سالگرد درگذشت زرتشت

0
1919

در حال حاضر کم و بیش در حدود دویست هزار نفر زرتشتی در دنیا وجود دارند. بیشتر زرتشتیانِ گیتی درهندوستان زندگی می ‌کنند که شمارشان در حدود سد هزار نفر می ‌باشد و به نام پارسی مشهورند. بیشتر پارسیان در سده نهم میلادی به سبب ستمگری و فشارِ مسلمانهای متعصب ، بناچار خاک میهن خود را ترک و به هندوستان کوچ کردند. پیروان آیین زرتشت روز، پنجم دی ماه در سالروز درگذشت زرتشت، پیامبرشان به سوگ نشستند. عکس های خسرو پرخیده از مهر را در زیر مشاهده می کنید.

تصاویر : سالگرد درگذشت زرتشت

 انتخاب  ـ 30.05.2015 

در حال حاضر کم و بیش در حدود دویست هزار نفر زرتشتی در دنیا وجود دارند. بیشتر زرتشتیانِ گیتی درهندوستان زندگی می ‌کنند که شمارشان در حدود سد هزار نفر می ‌باشد و به نام پارسی مشهورند. بیشتر پارسیان در سده نهم میلادی به سبب ستمگری و فشارِ مسلمانهای متعصب ، بناچار خاک میهن خود را ترک و به هندوستان کوچ کردند. پیروان آیین زرتشت روز، پنجم دی ماه در سالروز درگذشت زرتشت، پیامبرشان به سوگ نشستند. عکس های خسرو پرخیده از مهر را در زیر مشاهده می کنید.
تصاویر : سالگرد درگذشت زرتشت

تصاویر : سالگرد درگذشت زرتشت

تصاویر : سالگرد درگذشت زرتشت

تصاویر : سالگرد درگذشت زرتشت

تصاویر : سالگرد درگذشت زرتشت

تصاویر : سالگرد درگذشت زرتشت

تصاویر : سالگرد درگذشت زرتشت

تصاویر : سالگرد درگذشت زرتشت

تصاویر : سالگرد درگذشت زرتشت

تصاویر : سالگرد درگذشت زرتشت

تصاویر : سالگرد درگذشت زرتشت

تصاویر : سالگرد درگذشت زرتشت

تصاویر : سالگرد درگذشت زرتشت

تصاویر : سالگرد درگذشت زرتشت

تصاویر : سالگرد درگذشت زرتشت

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید