احسان بیدی : اعجاز تخم مرغ و سر از کفن درآوردن مسعود رجوی

0
929

البته مردم ایران زمین بخوبی نشان دادند و با شعارهایی که میدهند به خوبی هوشیار بوده و خط بطلان برحیله های  فرقه رجوی می زنند   و برای همین مریم رجوی بخوبی دید که در این خیزش نامی از او و شوهر مخفی شده در قبر نیست و مرگ حیات سیاسی آن از عراق و تا آمریکا زده شده دست به بازی کثیف زد و ابروی نداشته خودش را دوباره ریخت و با زنده اعلام کردن مسعودرجوی  باعث تنفر و همچنین خنده نفرات درون تشکیلات و حتی هواداران آنها شده طوری که جوک خنده داری شده برای حتی نفراتی که هواداری سازمان را میکنند.

اعجاز تخم مرغ و سر از کفن درآوردن مسعود رجوی

احسان بیدی، تیرانا، آلبانی ـ 04.01.2018

منبع : سایت نجات یافتگان در آلبانی

 

احسان بیدی : اعجاز تخم مرغ و سر از کفن درآوردن مسعود رجوی

سال نو میلادی را به تک  تک شما عزیزان تبریک عرض میکنم.
حتما باخبر شدید که به تازگی مسعودرجوی که صد کفن پوسیده بود در خیزش و کودتای تخم مرغ سر ازکفن در آورده و فرقه سر تا پا دروغ پیامی از جانب این فرد ملعون داده است.
براستی سوال اصلی اینجاست که چرافرقه تروریستی رجوی دست به این کارکثیف زده است؟
آیا ترکی فیصل یک دروغگوی بزرگ است و پشت این داستان صحنه چرخان اربابان رجوی دستی درکار دارند و یا با زنده نمایی مسعود رجوی خواستار این هستند که اب رفته را به جوی بازگردانند؟
بعد از اعلام مرگ رجوی تمامی پیکره بی پیکر سازمان به مرگ او و نبود قدرت رهبری او پی برده بودند و حتی هواداران سازمان تروریستی نیز تسلیم و این واقعیت را بذیرفته بودند. براستی چرا سازمان تروریستی با آبروی نداشته خودش این کار کثیف را کرد.
بی شک سیر تجولات جواب سوال را میدهد بعد از برجام واخراج آنها از جوارمرز های ایران با خفت و خواری و انتقال به آلبانی  و ریزش نیرویی و سردرگمی آنها در سیر حوادث و مجموعه شکست های  آنها در کشور  آلبانی  فروپاشی تشکیلات فرقه مجاهدین سرعت گرفته است.

وقتی همه این پازل ها را بیش روی می گذارم بی شک آمدن هیئت حقیقت یاب  که از طرف دولت آلبانی آمده بود که دست اخر به اخراج انها از شهرهاییدر آلبانی در تیرانا انجامید و تبعید در اشرف سه و شرایط انفجاری درونی آنها معنی خاصی را می دهد. در این شرایط مریم رجوی با ابرویی نداشته خودش در سیر حوادث اعتراضی درایران باز موج سواری کرد و  بعد هم مسعود رجوی از قبر در آمد و پیام های خشونت طلبانه و تروریستی صادر کرد.
البته مردم ایران زمین بخوبی نشان دادند و با شعارهایی که میدهند به خوبی هوشیار بوده و خط بطلان برحیله های  فرقه رجوی می زنند   و برای همین مریم رجوی بخوبی دید که در این خیزش نامی از او و شوهر مخفی شده در قبر نیست و مرگ حیات سیاسی آن از عراق و تا آمریکا زده شده دست به بازی کثیف زد و ابروی نداشته خودش را دوباره ریخت و با زنده اعلام کردن مسعودرجوی  باعث تنفر و همچنین خنده نفرات درون تشکیلات و حتی هواداران آنها شده طوری که جوک خنده داری شده برای حتی نفراتی که هواداری سازمان را میکنند.
البته مریم رجوی بوی گوشت به مشامش خورده بود ولی غافل ازاین بود که با مرزبندی مردم ایران گوشت خر برای رجوی در حال داغ کردن هستند.
تنها دستاورد این بزن و دروها درایران ان روی سکه کثیف مریم رجوی و خط بطلان بر شورای دست سازان زده شد و با مرز سرخ مردم ایران بین پهلوی و سازمان تروریستی رجوی بخوبی به دنیا نشان دادند که مریم رجوی هیچ جای وجایگاهی درایران ندارد .
بیشک باید از تخم های خانم مرغه خرسند بود که با گرانی خودش یه تنه ان روی سکه رجوی و مرزبندی بین مردم و رجوی را نشان داد. به این می گویند اعجاز مرغ و تخم مرغ.

Rajavi-Marhoum

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید