنکه فکرش را بکنید سنگ پای قزوین است زیرا هر بار با جوابهایی مواجه می‌شوند که اگر هر کسی دیگر جای این فرقه می‌بود خودش را گم وگور میکرد اگر در فضای مجازی دیده باشید مردم ایران وبخصوص جوانان در رابطه با سازمان وچهار شنبه سوری چه چیزهایی نوشته‌اند به چند نمونه که در سایتها وفضای مجازی روبه رو شدم نگاه کنید

منافقین مثل سوراخ اول کمربند هستند  همیشه هستند ولی کسی نه آن‌ها را به حساب میاورد ونه استفاده میکند نخود همه‌ آش ایران وایرانی به شما ربطی ندارد شما بروید برای اربابتان در عربستان این حرفها را بزنید مگر شما همانهایی نیستید که برای صدام وطن فروشی میکردید نمیدانم چرا این سازمان فکر میکند در میان مردم ایران پایگاه دارد چرا هر چیزی که در ایران اتفاق میفتد این فرقه به اسم ونام خودش میگذارد این فرقه در جریان اعتراضات گذشته طوری وانمود میکرد که فرماندهی وساماندهی این اعتراضات را سازمان بر عهده دارد اما وقتی که جوابهای جوانان ومردم ایران را در سایتها وخبرگزاریها منتشر کردند باز این فرقه حرفی برای گفتن نداشت ومجبور شد دوباره دست به دامن آمریکا وعربستان شود برای محکوم کردن ایران هرچند که این ترفندها وحیله ها جوابی ندارد ودستشان برای همه باز شده که این فرقه تنها به دنبال قدرت هست نه آزادی وبرابری وچیزی که وانمود میکند در حالی که درون این فرقه چیز دیگری چیزی که حتی اعضای خودش هم از آن نفرت دارند وبه همین خاطر از این فرقه جدا می‌شوند چیزی که بنیانگذاریش از روز اول هم بر اساس حیله وفریب بوده وهست وهمچنان برای به قدرت رسیدن از آن استفاده میکند وبه خیال خودش فکر میکند با این کارها میتواند به جایی برسد در حالی که مردم ایران حتی حاضر به شنیدن اسم این سازمان نیستند اما باز با کمال پررویی باز خودشیرنی کرده وبرای اختشاش ودخالت مردم را وادار میکنند

همایون کهزادی – انجمن یاران ایران

//////////////////////////

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید