فرقه رجوی از جعل علیه خانواده ها تا فرافکنی در مورد داعش

0
762

فرقه رجوی از جعل علیه خانواده ها تا فرافکنی در مورد داعش

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، سی ام نوامبر ۲۰۱۵:…  دریکی از سایت های فرقه رجوی نامه باصطلاح ۴۰۰ خانواده لیبرتی نشین خارج کشور؟! خطاب به ارگان های بین المللی منتشر شده است! سوال این است که اگر سازمان درخارجه ۴۰۰ خانواده دارد که جمعا میتوانند ۱۶۰۰ نفر را شامل باشد، چگونه درهمایش ها ومیتینگها وگربه رقصانی ها، برای جذب پیاده نظام ، دست به دامن شرکت های توریستی شود ؟! …

فرقه رجوی برای کم کردن فشار خانواده روبه جعل آورده است!

لینک به منبع

دریکی از سایت های فرقه رجوی نامه باصطلاح ۴۰۰ خانواده لیبرتی نشین خارج کشور؟! خطاب به ارگان های بین المللی منتشر شده است!

سوال این است که اگر سازمان درخارجه ۴۰۰ خانواده دارد که جمعا میتوانند ۱۶۰۰ نفر را شامل باشد، چگونه درهمایش ها ومیتینگها وگربه رقصانی ها، برای جذب پیاده نظام ، دست به دامن شرکت های توریستی شود ؟!

آقای رجوی درسال ۱۳۷۰ که شما قدرت نمایی می کرد ، برای با شکوه نشان دادن رژه، نتوانست ۴۰۰نفر هوادار وخانواده واعضای شورا را جمع کند واین درحالی بود که با پولهای نفت عراق قدرتی بالاتر ازاین داشتید !

آیا آن۴۰۰ خانواده مورد ادعای شما جزو همانهاست که رجوی درکتابش ذکر خیری؟؟!! ازآنها کرده وزارتی شان نامیده است؟؟ جواب حتما مثبت است ، چرا که شما استثنایی برای هیچکس قایل نشده وهمه ی درخواست کنندگان ملاقات را باین صفت موصوف کردید!!

الان چطور شده است که به فکر نامه نگاری با نام خانواده درخارجه افتادید؟! وچرا تا دیروز خانواده اخ بود و امروز ارزش پیدا کرده است؟!

شما آقای رجوی!

چطور باین زودی از یاد بردید که دوکتاب برعلیه همان خانواده ها نوشتید و حالا با صدور اعلامیه با نام آنها، فکر میکنیداین تناقض شما قابل هضم است؟!!

آیا بهتر نبود برای نبستن زبان ماها که عمری درآن تشکیلات بودیم نام همان خانواده ها را می نوشتید چنانکه انجمن نجات معمولا این کار را میکند؟!

ازاین طرز برخورد شما روشن می شود که همه بیانیه ها ونامه نگاری های شما پوشالی است. چرا که خانواده های فعال سالها برای ملاقات به عراق آمدند ودرجلو درب همان اشرف وامروز درجلو درب لیبرتی به شما التماس کرده وگفتند که ما فقط برای دیدار فرزندان خود آمدیم و کاری به سیاست نداریم اما شما به آنها ملاقات ندادید وامروزبطرز بیشرمانه ای از نام آنها سواستفاده کنید.

چطورشد وقتی که لیست مراجعین درمقابل درب کمپ ها واسارت گاه ها به حلقه بگو ش های شما داده شد وشما ازدرستی موضوع آگاه شدید بازهم به دروغ گفتید که اینها خانواده نیستند بلکه وزارتی هستند ! مشخصاتی که عینا به UN هم داده میشد ؟!

مطمئن باشید که خانواده ها درمقابل این بیانیه دهی بی اساس شما خاموش نخواهند ماند وشما را بعنوان دروغگو، جاعل و مفتری تحت تعیقیب قانونی قرارداده و آبروی نداشته ات را بیشتر خواهند برد!

این نوع بیانیه دادن جعلی، لکه ننگ دیگری بر دامن آغشته به خون، جهل وجنایت شما خواهد بود. چرا که زمانه عوض شده ودیگر نمیتوان بدین راحتی ازکیسه ی دیگران خرج کرد.

سیروس غضنفری

فرافکنی فرقه رجوی درمورد داعش

لینک به منبع

حالا که عشایر انقلابی رجوی ( داعش) بدرد نخورد، شریک جرم برای اومیسازند!

ما بارها باستناد منابع موثق، گفته ایم که قبل ازحمله ی تجاوزکارانه آمریکا به عراق ، القاعده وهرنوع بنیادگرایی مشابه آن دراین کشور مورد تجاوز واشغال قرار گرفته، وجود نداشت و لا اقل هراختلاف موجود بین فرق ودستجات مختلف مذهبی عراق، مجال میدانداری نمییافتند و احتمالا بصورت یک تومور خوش خیم درعراق وجود داشتند که درآتیه ممکن بود این زخم غیر فعال، با چاقوی شفابخش جراحی ازبن درآورده شده و این مسئله بطور نامرئی هم درحیات سیاسی- اجتماهی عراق حضور نداشته باشد !

اما تجاوز نظامی آمریکا، بجای اینکه نقش چاقوی جراحی داشته باشد، بسان نیشتر آلوده ای بود که بر این زخم غیر فعال فروبرده شد و آنرا فعال ومتعفن کرد!

آمریکا قصد تجزیه ی عراق را داشت که این تجزیه بدون تحریک اقوام ومذاهب برعلیه یکدیگر ممکن نبود!

ازدل این تحریکات بود که القاعده ی عراق بوجود آمد و پس ازخیانت تمامی کشورهای غرب برعلیه مردم لیبی، داعش عراق هم بعنوان یکی از شرکت کنندگان در فروپاشی وغارت لیبی، سهمی برد وبه سلاح های مدرن دست یافت ومنابع مالی اش را تقویت کرد و اینک که خود به نیرویی قویتر ازالقاعده تبدیل شده بود ، درمقابل آن اعلام استقلال کرد و نام اخیر را برخود نهاده و وارد معادلات سیاسی سوریه هم شد و حمایت های دیگران هم مزید برعلت گشت!

اما فرقه ی رجوی بنفع خود نمیداند که اعضای خود وخوانندگان کم تعداد نوشته هایش را از کنه حقیقت آگاه سازد وناچارا به داستان سرایی میپردازد تا ضمن کمک به جبهه ی سلطه وارتجاع جهانی، بکوشد که خوانندگانش ندانند که همین داعش درآغاز کاراش ازطرف باند رجوی به ” عشایر انقلابی عراق” موصوف ومفتخر شده بودند!

این باند منحرف ومستبد وتمامیت خواه، برای توجیه دروغگویی های یکساله اش ونیز همراهی با بخشی ازارتجاع منطقه وامپریالیزم جهانی ناچار شده که باردیگر دست به نوشتن لاطائلاتی- واین بار بقلم رضا شمس – بزند.

مقاله ی این شخص ” جنایت تروریستی پاریس حاصل داعشیزه کردن انقلاب سوریه ” نام دارد ودرآن میخوانیم :

” وقتی در آواخر سال ۲۰۱۰ نسیم بهار عربی به سوریه رسید رژیم اسد …ابتدا تلاش کرد با وعده و وعید مردم را آرام کند ولی با اوج گیری تظاهراتها، در مارس ۲۰۱۱ قیامهای رشد یابنده مردمی را به توپ و تانک بست و به خاک و خون کشید. … با گسترده شدن تظاهراتها ارتش اسد به شکل وحشیانه ای در سراسر سوریه حمام خون براه انداخت. تظاهرات مسالمت آمیز به رغم سرکوبهای اسد از دسامبر ۲۰۱۰ تا جولای ۲۰۱۱ حدود هفت ماه ادامه داشت تا اینکه تعداد زیادی از افسران ارتش سوریه که از کشتار مردم ناراضی بودند صفوف ارتش اسد را رها کرده برای حفاظت از مردم در ۲۹ جولای ۲۰۱۱ “ارتش آزاد سوریه” را تاسیس کردند. بدین سان جرقه مقاومت مسلحانه در برابر وحشیگریهای اسد زده شد. … با اشغال بخشهایی از دمشق توسط ارتش ازاد جنگ به پایتخت نیز کشیده شد و اسد را به لبه پرتگاه سقوط کشاند. با قطعی شدن خطر سرنگونی اسد، رژیم ایران پرده ها را کنار زده علاوه بر کمکهای لجستیکی هزاران نفر از اعضای حزبالله لبنان و سپاه تروریستی قدس را به جنگ با ارتش آزاد گسیل کرد و بدین ترتیب اسد را از سقوط نجات داد. ..”.

البته بشار اسد در سرکوب تظاهرات ومیتینگ های مسالمت آمیز مردم سوریه، دچار خبط بزرگی شد که ما نیز دراین باره ، بارها صراحتا به ابراز نظر پرداخته ایم.

اما سکه روی دیگر دارد وآن اینکه گروهی ازفرصت جویان وقدرت طلبان ارتش سوریه و….، وارد میدان شده و با تبدیل این مبارزات مسالمت آمیز مردم به قهر وخشونت وکمک گرفتن ازدنیای متجاوز غرب و عاملان منطقه ای آنها، مردم را سرخورده کرده وبه خانه هایشان فرستادند. مردمی که برای اصلاحات برخاسته بودند وقصد سرنگونی مسلحانه ی حکومت را نداشتند!

لازم به توضیح است که گروهی ازاین افراد مسلح، صفوف ارتش آزاد؟! را ترک کرده ومجددا به ارتش سوریه پیوسته اند که اعلام آن ازطرف باند رجوی کاری است غیر ممکن!

بربستر این حرکت آنارشیستی وبعضا خائنانه ی ارتش آزاد سوریه و حامیان آن بود که سوریه نا امن شد و تکفیری های تادندان مسلح شده – وازجمله داعش- اوضاع را برای ترور وادمکشی مناسب دیده ووضع سوریه را صدها برابر بدتر ازآنی کردند که مردم دراعتراض بدان، به خیابانها ریخته بودند.

دراین کش وقوس ها بود که ابتکار عمل ازدست ارتش آزاد سوریه دررفت والنصره وداعش بعنوان مدعیان اصلی وقدرتمند، ابتکار عمل را بدست گرفته وارتش آزاد هم غالبا کاری جز هم پیمانی با این گروه های قوی تر ازخود نیافت و مدام انشعاباتی ازاین گروه و بنفع تکفیری ها انجام شد.

درمدت زمانی طولانی این گروه های – تکفیری وارتش آزادی – ضد بشار اسد ، بین خود آتش بس برقرار کرده وعملا درموارد متعددی دوشادوش هم با نیروهای مردمی داوطلب سوریه و ارتش آن جنگیدند.

درمیان ۷۰۰ گروهی که در جبهه ی مخالف بشار اسد وجود دارد، ارتش آزاد یکی از ضعیفترین آنها بود واخیرا هم با مشاهده ی قاطعیت واراده ی محکم سوریه ومتحدانش، کارهای اطلاعاتی بنفع ارتش سوریه انجام میدهد که البته قابل تامل وتقدیر است وظاهرا تعدادی ازدولت های غرب هم باین نتیجه رسیده اند که داعش و …. ممکن است مهار ناپذیر تر بشوند وازطرف دیگر براساس تقسیم کار جدید، داعش موظف شده برون مرزی تر عمل کند و بیشتر درافغانستان ومرزهای همسایگان روسیه به ایفای نقش بپردازد وبنابراین باید ارتش آزاد راازضعف و انزوا خارج کرد و…

به ایران وسوریه هم که میرسیم، مشاهده میکنیم که آنها ترجیه داده اند داعش را در داخل سوریه وعراق نابود کنند تا مجبور به جنگ با آنها در مرزها واراضی خود نباشند و این کار خارج ازمنطق نیست وبخصوص که ازطرف دولت کاملا قانونی سوریه دعوت به این همکاری شده اند!

حمید

مهدی سجودی:علت اصلی دشمنی هیستریک رجوی با خانواده ها چیست؟

سری دوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش پنجم، ششم و هفتم

ولی خانواده ها به هیچ وجه کوتاه نیامده و در کنار در کمپ اشرف به تحصن پرداختند و علی رغم اینکه شرایط امنیتی عراق بسیار وخیم بود خانواده ها از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و در سرمای استخوان سوز زمستان عراق و در گرمای طاقت فرسای تابستان عراق شجاعانه جلوی درب کمپ اشرف ایستاده و خواستار ملاقات با …ادامه مطلب

پارلمان عراق به پشتیبانی از خانواده ها وارد میشود

پارلمان عراق به پشتیبانی از خانواده ها وارد میشود

پارلمان عراق به پشتیبانی از خانواده ها وارد میشود بنیاد خانواده سحر، بغدادف بیست و هفتم نوامبر ۲۰۱۵:…  عضو هیئت رئیسۀ مجلس نمایندگان عراق دکتر همام حمودی به کمیسیونهای حقوق بشر و روابط خارجی مجلس رهنمود داد که هیأتی را برای دیدار از اردوگاه لیبرتی در بغداد جهت اطلاع از وضعیت افراد موجود در آن و …ادامه مطلب

فراخوان به سازمان های بین المللی برای نجات برادرم مصطفی بهشتی – ۳

فراخوان به سازمان های بین المللی برای نجات برادرم مصطفی بهشتی – ۳

فراخوان به سازمان های بین المللی برای نجات برادرم مصطفی بهشتی – ۳ نرگس بهشتی، بیست و ششم نوامبر ۲۰۱۵:…  آقایان مقامات سازمان های بین المللی ، کمیساریای ملل متحد، صلیب سرخ، وزارت حقوق بشر عراق مردم هموطن: آقای رجوی خیانتکار و ایادی سرسپرده ی او حدود ۱۴ سال است که برادر کوچک من مصطفی بهشتی …ادامه مطلب

عیسی آزاده: ملاقات حضوری حق مسلم خانواده هاست

عیسی آزاده: ملاقات حضوری حق مسلم خانواده هاست

ملاقات حضوری حق مسلم خانواده هاست عیسی آزاده، پیوند رهایی، پاریس، بیست و چهارم نوامبر ۲۰۱۵:…  چطور است در امنیتی ترین زندانها ملاقات و ارتباطات تلفنی زندانی با خانواده اش وجود دارد اما در فرقه رجوی اینکار ممنوع است واین حق طبیعی را از خانواده سلب کرده است.؟ رجوی و همسر شیادش از ترس از هم …ادامه

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید