عبدالکریم ابراهیمی: جناب آقاى جاستین ترودو، نخست وزیر محترم کانادا

0
872

جناب آقاى جاستین ترودو، نخست وزیر محترم کانادا 

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، شانزدهم اکتبر ۲۰۱۷:… جناب ترودو! رهبرى این سازمان با نیات شیطانى و شیطان سازى و با خرج پولهاى هنگفت براى خرید لأبى و لابیگرى و وارونه نشان دادن واقعیات، میخواهد میان دو ملت ایران و کانادا، فاصله بیندازد و با فرار به جلو و با طرح مسائل انحرافى در کشتار و ترور بین دولت مردان کشور شما زمینه براى به کرسى نشاندن نیات سوء خود فراهم نماید. لذا از شما و دولتمردان کشورتان … 

لینک به منبع

!جناب آقاى جاستین ترودو، نخست وزیر محترم کانادا

با توجه به اینکه دولت محترم شما به مسأله حقوق بشر حساس است و این یکى از نکات برجسته آن در مورد حقوق تضییع شده انسانهاست و در شوراى حقوق بشر سازمان ملل، فعال در این زمینه هستید توجه شما را به نکاتى جلب مینمایم که با چشم خود دیده و با گوشت و پوست خود موارد نقص حقوق أولیه انسانى را لمس کرده ام، لذا وجدان انسانى شما را داور در این قضیه قرار میدهم و امیدوارم طبق مسئولیت انسانى و وجدانى که در شما وجود دارد، پیگیر محکومیت مسبین چنین جنایاتى در آن ارگان سازمان ملل باشید.

اینجانب عبدالکریم ابراهیمى، به مدت بیست و پنج سال محصور در تشکیلات مخوف و ضد انسانى سران سازمان مجاهدین خلق بنام ارتش به اصطلاح آزادیبخش ایران، در کشور عراق و قرارگاه اشرف که تحت رهبرى مسعود و مریم رجوى، اداره میشد بوده ام.

این تشکیلات، فرقه اى بسته است که اعضاى آن بیش از سى سال است که ارتباطى با دنیای بیرون ندارند. از دنیاى ارتباطات امروزى در درون تشکیلات خبرى نیست. هر چه وجود دارد، عقائد خرافاتى رجویسم است که با اهرمى به اسم انقلاب ایدئولوژیکى براى در اختیار گرفتن جسم و روح و روان افراد ابداع شده و عملکرد آن  فقط در مغزشویى و ربوتر ساختن از افراد براى اجراى فرامین رهبرى این سازمان است که بدون کم و کاست اجرا میشود. اهدافى که این سازمان را به یک فرقه خطرناک تروریستى تبدیل کرده است و در عراق و ایران دست به جنایات فجیعى در کشتار و ترور انسانهاى بیگناه زده است و ذیلاً خلاصه وار اشاره مینمایم:

الف، در دهه نخست انقلاب ایران بر علیه حکومت سلطنتى شاه یعنى بلافاصله بعد از سرنگونى شاه وقتى که مسعود رجوى بختى براى کسب قدرت پیدا نکرد، به ترورهاى کور و وحشیانه از مردم عادى و کسبه و کوچه و بازار شهرهاى ایران بخصوص در شهر تهران مبادرت ورزید و دوازده هزار انسان بیگناه را به خاک و خون کشید و آنان را با وحشیانه ترین شیوه هاى ضد انسانى به قتل رساند و مثله کرد، اعمالى تروریستى که امروزه توسط داعش در سوریه و عراق بر علیه مردم عادى این کشورها صورت میگیرد.

ب، این سازمان حتى در بدو تشکیل به ترورهاى ناجوانمردانه ای دست میزد و ترور مستشاران آمریکایى در ابتدای دهه پنجاه گواه این رویکرد تروریستى این سازمان بوده و هست.

پ، این سازمان در عراق اهرم دست دیکتاتور  آن یعنى صدام حسین، بوده و با اجراى بمب گذارى در أماکن عمومى شهرهاى ایران مردم بیگناه را به خاک و خون میکشید، همچنین در سال ۱۹۹۱ میلادى در عراق، رجوى دست به کشتارى وحشیانه از أکراد عراق دست زد و قتل عام خونینى راه انداخت که خودم شاهد چنین کشتارى بودم و در مناطقى مانند جلولا و خانقین و طوزخرماطو، این جنایات صورت گرفت که شواهد متعدد آن موجود است.

پ، این سازمان در جنگ ایران و عراق و بعد از پذیرش قطعنامه صلح توسط ایران در سال ١٩٨٨ میلادى، با تهاجم به خاک ایران باعث کشته شدن پنجاه و پنج هزار نیروى ایرانى که بیشتر آنها از مردم عادى بودند که از شهرهاى مرزى به خاطر این هجوم فرار میکردند و نیز طبق آمار سازمان بیش از هزار و سیصد نفر از تشکیلات خودش را به کشتن داد که باعث جریحه دار شدن مردم ایران و خشم آنها نسبت به این تشکیلات تروریستى گردید.

این سازمان با رویه اى تروریستی و وحشت، افراد تشکیلات خود را به شدت سرکوب میکرد و هر گونه صداى اعتراضى را در نطفه خفه می کرد. افراد ناراضى و منتقد خود را زندان، شکنجه و سربه نیست میکرد و میکشت  و یا به دست مخابرات عراق می سپرد که در زندان معروف أبوغریب، افراد اسیر پوسیده شوند.

جناب ترودو!

رهبرى این سازمان با نیات شیطانى و شیطان سازى و با خرج پولهاى هنگفت براى خرید لأبى و لابیگرى و وارونه نشان دادن واقعیات، میخواهد میان دو ملت ایران و کانادا، فاصله بیندازد و با فرار به جلو و با طرح مسائل انحرافى در کشتار و ترور بین دولت مردان کشور شما زمینه براى به کرسى نشاندن نیات سوء خود فراهم نماید. لذا از شما و دولتمردان کشورتان، تقاضا دارم فریب لابیگرى این سازمان را نخورند و به حاى آن پرونده تروریستى و ضد بشرى این سازمان را به جریان بیندازند که اینجانب یکى از قربانیان عملکرد این سازمان در این مورد هستم. موفق باشید.

 با احترام، عبدالکریم ابراهیمى، آلمان

:رونوشت

 وزیر خارجه کانادا-

– مدیر کل بخش حقوق بشر وزارت خارجه کانادا

– سفیر کانادا در سازمان ملل

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید