تو دهانی آژانس انرژی اتمی به فرقه رجوی

0
918

تو دهانی آژانس انرژی اتمی به فرقه رجوی

انجمن نجات، مرکز فارس، پانزدهم دسامبر ۲۰۱۵:… واقعیت اینست که برای مسعود رجوی تنها چیزی که تعیین کننده و مهم است، رسیدن به قدرت است.در این بین هر وطن فروشی و خیانتی قابل توجیه است. خدارا شکر میکنیم که به یمن توان نظامی کشورمان هیچ دشمنی خیال حمله نظامی به ایران را هم به سرش راه نمیدهد وگرنه ما هم اکنون مانند دیگر کشورهای منطقه که هر کسی به خود اجازه دخالت و تعرض به خاک آنرا …

لینک به منبع

تو دهانی آژانس انرژی اتمی به فرقه رجوی

گزارش رئیس آژانس انرژی اتمی مبنی بر صلح آمیز بودن فعالیت اتمی ایران ٬ بار دیگر مراتب روسیاهی برای فرقه وطن فروش مجاهدین بهمراه داشت! علیرضا “مفلوک” زاده کسی است که هربار به فرمان اربابان صهیونیست خود٬ شوی براه میاندازد و از فعالیتهای هسته ای ایران میگوید! علیرضا جعفرزاده که مثلا سخنگوی مجاهدین در امریکا است٬هر از گاهی عکس هایی ماهواره ای از اسراییل تحویل میگیرد و به دستور آنان و به خیال خود افشاگری میکند!همگان میدانند که مزدور جعفرزاده یکی از سرسپردگان فرقه رجوی و البته صهیونیست ها است. او که مواجب خود را از اسراییلی ها میگیرد٬از هرفرصتی برای دم جنباندن برای آنها و البته برعلیه مردم ایران استفاده میکند. اما گزارش آمانو مبنی براینکه چیزی که ثابت کند ایران بدنبال بمب اتم است را مشاهده نکرده است٬ تو دهانی محکمی به او و البته به اربابان خود در فرقه زد!

واقعیت اینست که برای مسعود رجوی تنها چیزی که تعیین کننده و مهم است، رسیدن به قدرت است.در این بین هر وطن فروشی و خیانتی قابل توجیه است. خدارا شکر میکنیم که به یمن توان نظامی کشورمان٬هیچ دشمنی خیال حمله نظامی به ایران را هم به سرش راه نمیدهد وگرنه ما هم اکنون مانند دیگر کشورهای منطقه که هر کسی به خود اجازه دخالت و تعرض به خاک آنرا میدهد میشدیم! اما برای رجوی و دار ودسته اش فقط و فقط بوجود آمدن آشوب و جنگ مهم است! چرا که آنها اساسا زایده جنگ هستند.همانطور هم که دیدیم بعد از اتمام جنگ ایران و عراق٬ آنها در عراق بلوکه و زمین گیر شدند! روزی رجوی در تحلیل هایش میگفت: که ما از خدا میخواهیم که بین ایران وعراق صلح شود و میگفت که همواره گفته ایم که بفرمایید صلح کنید و خواهش میکنیم صلح کنید! اما خودش بهتر از هرکسی میدانست که صلح همانند طناب دار به گردن او بود! بهمین دلیل هم بود که بلافاصله بعد از پذیرش آتش بس توسط ایران٬سراسیمه نزد ارباب و تنها متحد خود صدام رفت و از او خواست که اجازه دهد آخرین بخت خود را بیازماید. هرچند که بقول خودش صدام باو گفته بود که این حمله شما هیچ فایده ای ندارد و بمانند خودکشی است و او ریسکش را پذیرفته بود و دست به بزرگترین حماقت خود تا آن سال زد!

مراد

//////////////////////////////////////////

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید