اطلاعیۀ جدید فرقۀ رجوی: سازمان مجاهدین همان وزارت اطلاعات رژیم است

0
433

اطلاعیۀ جدید فرقۀ رجوی: سازمان مجاهدین همان وزارت اطلاعات رژیم است

قربانعلی حسین نژاد، فریاد آزادی، هفتم فوریه ۲۰۱۸:… این اطلاعیۀ فرقه صادره از لانۀ مریم قجر در فرانسه و پر از تناقض گویی های آشکار نشان دهندۀ دستپاچگی و سوزش شدید و در نتیجه عجله کاری و پریشانی اوضاع فکری و روانی سردمداران این فرقه از افشاگریهای جداشدگان فعال و بیش از همه هم اینجانب و آقای عیسی آزاده از مسئولان و … 

لینک به منبع

اطلاعیۀ جدید فرقۀ رجوی: سازمان مجاهدین همان وزارت اطلاعات رژیم است!!

نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد سابق رهبری مجاهدین در عراق

یادم هست در زمان شاه هر وقت ساواک نفوذیهای خودش در تشکیلات حزب توده را رو می کرد و مصاحبه ها و اظهارات آنان از جمله عباس شهریاری معروف به مرد هزارچهره را پخش می نمود حزب توده در مقابل اعلام می کرد که نه اینها نفوذی های ما در ساواک بودند که لو رفته و بریده اند!!. ولی وقتی جداشدگانش علیه حزب حرف می زدند می گفت که اینها نفوذی های ساواک در داخل ما بوده اند که فهمیده و اخراجشان کرده ایم!! ما هم گیج می شدیم و نمی دانستیم کدام درست است؟ و همه می پرسیدند بالاخره ساواک در حزب توده نفوذ کرده یا حزب توده در ساواک؟، ولی اگر گفته های حزب توده در این مورد را جمع می کردیم نتیجه اش می شد: هم ساواک در حزب توده نفوذ کرده و هم حزب توده در ساواک و آخرش هم می شد نتیجه گرفت که پس هر دو یک سازمان هستند!!

حالا داستان سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) که به سرنوشت حزب توده و بلکه بسیار بدتر از آن دچار شده است نیز همین است، با این تفاوت که امروز بدون اینکه وزارت اطلاعات رژیم ادعای علنی نفوذ در این فرقه را بکند خود فرقۀ رجوی رسما وعلنا از یک سو اعضای قدیمی و مسئول با سابقه سی سال در تشکیلات خودش را که اکنون جدا شده اند حتی زمانیکه در تشکیلات آن بوده اند به اطلاعات رژیم آخوندی نسبت می دهد و هر عضو خودش را به محض بیرون آمدن می گوید نفوذی اطلاعات رژیم بوده یا مزدور اطلاعات است و از سوی دیگر ادعا می کند که هم اکنون داخل وزارت اطلاعات رژیم پر است از اعضای تشکیلاتی خود فرقه که محرمانه ترین اسرار داخل آن را به سران فرقه می دهند!! خوب پس کاشف به عمل آمده که همۀ جریانات سیاسی و اپوزیسیون ایران سالها اشتباه می کرده اند و در توهم و خیال بوده اند که «سازمان مجاهدین» ی هست که با رژیم مبارزه می کند!! حالا طبق اعلام خود این سازمان معلوم شده هم اعضای آن داخل اطلاعات رژیم هستند و هم اعضای اطلاعات رژیم داخل سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)، پس نتیجۀ منطقی این می شود که اصلا این سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) همان وزارت اطلاعات رژیم بوده و می باشد!!!.

سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) اخیرا طی اطلاعیه ای با امضای کمیسیون موهوم و بی سر و پیکر موسوم به «کمیسیون امنیت و ضد تروریسم»!! بعد از سالها تعطیل هر گونه مبارزه و مجاهدت علیه رژیم ادعا کرده اخیرا مبارزه و مجاهدت را از سرگرفته!! و به اسرار مگو و رازهای پنهان و بی سابقه ای!! از درون وزارت اطلاعات رژیم آخوندی پی برده یعنی اعضای ساوامایی خودش از داخل این وزارتخانۀ رژیم اسراری!! را به آن سازمان رسانده اند که طبق آن به راز مهمی!! مانند اسم یک دیپلمات رژیم در سفارت آن در آلبانی و اتریش و نوع مأموریت و رفت و آمدهای او و نقل و انتقالات سفارتخانه های رژیم و شمارۀ طبقه و اتاق او پی برده اند!! انگار که سفارتخانه های رژیم نیز مثل خانه های مخفی قدیم این سازمان در تهران، خانه های تیمی زیرزمینی در پایتختهای کشورها هستند که هیچ ایرانی و خارجی و مسئولین آن کشورها اطلاعی از آنها ندارند و فقط سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) است که از محل و ساختمان و اسامی دیپلماتهای آنها خبر دارد!! و تنها هم خانواده های سران این فرقه که به دیدنشان از تهران با پاسپورتهای رژیم به اروپا می آیند برای تمدید پاسپورتهای خود و امور مسافرتی شان به این سفارتخانه ها مراجعه می کنند!! و مسئولینشان و کارمندانشان ناشناس هستند!!…

این اطلاعیۀ فرقه صادره از لانۀ مریم قجر در فرانسه و پر از تناقض گویی های آشکار نشان دهندۀ دستپاچگی و سوزش شدید و در نتیجه عجله کاری و پریشانی اوضاع فکری و روانی سردمداران این فرقه از افشاگریهای جداشدگان فعال و بیش از همه هم اینجانب و آقای عیسی آزاده از مسئولان و فرماندهان قدیمی و سابق سازمان مجاهدین و هر دو با سابقۀ تشکیلاتی بیش از سی سال می باشد (آقای آزاده سالها عضو هیأت اجرائی سازمان بود)، زیرا این اطلاعیه می گوید: «مصطفی رودکی که در اوایل دهه ۹۰ مسئول ایستگاه اطلاعات در سفارت رژیم در اتریش بود… از همان زمانی که در اتریش بود، روی پرونده مجاهدین کار می‌کرد و با برخی از بریده مزدوران در ارتباط بود و در همین رابطه به فرانسه نیز رفت و آمد می‌کرد وبا پرداخت پول، بریده مزدوران را به‌کار می‌گیرد تا توطئه‌های اطلاعات آخوندی علیه مجاهدین را به اجرا در بیاورد. سایر مزدوران پیشانی سیاه از قبیل مسعود خدابنده، عیسی آزاده و قربانعلی حسین نژاد برای پشتیبانی از فعالیتهای مصطفی رودکی در ارتباط با وی قرار گرفته‌اند».

واقعا به جملات این پریشان حالان و پریشان گویان فرقۀ رجوی دقت کنید تا ببینید که تنها هدفشان فقط بردن اسم من و آقای آزاده و به اصطلاح رایج در ترفند دیرین خودشان «رژیم مالی» و خراب کردن ما و فعالیتهایمان در افشای کردارها و اندیشه های رجوی است.

زیرا اولا طبق سیاق جمله بندی و نگارش و دستور زبان فارسی زمانهای افعال در یک جمله باید یکسان باشند یعنی نمی شود که یک فعل جمله زمان گذشته باشد و فعل دیگرش با همان فاعل زمان حال!، ولی در جملۀ فوق می گوید که شخص سفارتی و اطلاعاتی نامبرده «به فرانسه رفت و آمد می کرد و به مزدوران پول می دهد»!!.

ثانیا: منظور از دهۀ ۹۰ باید دهۀ ۹۰ میلادی یعنی سالهای ۱۹۹۰ باشد و نمی توان گفت منظور نویسنده دهۀ ۹۰ شمسی است زیرا ما اکنون داخل دهۀ نود شمسی هستیم و کسی نمی آید هنوز دهه تمام نشده به آن به عنوان یک دهه اشاره کند بلکه سال دقیق را می گوید.

خوب پس اگر نامبرده در دهۀ نود میلادی یعنی هفتاد شمسی در سفارت رژیم در اتریش کار می کرده و می آمده به فرانسه و به قول فرقه به «بریده مزدوران» پول می داده و یا در ارتباط با من و آقای آزاده بوده، من و آقای آزاده هر دو در آن زمان در قرارگاههای سازمان در عراق بودیم و بیست سال بعد از آن از فرقۀ رجوی جدا شدیم!! گذشته از این در آن زمان اصلا جداشده ای در فرانسه نبود که فعالیت علیه فرقه بکند و فرقه به او بریده مزدور لقب بدهد.

ثالثا این یارو که می گویید ما پشتیبان فعالیتهای او هستیم (پس فهمیدیم ما «مزدوران»! فعالیتی نمی کنیم بلکه از فعالیتهای رژیم پشتیبانی می کنیم، خیلی ممنون! ولی نفهمیدیم ما «مزدور» رژیم هستیم یا رژیم مزدور ما؟؟!!! این را هم بی زحمت روشن کنید!!) بله این یارو که اسمش را کشف کرده اید!! چه «توطئه هایی را علیه مجاهدین» و چه «فعالیتهایی» انجام می دهد؟ این که خیلی مهمتر از اسمهای علنی ما ها و به اصطلاح «افشای» ما جداشدگان می باشد.

اگر راست می گویید با رژیم و عواملش و توطئه هایشان مبارزه می کنید خوب بفرمایید به جای مرتبطین مورد ادعایتان با این عوامل توطئه و فعالیت علیه شما، خود این توطئه ها و فعالیتها را به صورت ریز به همان گونه که «اسرار هسته ای» رژیم را از «داخل آن»! منتها بعد از عبور از ماهواره های اسرائیل! در آورده و افشا می کنید، افشا کنید تا همۀ ایرانیان داخل و خارج بدانند که چه توطئه ها و فعالیتهایی علیه شما در اروپا توسط رژیم و اطلاعاتش جریان دارد اقلا یک نمونه از آن را ذکر می کردید تا همگان ادعای شما مبنی بر مقاومت و مبارزه را که لازمه اش حفظ امنیت و هشدار نسبت به جاسوسی و… می باشد باور کنند و الا کسی و جریانی که هیچگونه مبارزه ای و مقاومتی ندارد نمی تواند ادعای حفظ امنیت و وجود جاسوسی علیه خودش کند. مگر شما چه کار مخفی و مبارزه ای زیر زمینی در اروپا علیه رژیم دارید که همه چیز را امنیتی می کنید و فریاد آی دزد آی جاسوس و آی مزدور و آی توطئه گر همه جا سر می دهید؟؟!! و حتی خانواده ها را نمی گذارید با عزیزانشان دیدار کنند به این یاوه که «امنیت ما در خطر است» یا «اطلاعات از ما می برند و جاسوسی می کنند»!! بفرمایید اصلا مگر شما علیرغم شعر شعارها و اسم و عنوان ظاهریتان مبارزه ای و مقاومتی و مجاهدتی هم دارید تا سری و مخفی اش و زیرزمینی اش را هم داشته باشید تا رژیم نیاز به نقض امنیت و اقدام به جاسوسی علیه شما داشته باشد؟؟!!

درد شما حضرات رهبران فرقه یکی بیشتر نیست و آن فعالیتهای جداشدگان و ریزش مداوم نیرویتان برای پیوستن به این فعالیتهای افشاگرانه است و برای همین می خواهید موج روزافزون این ریزش و فعالیتهای افشاگرانۀ فزایندۀ ما جداشدگان را متوقف کنید و از جداشدگان جدید هم با التماس و ذلت در همه جا می خواهید که «وارد سیاست نشوید. بروید دنبال زندگی تان تا با شرف زندگی کنید»!!! از کی در منطق و اندیشه و شعر و شعارها و سرودهای شما که سالیان به گوشمان خوانده اید «زندگی» کردن و «دنبال زندگی رفتن» و «سیاست را کنار گذاشتن» البته برای اعضا و بدنه، شرف و ارزش مثبت و پسندیده ای شده است حضرات نامحترم معتاد به دروغ و دغل و تهمت؟؟!!…

*** 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید