محمود سپاهی: نامه به خانم روونا وودا معاون محترم وزیر کشور آلبانی

0
727

نامه به خانم روونا وودا معاون محترم وزیر کشور آلبانی 

محمود سپاهی، یاران ایران، پاریس، بیست و سوم فوریه ۲۰۱۸:Sepahi

خانم معاون وزیر کشور سازمانی که در حال حاضر در کشور شما زندگی میکنند سازمانی است که هیچ چیزی برایش بالاتر ومهم تر از رسیدن به قدرت نیست بطوری که حاضر است اعضای خود را قربانی این راه کند این همان سازمانی است که اشوبها در عراق به راه انداخت تا بتواند از آب گل آلود برای خودش ماهی بگیرد از کشتن کوردها گرفته تا وطن فروشی  …

معاون وزیر کشور آلبانی مسئول رسیدگی به وضعیت مجاهدین خلق در کشورLetters to Albania’s deputy interior minister Rovena Voda

نامه به خانم روونا وودا معاون محترم وزیر کشور آلبانی

محمود سپاهی، یاران ایران، 
لینک به منبع

خانم روونا وودا معاون محترم وزیر کشور

با سلام خانم معاون وزیر کشور البانی

این جانب محمود سپاهی بهترین دوران زندگیم را در اسارتگاه رجوی در بدترین شرایط از جمله شکنجه ٫ تحقیر ٫ تهدید ٫کارهای سخت شبانه روزی  بیدارباشهای اجباری  نشست های غسل عملیات جاری که فقط وفقط برای خورد کردن شخصیت اعضای در بند بود را پشت سر گذاشته وبه همت ویاری خودم وحقوق بشر عراق بعد از سالها دوری از همه چیز توانستم از این فرقه جدا شده وبه دنیای آزاد پا بگذارم  اگر کمک ودست یاری انسانهای شریفی همچون شما نبود شاید من همکنون در البانی وزیر چکه قدرت این فرقه می‌بودم اری هنوز هستند انسانهایی که وجدان وشرافت دارند وبر علیه ظلم وستم مبارزه میکنند

خانم معاون وزیر کشور سازمانی که در حال حاضر در کشور شما زندگی میکنند سازمانی است که هیچ چیزی برایش بالاتر ومهم تر از رسیدن به قدرت نیست بطوری که حاضر است اعضای خود را قربانی این راه کند این همان سازمانی است که اشوبها در عراق به راه انداخت تا بتواند از آب گل آلود برای خودش ماهی بگیرد از کشتن کوردها گرفته تا وطن فروشی وفرماندهی کردن جنگهای داخلی در عراق وبه دستور شخص صدام حسین حفاظت از مرزهای عراق وبه راه انداختن عملیاتهای مرزی وداخلی در خاک ایران ترور شخصیتها عملیاتهای انتحاری در داخل ایران تا گرفتن پولهای کلان ومجهز شدنش توسط صدام به صلاحهای سبک وسنگین برای کشت وکشتار مردم ایران وکوردها حال با خیال راحت در کشور شما پناه گرفته است بدون شک بودن وماندن این فرقه در خاک شما تهدیدی بسیار جدی همچون عراق به دنبال خواهد داشت وکشور ومردم البانی در خطر هستند زیرا این سازمان شگردش این بوده ودیری نخواهد گذشت که مردم البانی را مثل عراق به سمت خود کشیده وبر علیه کشورتان شورش خواهند کرد البته از روز بنیانگذاری این سازمان یکی از بزگترین شگردها وطرفندهای این فرقه بوده است همچنان که خودتان میدانید این فرقه در حال حاضر روی زنان وشخصیتهای البانی کار میکند ومیخواهد آن‌ها را به سمت خودش بکشاند واز آن‌ها بر علیه کشورتان استفاده کند لذا از شما خانم معاون وزیر کشور میخواهیم که جلوی تاخت وتاز این فرقه را در کشورتان گرفته ونگذارید البانی به کشوری جنگنجو وبی ثبات همچون عراق شود

با تشکرات فراوان از شما خانم روونا وودا معاون وزیر کشور البانی

محمود سپاهی

(پایان)

——————————

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید