رابطه رجوی با بارزانی چگونه وازچه زمانی شکل گرفت

0
509

رابطه رجوی با بارزانی چگونه وازچه زمانی شکل گرفت

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، ششم نوامبر ۲۰۱۷:… حالا تعدادی سوال میکنند که چرامجاهدین درقبال همه پرسی کردستان عراق موضع گیری نکرد ؟ بنده به اقایون میگویم خیلی مونده که شمایان مجاهدین رابشناسید انها موضع گیری کردند ولی چون هوشیارند این را درنظر گرفته بود که ممکن است بد شود . توسط هواداران وشخص اقای حسن داعی موضع اش را اعلام کرد … Ali-Shirzad- Jodashode

لینک به منبع

رابطه رجوی با بارزانی چگونه وازچه زمانی شکل گرفت

زمانی که مجاهدین درکردستان عراق بودند این رابطه بخاطرعملیاتها شروع شدکه بیشتربا طالبانی بود چون درمنطقه او بودند . وقتی طالبانی با مجاهدین چپ افتاد رابطه فقط با بارزانی حفظ شد ،البته محدود بود ودرزمانی که عراق زیرتحریم قرارگرفت دولت عراق به مجاهدین نفت میداد وانها هم نفت را به بارزانی تحویل داده وبارزانی نفت را به دولت ایران میفروخت وپولش واردعراق میشد .وقتی امریکا صدام راسرنگون کرد ما درعراق شروع به خریدن ماشینهای نو ، دزدی ازگمرکات وادارات که توسط مردم انجام میشد به یکصدم قیمت خریده می شد. انقدرکه بنده درجریان هستم وشاهد بودم چند هزار ازهمین ماشینها به کردستان عراق رفت . باندهای بارزانی انها رابه ایران فروختند یعنی به سپاه پاسداران ونیروهای امنیتی وپولش به جیب مجاهدین رفت . انهایی راهم که نگه داشته بودیم وقتی دیدند امریکا فهمیده وممکنه روی انها انگشت گذاشته وبه ضررشود بلافاصله با ماشینهای قدیمی واوراق خودمون فروختند وامریکا متوجه نشد واگه هم فهمید چشمانش را بست حالا به چند نکته اشاره می کنم .

سوال اصلی اینه چرا این رابطه وچه منافع سیاسی این وسط بود

۱)بارزانی میخواست باصدام رابطه داشته باشه وخود مختاری رابگیره . مجاهدین هم دنبال این بودند که بتونند به کردستان ایران ومرزدسترسی داشته باشند که منافع هردوطرف تامین میشد . مجاهدین رابطه دولت عراق با بارزانی رابرقرارکردند درحدی که درهماهنگی وباپشتیبانی تانکهای عراق بارزانی به طالبانی حمله وسلیمانیه راگرفت ولی دولت ایران بلافاصله وارد وسلیمانیه را ازچنگ بارزانی دراورد .
۲)درزمانی که امریکا عراق راگرفت مجاهدین دنبال این بودند که بروند کردستان عراق بارزانی موافق بود چون یک برگ بزرگی دربرابررژیم ایران دردستش میشد . مجاهدین هم میتونستند ازانجا عملیات انجام بدهند وجبران خلع سلاح را میکرد وبه مرزهم نزدیک میشد ولی امریکا موافق نبود ونگذاشت .
اینها عوامل اصلی بود که انها رابهم نزدیک میکرد وباعث رابطه شده بود .

درهردوزمان رهبری مجاهدین ومسئولینش میدونستند که نفت وماشینها به رژیم ایران میرسد . دولت ایران میدونست نفت وخودروها توسط مجاهدین به ایران میرود . سوال این است این نخ نامرئی که اقای رجوی با دولت ایران برقرارکرده بود چیست ؟ انوقت دم ازمبارزه با خمینی وخامنه ای میزند ! این چه مبارزه ایست که بانخ نامرئی بهم وصل هستید ودرنهایت با نامه نوشتن به شورای نگهبان ارتجاع وواپسگرا نخ نامرئی راتبدیل به طناب مرئی کرد . همان که بجرم نامه نویسی بنی صدربه خمینی ، اسم اوردن ازمذاکره توسط قاسملو .هردورا ازشورا اخراج کرد ولی درنهایت درخفت وخواری خودش نه برای خمینی که گماشتگان دست چندم خمینی نامه نوشت بله اینطوری باخمینی مبارزه میکند .

حالا تعدادی سوال میکنند که چرامجاهدین درقبال همه پرسی کردستان عراق موضع گیری نکرد ؟ بنده به اقایون میگویم خیلی مونده که شمایان مجاهدین رابشناسید انها موضع گیری کردند ولی چون هوشیارند این را درنظر گرفته بود که ممکن است بد شود . توسط هواداران وشخص اقای حسن داعی موضع اش را اعلام کرد. اقای داعی گفت مردم کردستان حق دارند سرنوشت خود رامشخص کنند حق تعیین سرنوشت هم یعنی تجزیه . بله اینطوری ازبارزانی حمایت کرد ازدوست دیرینه وهم پیمان نفت وماشین خواری ملت عراق چرا برای اینکه اگه کردستان موفق میشد استقلال رابدست بیاورد قطعا نیروهایش را ازالبانی به کردستان منتقل میکرد . دراینصورت منافع هردوطرف همانطور که درسطوربالا اشاره کردم تامین میشد . می بینید دفاع ازدوست را ول نکرده . البته دنبال منافع خودشه تا نیروهای وارفته درالبانی را کمی زنده کند . استقلال کردستان درکوتاه مدت این نیاز راهم براورده میکرد . اگر بنده مخالف استقلال کردستان بودم نه بخاطر اکراد بلکه میدونستم وقبلا هم نوشتم منطقه را گرفتار اشوب وکشتار واواره گی ونابودی میکرد . انهم بدترازپیدایش داعش وچهار کشوررا دربهترین شق نابود میکرد .تجزیه ودرگیروسیاست نظم نوین امریکا هم پیش میرفت ولی مجاهدین با این کارندارند خود را با سیاستهای اربابان تنظیم میکنند . دراین داستان مجاهدین هم ضربات سختی خوردند حتما درداخل خودشون صحبت بوده که دراینده گندش درخواهد امد دراین مقاله قصدم همه پرسی نیست که شاید دراینده به ان بپردازم ما در اینجا فقط هدفمون شکل گیری رابطه بود که خیلی کوتاه نوشتم .

علی شیرزاد: اروپا

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید