افزایش چشمگیر تقاضای گردشگران آمریکایی برای سفر به ایران

0
1861

هر روزه صد ها نفر از این گردشگران در صف های طولانی به این دفتر مراجعه می کنند و تنها دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن تا کنون بیش از 9 هزار روادید برای گردشگران مایل به دیدار از ایران صادر کرده است.جعفر زاده همچنین اشاره کرد که ایران به جز تابعین 9 کشور جهان هیچ گونه پیش شرطی برای صدور روادید به اتباع خارجی تعیین نکرده و هم اکنون شهروندان 190 کشور جهان می توانند به سهولت و بدون اخذ روادید از 7 مرز هوایی وارد ایران شده و در فرودگاه ها بمدت 30 تا 45 روز مجوز ورود و ماندن درایران را دریافت کنند.انی لوکاس معاون سرپرست آژانس گردشگری میر کورپوریشننیز درگفت وگوی جداگانه ای با ایرنا شایعات مذکور را رد کرد و با اشاره به این که حجم مراجعین به این آژانس برای ورود به ایران درماه های گذشته بیش از 200 درصد افزایش یافته است، گفت که این رقم همچنان روبه افزایش است و مدیران آژانس ناگزیرند تا برای پاسخگویی به درخواست های روبه افزایش گردشگران تدابیر تازه ای بیاندیشند.

افزایش چشمگیر تقاضای گردشگران آمریکایی برای سفر به ایران

آفتاب ـ 02.03.2016

یکی از مسئولان دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن با اشاره به هجوم بی سابقه گردشگران برای دیدار از ایران در ماه های اخیر شایعه خودداری نمایندگی ها از صدور روادید برای این گردشگران را کذب محض خواند و گفت که این دفترتا کنون هزار ها روادید برای ورود به ایران صادر کرده است.

آفتاب :منوچهر جعفر زاده در گفت وگو با ایرنا، خبر مربوط به خودداری مسئولان از صدور روادید برای گردشگران خارجی را بی اساس و شایعه خواند.وی افزود: هر روزه صد ها نفر از این گردشگران در صف های طولانی به این دفتر مراجعه می کنند و تنها دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن تا کنون بیش از 9 هزار روادید برای گردشگران مایل به دیدار از ایران صادر کرده است.

جعفر زاده همچنین اشاره کرد که ایران به جز تابعین 9 کشور جهان هیچ گونه پیش شرطی برای صدور روادید به اتباع خارجی تعیین نکرده و هم اکنون شهروندان 190 کشور جهان می توانند به سهولت و بدون اخذ روادید از 7 مرز هوایی وارد ایران شده و در فرودگاه ها بمدت 30 تا 45 روز مجوز ورود و ماندن درایران را دریافت کنند.

انی لوکاس معاون سرپرست آژانس گردشگری میر کورپوریشننیز درگفت وگوی جداگانه ای با ایرنا شایعات مذکور را رد کرد و با اشاره به این که حجم مراجعین به این آژانس برای ورود به ایران درماه های گذشته بیش از 200 درصد افزایش یافته است، گفت که این رقم همچنان روبه افزایش است و مدیران آژانس ناگزیرند تا برای پاسخگویی به درخواست های روبه افزایش گردشگران تدابیر تازه ای بیاندیشند.

لوکاس بر این نکته تاکید کرد که این آژانس در ماه های گذشته با هیچ گونه دشواری و یا منعی در رابطه با اجازه ورود گردشگران به ایران مواجه نبوده و تنها دشواری مسئولان پاسخگویی به حجم بالای درخواست ها و رزرو کردن هتل درایران است که بدلیل هجوم گسترده خارجی ها برای ورود به ایران همواره پر هستند.

___________________

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید