نادری: … آیا زمان عزل رئیس جمهور خود خوانده مریم رجوی نرسیده ؟

0
898

آقایان و خانم های شورای ملی مقاومت آیا زمان عزل رئیس جمهور خود خوانده مریم رجوی نرسیده ؟ 

 نادر نادری، وبلاگ آینده گان، فرانسه، بیست و ششم اکتبر ۲۰۱۷:…  یا حداقل یک انتخابات آزاد دربین شورای ملی مقاومت برای رئیس جمهور در سایه جدید که یک عمل کرد دمکراتیک است و به گفته خود مریم رجوی یکی از اصول مجاهدین است و در هر گرد همائی خود مریم رجوی دم از دمکراسی می زند آقایان و خانم های شورائی  آیا در این بیست سال که خانم رجوی رئیس جمهور  خود نوانده شده  چه کار مثبتی انجام داده … 

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

لینک به منبع

آقایان و خانم های شورای ملی مقاومت آیا زمان عزل رئیس جمهور خود خوانده مریم رجوی نرسیده ؟ 

یا حداقل یک انتخابات آزاد دربین شورای ملی مقاومت برای رئیس جمهور در سایه جدید که یک عمل کرد دمکراتیک است و به گفته خود مریم رجوی یکی از اصول مجاهدین است و در هر گرد همائی خود مریم رجوی دم از دمکراسی می زند

آقایان و خانم های شورائی  آیا در این بیست سال که خانم رجوی رئیس جمهور  خود نوانده شده  چه کار مثبتی انجام داده بیلان موفقیت هایش کجاست

آیا در این بیست سال توانست کاری انجام دهد  غیر از اینکه در ابتدای برگزیده شدنش زندان شکنجه به راه انداخت و مخالفین انتخاب خودش به رئیس جمهور شدن را زندانی شکنجه کرد

آیا غیر از اینکه باعث بانی کشته شدن تعداد زیادی از اعضا شد در عراق آنهم برای بقای خودش همسرش

البته لازم به توضیع است که طبق گفته رجوی که شما را اجاره شده می نامید  تا زمان موعد که بقول رجوی که می گفت هزار خانی از نفرات اجاره سنگین است در نشستهای درون تشکیلاتی بارها بارها این جمله را تکرار کرد که ا نباید به امید این اجاره شده های شورا دل ببندیم

خانم ها و آقایان شورائی در این بیست سال مریم رجوی در این مسند چه گامی از این مقاومت را پیش برده ؟ که باز باید او ادامه دهد

آیا وقت آن نرسیده که انتخابی دیگر کرد یا حداقل یک انتخابات آزاد بین خودتان بر گزار کنید شاید کسان دیگری بتوانند راهی را باز کنند و  این مقاومت را ذره ای به جلو ببرد

یا برای شما مسئله ای نیست فقط حقوق تان را بگیرید بقیه اش به شما ربطی ندارد

و شما خانم رجوی اگر آزادی ایران برای شما مهم است کنار بروید شاید دیگران توانستن

نادر نادری . فرانسه

***

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید