همایون کهزادی: سازمان مجاهدین هر روز بر سر یک شاخه و سر به سوی باد

0
389

سازمان مجاهدین : هر روز بر سر یک شاخه و سر به سوی باد

همایون کهزادی، یاران ایران، دوم ژانویه ۲۰۱۷:… اگر این روزها و سالهای قبل به سایت سازمان مراجعه کرده باشید می‌بینید که در زمان صدام حسین سایتهای آن‌ها تمام مطالب وخبرهای آن مربوط به صدام بود بعد از سرنگونی صدام دولت جدید را ساپورت میکردند وهمه مطالب وخبرهایش در رابطه با دولت جدید البته چند ماه اول که فکر میکرد این دولت هم مثل صدام حسین آن‌ها … 

لینک به منبع

سازمان مجاهدین : هر روز بر سر یک شاخه و سر به سوی باد

اگر این روزها و سالهای قبل به سایت سازمان مراجعه کرده باشید می‌بینید که در زمان صدام حسین سایتهای آن‌ها  تمام مطالب وخبرهای آن مربوط به صدام بود بعد از سرنگونی صدام دولت جدید را ساپورت میکردند وهمه مطالب وخبرهایش در رابطه با دولت جدید البته چند ماه اول که فکر میکرد این دولت هم مثل صدام حسین آن‌ها را ساپورت میکند ودوباره میتوانند همان کارهای زمان صدام را بکنند ودوباره همان اشرف وهمان شکنجه وفریب وکشت وکشتار مخالفان صدام وکردهاودست بازی که قبلاً داشتن را دوباره دارند اما دیدند که اینطور نیست ودولت جدید طرح دیگری برای آن‌ها دارد مجبور شد اینبار با ضدیت نه حامی بر علیه آن‌ها افشاگری کنند  مدتی گذشت ودولت عراق آن‌ها را اخراج کرد وبه البانی فرستاد تمام سایتهای این سازمان در رابطه با سوریه بود وحمایت این سازمان از آن‌ها اما دیدن از سوریه آبی گرم نخواهد شد ومجبور شد جای دیگری را پیدا کند شاید که بتواند مثل عراق جایی برای خودش پیدا کند مدتی هم با چند کشور دیگر اما دید نمیشود مجبور شد با عربستان همدست شود مجبور شد عربستان را اینبار برادر خود بخواند وبدون شک دیری نخواهد گذشت که از عربستان هم دست از پا درازتر به جای دیگری پناه میبرد البته این چیز جدیدی نیست زیرا این سازمان همیشه اینگونه بوده وهیچگاه به خودش متکی نبوده ونمیتواند بدون حمایت کشوری قدم از قدم بردارد به همین خاطر برای این سازمان طبیعی است واین کار را چیز بدی نمیداند چون عادت کرده وفکر میکند باید هم همینطور باشد اما هیچ‌گاه این را بروز نمیدهد وچیز دیگری را به اعضا وانمود میکند که مستقل بوده وهستند ونیازی به قدرت خارجی ندارند درصورتی که  یک روز هم بدون حامی نمیتوانند ادامه دهند سازمانی که بقول خودش برای مردم وازادی ایران وایرانی میجنگد واین همه زلزله در ایران بود از همه جای دنیا برای آن‌ها کمک فرستادن وابراز همدردی کردند این سازمان فقط یک خبر درباره زلزله در سایتهایش منتشر کرد ولی بیش از صد خبر در روز برای عربستان منتشر میکند حال تمام مردم دنیا وایران بگویند که آیا این سازمان برای آزادی مردم ایران مبارزه میکنند یا به قدرت رسیدن خودش آیا روی پای خود ایستاده یا روی پای حامیانش آیا آزادی مردم ایران را میخواهد یا حکومت بر مردم ایران هرچند که چنین چیزی نه امکان دارد ونه میتواند امکان داشته باشد چون این سازمان نه جایی در میان مردم دارد ونه در میان حامیانش این‌ها فقط برای مدتی کوتاه فقط قابل مصرف هستند دقیقاً مثل زمانی که با صدام بودند

همایون کهزادی

///////////////////

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید