برای اینکه رذل تر ازمریم قجر پیدا نشده

0
962

برای اینکه رذل تر ازمریم پیدا نشده 

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، اول مارس ۲۰۱۸:… رجوی  بجای نشان دادن اینکه فرقی بین زن ومرد نیست، عملا نشان داد که اولا مردها کاره ای نیستند وثانیا ۸۰۰ زن که همه کاره اند، دربرابر رجوی که مرد است هیچ کاره! بدین ترتیب عملا میبینید که هیچکس اعم اززن ومرد ، کاره ای نیستند و همه چیز در سیطره ی رجوی بوده وادعا های مطروحه بکلی دروغ است وحالا که رجوی وجود عینی ندارد، الزاما مریم هم  میتواند سری بجنباند! البته اگر … 

http://iran-interlink.org

برای اینکه رذل تر ازمریم پیدا نشده !

۱۰/۱۲/۱۳۹۶

تیتر انتخاب شده،  جواب مختصر ومفید سئوال خانم سهیلا دشتی بود که عنوان  مدح نامه ی تهوع آور خود را “‌‌ چرا مریم رجوی؟ ” انتخاب کرده  است. همین !

خانم سهیلا دشتی در مدیحه نامه ی چندش آور و طولانی ای که مینویسد :

” روز دوم ماه ژوئیه سال ۲۰۰۳ در محل استقرار مریم رجوی در منطقه اورسورواز در شمال پاریس بودیم. درست چند ساعت قبل از آن مریم از زندانی در پاریس آزاد شده بود. مریم رجوی به همراه حدود ۱۶۰ تن از اعضاء شورای ملی مقاومت و مجاهدینی که در پاریس زندگی می کردند در روز ۱۷ ماه ژوئن در  توطئه ای از پیش برنامه ریزی شده بین دولت وقت فرانسه و رژیم ایران ، دستگیر شد. وقایع آن روزها و آنچه بر مقاومت سرفراز مردم ایران رفت برگهای زرینی در تاریخ مبارزاتی مردم ایران خواهد بود. در آن روزها بود که ندا وصدیقه چون آرش بر جانهای خود شعله بر افروختند تا این معامله ننگین صورت نگیرد. ..”.

پس ندا وصدیقه برای رهائی مریم تن پرورده اززندان فرانسه – که قاعدتا نبایست جای بدی باشد ومسعود رجوی هم زندانان های اروپا ر ا مثل هتل میدانست – قربانی شدند!

این قربانیان براثر تبلیغات مسعود و … ، درشکل فجیع خود سوزی جان سپردند تا مریم یکی دوسال زندان را تجربه نکند!

این خانم با طرح این چنینی مسئله  ، بخوبی نشان میدهد که اعمال خشونت باری مانند خودسوزی کار خوبی است با این شرط که بنفع مریم باشد!

مطلعین قضیه میدانند که قرار نبود که این خودسوزی ها ، دراین حد باقی بماند و اتفاقا ازاعضای تشکیلات رجوی هم درداخل اشرف ، رضایت نامه ی خودسوزی را گرفته بودند که بخیر گذشت!

این خانم، شستشوی مغزی شدن افراد وخودسوزی بنفع مریم را بمثابه برگ زرینی درتاریخ مبارزاتی ایران میداند وطبیعی است که از ” دگر سوزی ” چه حمایت جانانه ای خواهد کرد و چه علاقه ی وافری به تروریزم ونظایر آن دارد!

دربخش دیگر این مدیحه نامه ی رسوا آمده است :

” در صف ایستاده بودیم. برای اینکه مریم رجوی از تک تک کسانی که در اعتصاب غذا شرکت کرده بودند، شخصا تشکر کند. یکی و دوساعت قبل از آن مریم را دیدم که در برابر محلی که برای یادبود ندا و صدیقه تهیه شده بود ایستاده بود و با تواضع و عشقی بی نظیر بر عکسهای آنان بوسه زد و گل نثارشان کرد، در حالیکه دریائی  از اشک در چشمانش موج می زد … “.

آنچه که که شما درچهره ی مریم رجوی ملاحظه کردید، موج خوشحالی واشک شوق بود خانم!

او هم بخاطر رها شدن اززندان خوشحال بوده وهم اینکه میدید که دستگاه مغزشوئی شوهرش چگونه  موفق شده که ازاین دو نفر ، موجوداتی درست کند که بخاطر رفاه حال  هرچه بیشتر مریم خانم – که عمری را دررفاه وآسایش وبحساب زحمت دیگران گذرانده – خود را درآن شکل فجیع بسوزانند!

درادامه ی این مجیز گویی ونمایش بت پرستی :

” … زنی سر بلند کرده است و خواهان این است که مقام و جایگاه  واقعی زن شناخته شود و به جای جنسیت صلاحیت جایگزین شود. نه علم مردانه  ویا زنانه باشد و نه شغل و نه پست و مقامی! پیشقدم می شود. زمینی است و نه از ماه نیامده است. هزاران ناسزا را به جان می خرد تا الگوی می توان وباید باشد. و این توانائی  را محدود به خودش نمی کند و هیچ مانعی را به رسمیت نمی شناسد. الگوئی می شود برای تمام زنان! که هیچکس را یارای انکار حضور و نقش رهبری کننده زنان در مقاومت ایران نیست “.

یعنی میفرمایید اشخاصی مانند زرکش و آن تنها اقتصاد دان مجاهدین ، صلاحیت کمتری نسبت به مریم داشتند که محکوم شدند تا درعملیات فروغ جاویدان ترور شده یا کشته شوند؟!

واقعا قبول میکنید که حتی یک نفر مرد درمجاهدین پیدا نشد که مثلا عضو شورای قلابی ” شورای رهبری ” باشد؟!

رجوی  بجای نشان دادن اینکه فرقی بین زن ومرد نیست، عملا نشان داد که اولا مردها کاره ای نیستند وثانیا ۸۰۰ زن که همه کاره اند، دربرابر رجوی که مرد است هیچ کاره!

بدین ترتیب عملا میبینید که هیچکس اعم اززن ومرد ، کاره ای نیستند و همه چیز در سیطره ی رجوی بوده وادعا های مطروحه بکلی دروغ است وحالا که رجوی وجود عینی ندارد، الزاما مریم هم  میتواند سری بجنباند!

البته اگر شما فرد با ناموسی بودید، مریم را بعنوان الگوی تمام زنان قرار نمیدادید بخاطر کثافت کاری هایی که انجام داده وتوضیح اش دراینجا لازم نیست!

فقط باید گفت که کسی دراینجا قرار حرمسراداری ومشاطه گری ندارد!

ونیز :

” برای من و هزاران ایرانی دیگرمریم رجوی رهبری شایسته است که سکان انقلاب نوین مردم ایران را دست دارد “.

یعنی  شماهم آرزوی کسب افتخارات مریم درامور حرمسراداری و قطع نسل و… را دارید!

میل میل شماست!

صابر

——————————-

(Women “rewarded” with pendants and robes after sexual ordeal)

همچنین

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید