فرو رفتن مزدور اجاره ای مریم رجوی در باتلاق آلبانی

0
1080

فرو رفتن مزدور اجاره ای مریم رجوی در باتلاق آلبانی

نادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، پانزدهم نوامبر ۲۰۱۷:…  خانم  رجوی در باتلاق آلبانی هر چه بیشتر دست پا بزنید بیشتر در لجن فرو خواهید رفت و حتی مزدوری شما برای تمساح های سعودی و اربابان ریز درشت تان  و تغییر سو گلی  حرمسرا یتان  به دادتان نخواهد رسید. جالب اینجاست خودتان سر خودتان کلا می گذارید و یک عده هم برای شما قلم می زنند و اجاره اشان را می گیرند و یک عده هم دورهمی جدید … 

فرو رفتن مزدور اجاره ای مریم رجوی در باتلاق آلبانی
لینک به منبع

نادر نادریخانم  رجوی در باتلاق آلبانی هر چه بیشتر دست پا بزنید بیشتر در لجن فرو خواهید رفت و حتی مزدوری شما برای تمساح های سعودی و اربابان ریز درشت تان  و تغییر سو گلی  حرمسرا یتان  به دادتان نخواهد رسید

جالب اینجاست خودتان سر خودتان کلا می گذارید و یک عده هم برای شما قلم می زنند و اجاره اشان را می گیرند و یک عده هم دورهمی جدید حرمسرای تان را جدی گرفتن

خانم رجوی  از اینکه  سوگلی حرمسرا عوض کنید چیزی عوض نمیشود و با جمع شدن دورهمی  خانمها   تی تیش السلطنه /افاده سلطنه /  فاطی رمال  / اشرت دهن لق / سکینه نان خالی خور

و کریم شیره ای  مهدی شوهر قبلی ات خواجه حرمسرا  نه چیزی عوض میشه و نه رژیم ایران سرنگون میشه

نمی دانم چرا بعضی ها این دور همی حرمسرا را جدی گرفتید

بگذارید یک روایت تاریخی برایتان بگم  . در حرمسرای ناصرالدین شاه قاجار  جدا از اینکه خودش یک سوگلی انتخاب می کرد  زنان حرمسرا هم مخفیانه  بین خودشان یک سوگلی یا رئیس انتخاب می کردن  و این دور همی سال های اول مخفیانه بود   و از این زهرا مریخی  سکینه نان خالی خور و….  دور هم جمع می شدن و کریم شیره ای دلقک دربار  و همین آقا مهدی خودتان هم که خواجه حرمسرا بود تنها ناظرین این انتخاب سوگلی یا همان مسئول اول بودن تا به گوش شاه قاجار رسید  او هم شرطی  گذاشت از این قرار که کریم دلقک دربار  در این روز مقدار زیادی حبوبات تناول کند و کنار هر کدام از اعضای حرم سرا گاز معده خالی کند و با تائید بقیه ساکنین حرمسرا صدای هر کدام بیشتر بود سوگلی یا رئیس حرمسرا می شد

حال در باتلاق  آلبانی نه گاز معده دلقک ها و خواجه ها دردی از هزاران درد  بی درمان تان در آلبانی دوا  نمی کند

جدا از چاه های سیاسی  که خودتان برای خودتان کندید نفرین  پدران و مادران سالخورده  و خانواده ها  هم به دنبال تان خواهد بود

امروز آلبانی و از هم پاشیده شدن تشکیلات پولادین  تان تازه از نتایج سحر است باش تا صبح دولت بدمد

نادر نادری . فرانسه

*** 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید