میلاد آریایی: خشونت رها شده !؟

0
1538

اولین مبتکر عملیات انتحاری که نام عملیات مقدس فدایی را بر روی آن گذاشتند اول بار توسط همین مجاهدینی سازماندهی و اجرا گردید که اکنون رهبران همان زمان اش در خاک فرانسه و پاریس پایگاه و بارگاه دارندو شگفتا که ریشه‌ها هنوز پا برجا هستند و اگر امروز شعله های این خشونت رها شده در فرانسه زبانه میکشد در سال 1360 در ایران با همین مذهب و همین اسلام و همین مغز شویی بکار گرفته شد فقط کمی مدل اش متفاوت بود وگرنه فرقه ها برای رسیدن به اهداف شان هر چیزی را وسیله خود قرار داده و میدهندبنابراین سخن کوتاه باید کرد تجربه عملیات خشونت آمیز و فاجعه باری که بر اساس مغز شویی های برنامه‌ریزی شده بر روی جوانان صورت گرفت سیکل معیوبی را رقم زده است که

خشونت رها شده !؟

میلاد آریایی ـ 23.11.2015

پس از عملیات تروریستی گسترده در فرانسه که مردم پاریس را در وحشت فرو برد . « خشونت رها شده» اصطلاحی بود که یکی از فرانسویان در مصاحبه با تلویزیون یورو نیوز پیرامون نقش و عمل‌کرد تروریستی داعش، آن را اینگونه فرموله و بیان کرد .. « خشونت رها شده » وقتی بیشتر دقت کردم.

در این کلمه پرمحتوا دیدم دنیایی مطلب نهقته استبه سالیان قبل برگشتم که چگونه اندیشه‌های این .چنینی در خاورمیانه بر اساس دیدگاههای کج و ماوج پایه‌های ترور و خشونت را شکل میداد.

و ما هم که آن زمان ، دوران جوانی خود را طی میکردیم قطعاً هیزم همین آتش بیاران بودیم و این چنین مرا با خود برده بود و مسیر طولانی و پر پیچ وخم عمری که یک سوم آن در خشونت رها شده سپری شده افکارم را رها نمیکرد.

با این مفهوم متأسفانه – خشونت رها شده – را بایست در جایی در گذشته، ذخیره و انبار کرد این خشونت را پرورش داد و به آن آب و دانه رساند تا رشد کند و در یک لحظه رها شود و انسانهای بی‌گناه را هدف گیرد.

کاری که امروز داعش در بخش بزرگی از خاک عراق و سوریه در حال انجام آن است و دامنه این آتش را به شهرهای اروپایی کشانده است سلسله گسترده و زنجیر واری است که قریب به 40 سال پیش در ایران توسط مجاهدین با آموزش‌هایی که از جنبش فلسطین گرفته بود بنیان گذاشته شد.

روح شیطانی که با سو استفاده بی مانند از مذهب مثل همه گنه کاران و فریبکاران جوانان کم سن و سال حتی زیر 18 سال را هدف مغز شویی های خود گرفت از این نقطه شروع شد.

سازمانی که امروز خود را سازمان مجاهدین مینامد در خاک ایران همین مسیر را با اولین عملیات انتحاری در خاور میانه را طراحی و اجرا کردند همان عملیاتی که دایره خشونت را گسترده و گسترده‌تر کرد.

اولین مبتکر عملیات انتحاری که نام عملیات مقدس فدایی را بر روی آن گذاشتند اول بار توسط همین مجاهدینی سازماندهی و اجرا گردید که اکنون رهبران همان زمان اش در خاک فرانسه و پاریس پایگاه و بارگاه دارند.

و شگفتا که ریشه‌ها هنوز پا برجا هستند و اگر امروز شعله های این خشونت رها شده در فرانسه زبانه میکشد در سال 1360 در ایران با همین مذهب و همین اسلام و همین مغز شویی بکار گرفته شد فقط کمی مدل اش متفاوت بود وگرنه فرقه ها برای رسیدن به اهداف شان هر چیزی را وسیله خود قرار داده و میدهند.

بنابراین سخن کوتاه باید کرد تجربه عملیات خشونت آمیز و فاجعه باری که بر اساس مغز شویی های برنامه‌ریزی شده بر روی جوانان صورت گرفت سیکل معیوبی را رقم زده است که ریشه‌های چنین دیدگاهی چه از نوع داعشی و سنی آن و چه نوع مجاهدین و شیعه آن ، در مخرج ها و ریشه‌ها مشترک اند و با یک نگاه ساده به نیم قرن گذشته میتوان خوب فهمید که تنها قربانیان مردم بی‌گناه بوده و هستند.

آتش موجودی که زبانه میکشد هیزم اش یکسان است و تنها خاک آن زمانی ایران زمانی عراق و سوریه و امروز فرانسه و اروپا است اگر دنیا بخواهد با این پدیده شوم برخورد کند ریشه‌ها را باید از بین برد و گرنه ساقه ها در هر زمینی رشد خواهند کرد.

محبوب ترین مطالب برای موضوع میلاد آریایی

Milad Ariyae

_____________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=vwjYJmKtkCQ

مصاحبه محمد حسین سبحانی با سیاوش رستار آخرین فرد جداشده از مجاهدین در آلبانی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید