کلیپ های حضور سه روز گذشته خانواده ها مقابل اردوگاه لیبرتی

0
539

کلیپ های حضور سه روز گذشته خانواده ها مقابل اردوگاه لیبرتی

بنیاد خانواده سحر، بغداد، بیست و سوم نوامبر ۲۰۱۵:…  طی روزهای ۲۰ تا ۲۲ نوامبر، خانواده های اعضای فرقه رجوی مستقر در اردوگاه لیبرتی در مقابل این اردوگاه تجمع کرده و خواستار دیدار با عزیزانشان شدند. در این روزها مادران و پدران سالخورده، با فریاد های خود دیداری حتی کوتاه با عزیزان شان را طلب کردند و در مقابل عناصر مغزشوئی شده فرقه با دشنام و پرخاش و تهمت به آنان پاسخ دادند. اما خانواده …

خانواده ها کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویدیدار با عزیزان حق مسلم خانواده هاست (گزارش چهارم)

لینک به منبع

نامه به UNHCR
سری دوم خانواده ها در لیبرتی (گزارشات اول و دوم)

سری دوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش سوم (+ فیلم ها، اسامی و گزارشات مرتبط)
سری دوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش چهارم
سری دوم خانواده ها در لیبرتی – گزارشات پنجم و ششم

سری دوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش هفتم

انعکاس حضور خانواده ها در روزنامه عراقی

کلیپ های حضور سه روز گذشته خانواده ها مقابل اردوگاه لیبرتی

لینک به فایل تصویری اول

لینک به فایل تصویری دوم

طی روزهای ۲۰ تا ۲۲ نوامبر، خانواده های اعضای فرقه رجوی مستقر در اردوگاه لیبرتی در مقابل این اردوگاه تجمع کرده و خواستار دیدار با عزیزانشان شدند.

در این روزها مادران و پدران سالخورده، با فریاد های خود دیداری حتی کوتاه با عزیزان شان را طلب کردند و در مقابل عناصر مغزشوئی شده فرقه با دشنام و پرخاش و تهمت به آنان پاسخ دادند.

اما خانواده ها در واکنش شعاری جز “ملاقات” ندادند و صرفا برای سلامتی همگی شان دعا و نذر و نیاز نمودند.

در این کلیپ ها گوشه هائی از این تجمع مشاهده میشود.

بنیاد خانواده سحر

بغداد – ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید