عبدالکریم ابراهیمی: عمل تروریستى و شارلاتانیزم رجوى

0
1096
حال خطابم به مریم رجوى است که فکر میکند با این اعمال تروریستى و إیجاد رعب و وحشت در دل منتقدین و جدا شده ها که افشاگر ماهیت واقعى این زوج تروریستى هستند، به پس کشیدن از افشاگرى علیه فرقه خود وا دارد اما باید به این پیر عجوزه و شوهر گور به گور شده اش گفت، مکتب شما تماما ارعاب و وحشت و اعمال تروریستى و شکنجه و سرکوب بوده و هست، ما را میخواهى با کتک کارى و با تهدید به کشتن بترسانى!؟ خانم عجوزه، سخت در اشتباه هستید اگر چنین افکار احمقانه اى را در سر داشته باشید. زیرا که ما جدا شده ها بیش از بیست سال با همین کتک کارى و قداره بندى قلاده هاى زنجیر بدستت در تشکیلات، روبرو بوده ایم و روزانه شکنجه میشدیم، با این کارهایتان نه تنها عزم ما را بر افشاگرى، راه به فزونى میبرد، بلکه چهره تروریستى و کریه خود را نزد افکار جامعه اروپایى روز به روز نشان میدهید. همانگونه که خودم شاهد اظهار نظر شهروندان بلژیک که ناظر بر رفتار تروریستى تان بودند به خوبى بیان کرده و در کمک به من و شهادت به پلیس نیز پیش قدم بوده و از اعمال پلیدتان به شدت منزجر بودند، فکر کنم شما بهتر است بروید جایى که تتمه داعش آنجا حضور داشته باشد. چرا که قانون و منطق و مکتب شما با هیچ جاى دنیا، همخوانى و سنخیتى ندارد جز پیش برادر خوانده هایتان، داعش و القاعده و لاغیر.عمل تروریستى و شارلاتانیزم رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 09.12.2017

لینک به منبع

تقلاى پوچ براى سرپا نگهداشتن تشکیلات رجوى

عمل تروریستى و شارلاتانیزم رجوى

روز 6 دسامبر  بنابر دعوت قبلى در یک کنفرانس حقوق بشر و وضعیت پناهندگان در پارلمان اروپا، به همراه تعدادى از جداشدگان سازمان مجاهدین (فرقه رجوى) شرکت کردم.

در محوطه ورودى پارلمان، تعداد زیادى از قداره بندان و چماق داران رجوى حضور داشتند به محض دیدن هیئت جدا شده شروع به فیلم و عکس بردارى کردند و هیئت جدا شده را علنا تهدید به مرگ می کردند. هنگام ورود به ساختمان پارلمان، وجود شالاتانیزم سازمان و تهدیداتى که بر علیه ما داشتند به مسئولین آنجا گوشزد کردیم و وارد جلسه شدیم و تلاش فرقه و لابیهاى شان براى اخلال در حضور هیئت جدا شده، به جایى نرسید و ما در جلسه مذکور شرکت کرده و یکى از اعضاى این هیئت در جلسه در رابطه با وضعیت اسفبار افراد اسیر در تشکیلات فرقه رجوى در البانى و مسئله ایزوله کردن آنها در یک نقطه  توسط مریم رجوى، به سخنرانى و افشاگرى پرداخت و خواستار رسیدگى سازمانهاى حقوق بشرى اروپا به این موضوع شد.

قبل از اتمام برنامه، ساعت پنج و سى دقیقه عصر، من و دوستم که از المان آمده بودیم بعلت کمبود فرصت براى برگشت زودتر از جلسه خارج شده و میخواستیم به کشور آلمان برگردیم. هوا کاملا تاریک شده بود که از درب سالن پارلمان بیرون رفتیم. هنوز ده متر دور نشده بودیم که یک دفعه با هجوم گله وار قداره بندان و چماق به دستان رجوى روبرو شدیم که به سمت ما حمله ور شده و تهدید به کشتن ما کردند. تقریبا ده تا پانزده نفر روى سر من ریختند و ناجوانمردانه با مشت و لگد و سلاح سردی که در دست داشتند به بدنم ضربه وارد میکردند و تهدید میکردند که دیگر طرف پارلمان اروپا پیدایم نشود. تقریبا این وضعیت پنج دقیقه به درازا کشید و من با تمام توان فریاد میزدم، رجوى تروریست و مریم رجوى تروریست، و فشار مى آوردم که خودم را به سمت درب سالن بکشانم و از انتظامات آنجا کمک بگیرم و اینکار هم انجام شد و به محض اینکه افراد انتظامات، ورود پیدا کردند چماقداران رجوی مثل موش هر کدام به سمتى فرار کردند.

من جریان تروریستی و چماق بدستى و شارلاتانیزم مریم رجوى را براى افراد انتظامات آنجا توضح داده و درخواست دستگیرى افراد مهاجم را کردم که تقریبا بعد از ده دقیقه پلیس به آنجا رسید و گزارش کامل را به پلیس دادم و افرادى هم که از مردم عادى آنجا حضور داشتند و عکس از صحنه و افراد گرفته بودند، به پلیس داده و یک گروه سه نفره از آنها توسط پلیس بازجویى شدند و بعد از آن من به بیمارستان منتقل شدم و مورد درمان و آزمایش قرار گرفته و این پرونده با حضور پلیس و شکایت رسمى در دست رسیدگى است.

افراد قداره بند و تروریستى که در این حمله شرکت داشتند و من توانستم آنها را شناسایى کنم، عبارتند بودند از، سیاوش ربیعی از لندن، جلال شریفی از البانی که مریم رجوى أو را به صورت قاچاق از البانى آورده بود( یادآور شوم جلال شریفى شوهر قدیمی مژگان پارسایى است که به جاسوس و شکنجه گر ترسو در درون تشکیلات رجوى معروف است)، موسی فیض، محمد اطمینان، محسن شریفی، وحید بابا خانی، زهره شیرمحمدی، سیما در پوشش خبرنگار، محمود ائمی، احسان اقبال در پوشش خبرنگار، حمید  و تعداد دیگری که با پوشاندن سر و صورت خود قابل شناسایی نبودند. این پرونده بسته نشده و در حال رسیدگى است.

حال خطابم به مریم رجوى است که فکر میکند با این اعمال تروریستى و إیجاد رعب و وحشت در دل منتقدین و جدا شده ها که افشاگر ماهیت واقعى این زوج تروریستى هستند، به پس کشیدن از افشاگرى علیه فرقه خود وا دارد اما باید به این پیر عجوزه و شوهر گور به گور شده اش گفت، مکتب شما تماما ارعاب و وحشت و اعمال تروریستى و شکنجه و سرکوب بوده و هست، ما را میخواهى با کتک کارى و با تهدید به کشتن بترسانى!؟

خانم عجوزه، سخت در اشتباه هستید اگر چنین افکار احمقانه اى را در سر داشته باشید. زیرا که ما جدا شده ها بیش از بیست سال با همین کتک کارى و قداره بندى قلاده هاى زنجیر بدستت در تشکیلات، روبرو بوده ایم و روزانه شکنجه میشدیم، با این کارهایتان نه تنها عزم ما را بر افشاگرى، راه به فزونى میبرد، بلکه چهره تروریستى و کریه خود را نزد افکار جامعه اروپایى روز به روز نشان میدهید. همانگونه که خودم شاهد اظهار نظر شهروندان بلژیک که ناظر بر رفتار تروریستى تان بودند به خوبى بیان کرده و در کمک به من و شهادت به پلیس نیز پیش قدم بوده و از اعمال پلیدتان به شدت منزجر بودند، فکر کنم شما بهتر است بروید جایى که تتمه داعش آنجا حضور داشته باشد. چرا که قانون و منطق و مکتب شما با هیچ جاى دنیا، همخوانى و سنخیتى ندارد جز پیش برادر خوانده هایتان، داعش و القاعده و لاغیر.

لذا من بعنوان فردی که نیمی از عمرم را در این فرقه سپری کرده ام بخوبی واقفم که مریم قجر، بعنوان یک عنصر خطرناک و از قماش داعش است و باید لانه فسادش در اور فرانسه تعطیل و از فرانسه اخراج شود. حضور این زنک حامی تروریست در پارلمان اروپا، یک دهن کجی آشکار بر علیه موازین حقوق بشر است. پارلمان اروپا، جای مریم قجر داعشی نیست و از مقامات قضایی بلژیک خواستارم که شکایت بنده و دوستم که وحشیانه مورد حمله و هجوم تروریستهای مریم قجر قرار گرفته ایم، بطور کامل پیگیری نموده و مجرمین را به سرای اعمالشان برسانید

فرقه رجوى در سرفصل کنونى چنان خود را به آب و آتش میزند و گرد و خاک و هیاهوى تبلیغاتى راه انداخته است که تا کنون کم سابقه بوده است. آویزان کردن خود به ترامپ، اسرائیل و آل سعود و هیستریک وار واقعیتها را وارونه نشان دادن، به زعم خود میخواهد شکست کامل نظامى دولت خودخوانده داعش یا همان عشایر انقلابى مریم رجوى که مردم کشورهاى سوریه و عراق را به خاک و خون کشید و توسط همین اربابانش تأسیس و تأمین مالى و تسلیحاتى و لجستیکى میشد و نیز شکست طرح سعودى براى ایجاد بحرانى دیگر در خاورمیانه و لبنان، بعد إز شکست داعش با مجبور کردن نخست وزیر کشور لبنان به استعفاى اجبارى، و شکست سعودى در وارد کردن اسرائیل در جنگ با  لبنان، خواب شیطانى سران سعودى تعبیر نشد و بر عکس، بحران به رأس قدرت در حکومت سلطنتى سعودى کشیده شد و أین بحران دیگر محال است آل سعود را به آرامش حکومت دارى بکشاند بلکه میرود که به تدریج ریشه أین دیکتاتورى را إز بن برکند و بحرانى که گریبانگیر خاندان سلطنتى شده است، دیگر مهار پذیر نیست و باید به رهبران و سران فرقه رجوى گفت، باشید که صبح دولتتان مثل اربابتان صدام حسین بردمد.

مریم رجوى که سخت با بحران فرار و جدایى أفراد إز تشکیلاتش گریبانگیر است و براى فریب اذهان نیروهاى اسیر، چنان شیادانه به وارونه گویى واقعیتهاى موجود رو آورده است انگار إز گذشته و سرنوشت خود عبرت نگرفته و فکر میکند با این قلب واقعیتها میتواند چند صباحى دل پر درد و ناراضى أفراد در تشکیلات آلبانى را تسکین دهد.

مریم رجوى، یادش رفته است که البانى اشرف نیست و دولتمردان آلبانى نیز صدام حسین و بعث عراق نیستند تا او بتواند به قول شوهر فرارى اش با مشت آهنى هر گونه شک مخالفتى و یا داشتن زاویه اى با سرکوب مطلق و شکنجه و تهدید چنان سر جاى خود بنشاند و مورد سرکوب قرار دهد که درس عبرتى براى دیگر افراد باشد تا جرأت ابراز عقیده و خواست خود را نداشته باشند.

خانم رجوى! گذشت آن زمان که با بهانه انقلاب لجنزارتان خواسته هاى نامشروع خود و شوهرت را بر أفراد تشکیلات تحمیل میکردید و با دروغ وعده هاى پوچ میدادید و تحلیل هایى إز وضعیت ایران و منطقه به خورد ماها داده میشد که در تمام موارد عکس آن اثبات میشد.

یادتان هست در هر سرفصلى مسعود و شما سرنگونى حکومت ایران را در سه تا شش ماه نوید میدادید اما نه تنها سرنگونى محقق نشد، بلکه حامى و ارباب اصلى که موجودیت ارتش به اصطلاح آزادیبخش تان به آن وابسته بود به زباله دان تاریخ پیوست و تحلیلهایتان بر عکس از آب در آمد.

خانم مریم رجوى، یادتان است بعد از سرنگونى صدام حسین و با وجود سیل نظامیان آمریکایى در عراق و کنار مرز ایران، چه تحلیل هایى به خورد ما افراد تشکیلات میدادید که عنقریب آمریکا ایران را از آخوند براى ما پاکسازى خواهد کرد و ما با تانک هاى آمریکایى در ایران حکومت را قبضه خواهیم کرد! دیدى که چگونه نظامیان آمریکایى با چه خفتى و با صرف هزینه میلیاردى دم خود را روى کول گذاشته و بلادرنگ با خواست ملت و دولت تازه تأسیس شده عراق آنجا را ترک کردند و پوز شما و شوهرتان به خاک مالیده شده و تحلیلتان از وضعیت موجود خلاف از آب در آمد.

خانم رجوى، یادتان هست بعد از بیرون رفتن آمریکاییها، دنبال فتنه جدیدى بودید که بتوانید حضور خود را در عراق تداوم دهید و آنهم گردآورى سران بعث در اشرف و ارائه راه حل هاى تروریستى در برابر دولت قانونى عراق و بحث اختلاف شیعه و سنى راه انداختن و کشتار و قتل عام در شهرهاى عراق، آیا دردى از دردهاى لاعلاج شما دوا کرد و آیا توانستید با آن همه شعارهاى تو خالى „اشرف ناموس مجاهد خلق“ و „اشرف بود و نبود مجاهدین و ظرف استراتژیک مبارزه براى سرنگونى“ و اینکه در أین ظرف ما حکومت ایران را سرنگون خواهیم کرد و شعار“اگر جهان بجنبد اشرف از جا نجنبد“ را یادتان هست!؟ آیا این وعده هاى تو خالى و پوشالى تان محقق شد!؟ شما اشرف را نه براى مبارزه بر علیه آخوند، بلکه براى اجراى دیکتاتورى خود بر تشکیلات میخواستید و با چنگ و ناخن و دندان به آن چسبیده بودید که به وضعیت اسفبار امروز در آلبانى گرفتار نشوید و چه جوانهایى از این مملکت را برای مطامع جنایتکارانه خود قربانى شعارتان در پادگان اشرف کردید؟ آنهمه جنایت در حق اعضاء بى پاسخ نخواهند ماند، خانم رجوى! مطمئن باش تاوان جنایاتتان را پس خواهید داد.

یادتان هست با بوجود آمدن بحران سوریه، شما چه کارها و چه تبلیغاتى بر علیه دولت قانونى این کشور و در حمایت از تروریستهاى وحشى که به سوریه سرازیر شده بودند و توسط اربابانتان  و سران مرتجع برخى از کشورهاى عربى بخصوص حکومت دیکتاتورى سعودى ساپورت میشدند، چه شلوارهاى دهان گشادى براى خود دوخته بودید و خاورمیانه را در چنگ آمریکا و اسرائیل و عربستان میدیدید و با وجود اینکه دولت عراق قرارگاه اشرف را از شما با قدرت تمام پس گرفت و ما را آواره بیابان هاى أطراف فرودگاه بغداد به اسم لیبرتى کردند با چه شیادى اذهان أفراد را فریب میدادید و باز شعار سرنگونى در دسترس را به خورد تک تک ما داده تا اذهان را از روى  موضوع اصلى که شکست سیاست بیست و اندى ساله حضورتان در عراق بود را دور کنید، آیا با این سیاست اشتباه و غیر انسانى که در این مدت داشتید الان در البانى باز هم نمیخواهید تاوانش را پس دهید!؟ بخورید که تشکیلات خودتان طناب دور گردنتان شده است و از فشار دق مرگ شوید، بحران جدایى و نارضایتى و فرار در البانى، به حق قسمتى از آن تاوان است که به عینه پس میدهید.

خانم رجوى یادتان هست ورود داعش به عراق و تصرف موصل و دیگر شهرهاى عراق با به راه آنداختن جنایت وحشتناک و راه انداختن حمام خون از مردم بیگناه، شما ورود آنها را جشن گرفته و عشائر انقلابى خطاب میکردید و اذهان تشکیلات را به این پدیده نامیمون و ترور، مشغول کرده و سرنگونى حکومت ایران را به آن ربط دادید و تماما نشست هاى شما با أفراد شده بود این موضوع که عنقریب مسیر رفتن فرقه به داخل ایران باز خواهد شد و همراه این جرثومه وحشى تاریخ بشریت در بیرحمى و سنگدلى و کشتار یعنى داعش به ایران خواهید رسید، آیا آن خواب هایتان تعبیر شد!؟

خانم مریم رجوى! بساط داعش در سوریه و عراق به لحاظ نظامى برچیده شد و کشور سوریه و عراق با قدرت سرنوشت مملکت خود را در دست دارند. این ارباب قرون وسطی و قلدرمآب شما، حکومت عربستان است که رو به سراشیبى گذاشته است و سرنوشتى محتوم همانند اربابتان صدام حسین در انتظارش است، اینقدر خودتان را در برابر آمریکا و اسرائیل بزک نکنید، باور بفرمائید نیات آنها براى براى افزودن بر قدرت اسرائیل در خاورمیانه عکس از آب در آمده است و بجاى اینکه حکومت ایران تضعیف شود، روز به روز بر اقتدار ملى و نفوذ منطقه اى آن افزوده میشود. ائتلاف روسیه و ایران و ترکیه، حرف اول را خواهد زد و الان میبینیم روسیاهى به زغال مانده است و آمریکا و اسرائیل و عربستان، مستأصل و نا امیدانه میخواهند در منطقه خاورمیانه بحران آفرینى مجدد داشته باشند اما دیگر ترکش تیرهایشان مؤثر نیست و نخواهد بود و برد با ائتلاف واقعى مبارزه با تروریسم در خاورمیانه، یعنى ائتلاف روسى میباشد و ترکشهاى بحران آفرینى مانند طرح اسرائیلى – آمریکایى در منطقه کردى عراق و مسئله بحران آفرینى در لبنان با اجبار سعد حریرى به استعفاء، دیگر هیچ تأثیرى نخواهد داشت و افکار منطقه دیگر اجازه چنین بحران آفرینیهایى را نخواهد داد و شما اى خانم رجوى، میباید به این واقعیت تن بدهید که در ایستگاه پایانى عمر تشکیلاتى تان قرار گرفته أید. دیگر نمیشود با هر ترفندی براى تشکیلات ات عمر بخرید و تقلاى اخیر شما براى دور نگه داشتن افراد تشکیلات از جامعه در البانى و درست کردن سرنوشتى همانند قرارگاه اشرف، محال است و افکار اندک باقى مانده افراد تشکیلات هم اجازه چنین زندانى نخواهد داد و مطمئن باشید که براى این کشتى به گل نشسته شما ساحلى متصور نیست. پس لطفا بیشتر از این مرتکب جنایت در حق افراد اسیرتان نشوید، چنان که در آینده نزدیک مجبورهستید تاوان بیشترى در برابر عدالت پس بدهید.

 

/////////////////////////

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید