این هشدار صمیمی توسط ما داده شده بود!

0
1145

این هشدار صمیمی توسط ما داده شده بود! (+ خوابگاه یا پایگاه اصلی اسد؟)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، شانزدهم نوامبر ۲۰۱۵:…  هموطن وهمشهری عزیز! کسانی که بفکر این دوهزارنفر اسیر لیبرتی اند، یادوستان آنها ویا اعضای خانواده ی شان میباشند که امر کاملا طبیعی ومتداولی است واگر بفکر آنها نبودند ، غیرطبیعی و کم وبیش غیر انسانی بود!! این حمایت دوستان وخانواده ی آنها ازپایگاه اجتماعی لازم برخوردار نیست وبدبختانه دیگر مردم ایران سراغی ازاین غریب ها نمیگیرند و صد …

درمقابل هشدار مزورانه باند رجوی، این هشدار صمیمی توسط ما داده شده بود!

لینک به منبع

با وجود اینکه موضوع یادداشت آقای علیرضا تبریزی- ازایادی رجوی- مستقیما ازتباطی با ما ندارد وظاهرا اعضای مجاهدین منشعب ازفرقه رجوی را هدف قرار گرفته است، با اینحال باتوجه باینکه ما بارها وارد موضوع اصلی ( انتقال سریع فرزندان خود از کمپ لیبرتی عراق به اروپا) شده وطی هشدارها وبیانیه هایی بر خطرهای جدی کش دادن این انتقال ازطرف رجوی ، پرداخته ایم ، خود را دارای چنان صلاحیتی دیدیم که ما نیز وارد گفتگو شده وضمن تاکید صدباره به لزوم انتقال سریع فرزندان خود ازلیبرتی عراق به کشورهای امن تر ، گامی درافشای اقدامات مزورانه رجوی در عدم انتقال سریع اسرای خود و به خطر انداختن عمدی جان آنها، برداشته باشیم.

یادداشت رسانه ای شده آقای علیرضا تبریزی که این عمل ازطرف باند رجوی انجام شده ” اشک خوشحالی تمساحان دربار ولایت فقیه “! نام دارد که درپاراگراف هایی ازآن چنین میخوانیم:

” … بی آنکه حتی به هشدارهای پی در پی از طرف دبیر خانه شورای ملی مقاومت مبنی بر احتمال وقوع حمله نظامی و قتل عام ساکنین لیبرتی کوچکترین توجه ای کرده باشند. سکوت « تمساحان گریان » نوید طوفان سهمگینی بود که پشت آرامش سیاه آنها قرارداشت، که عنقریب در حال وزیدن بود…” .

این تشکل دنباله ی رجوی، بجای دادن این هشدارها، باید به کار خودش که همان انتقال اسرای لیبرتی است می پرداخت ونه اینکه پیشنهاد میکرد که به آنها توپ وتانک دهند که بدون لحاظ مردم وکشور عراق که حق حاکمیت برآب وخاک خود دارند، یک گروه مسلح خارجی دیگر هم وارد ماجراهای بغرنج عراق شوند ، به این بهانه که میخواهند ازکمپی که باید سالها قبل آنجا را ترک میکردند ، وارد معادلات منطقه شده ودرهمکاری با ” عشایر انقلابی ” ، زخم های دیگری برپیکر عراق بزند که بدون آنهم این کشور گنجایش زخم های موجود را ندارد!

هشدار دادن کار ما بود که به وفورانجام داده بودیم وعمل کردن کار شما که ازانجامش طفره رفتید!

علیرضا تبریزی درباره کمیته ای که طبق اطلاع ما ازمنشعبین باند رجوی بوده ودوستان این اسرا، چنین مینویسد:

” کمیته « خائنین » با بیشرمی تمام با شلاق « دموکراسی » به موازات هشتاد پرتاب موشک به سوی لیبرتی « هشتاد ضربه اهانت به شعور ساکنین لیبرتی » حد صادر کردند « رهبران! ما را از قتلگاه لیبرتی نجاتمان دهید … “.

ما هروقت پای صحبت شعور، ایمان، اراده و… اسرای لیبرتی بمیان آید، حرف همیشگی خود را که آنها مسلوب الاراده وبرده بوده وشعور و مزایای آن دراختیارشان نیست، تکرار خواهیم کرد.

طبق مقررات آیه وار فرقوی، یک لیبرتی نشین هیچ چیز ازخود ندارد و قادر به بروز استعدادهای انسانی خود نیست وبنابراین این شعور کاربردی جزدرخدمت اهداف رجوی کوتوله ندارد .

همگی مال غیری است بنام رجوی وصاحبانشان حق دخل وتصرف واستفاده درآن راندارند!!

علیرضا خان درقسمت دیگری ازیادداشت خود آورده است:

“… چه شده است مادامیکه هشتاد میلیون نفر زیر یوغ آخوندهای مرتجع دارند به هلاکت میرسند، اما این « میرزا بنویس های دهان گشاد » تمام هم و غمشان فقط « نجات دوهزار نفر ساکنان لیبرتی » شده است … “.

ازاین هشتاد میلیون نفر، حدود ۱۶ میلیون نفر دررفاه کامل زندگی میکنند وبه کمک این رفاه میتوانند ازآزادی های قابل توجه برخوردار باشند و ۵۰ میلیون نفر دیگر بنوعی مشکلات خود را حل میکنند و البته فقرا درزحمت اند و دروضعیت فلاکت هم که باشند، درهلاکت بمعنای متداول کلمه نیستند وخلاصه اینک فردی را ازاین ۸۰ میلیون نفر نمیتوانید پیدا کنید که درهلاکتی شبیه اسرای لیبرتی قرار داشته باشند!

هموطن وهمشهری عزیز!

کسانی که بفکر این دوهزارنفر اسیر لیبرتی اند، یادوستان آنها ویا اعضای خانواده ی شان میباشند که امر کاملا طبیعی ومتداولی است واگر بفکر آنها نبودند ، غیرطبیعی و کم وبیش غیر انسانی بود!!

این حمایت دوستان وخانواده ی آنها ازپایگاه اجتماعی لازم برخوردار نیست وبدبختانه دیگر مردم ایران سراغی ازاین غریب ها نمیگیرند و صد متاسفانه بود ونبودشان برای مردم دیگر ، اهمییتی ندارد وشما برادرم! چرا با این سمپاشی ها میخواهید آنها را ازاین حمایت ضعیف هم محروم سازید؟!

علت دشمنی تان با آنها چیست؟!

گروهی از خانواده های اسرای لیبرتی عراق

از نظر باند رجوی، خوابگاه دانشجویی ، پایگاه اصلی بشار اسد است!

لینک به منبع

چند روز پیش، یکی دوحمله خمپاره ای جنایتکارانه وتوسط گروه های تروریستی به یک خوابگاه دانشجویی درشهر لاذقیه سوریه انجام گرفته وموجب کشته شدن ۲۳ نفر گردیده است.

این خبر توسط فرقه رجوی یک پیروزی برای تروریست های مورد تایید آنها تلقی شده وآنرابا آب وتاب رسانه ای کرده است!

خلاصه ی خبر رسانه های رجوی بشرح زیر است:

“دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد در دو انفجار در شهر ساحلی لاذقیه سوریه پایگاه اصلی بشار اسد رئیس جمهوری این کشور، که حد اقل یکی از آن‌ها در نتیجه حمله موشکی بود، دستکم ۲۳ تن کشته و ۴۰ تن دیگر زخمی شدند. این تازه‌ترین حمله خونبار به یکی از مناطقی است که برای نظام اسد از اهمیت ویژه برخوردار است… در ماه‌های اخیر مخالفان حکومت اسد بارها به سمت شهر لاذقیه موشک پرتاب کردند. این شهر پایتخت پایگاه اسد در غرب سوریه است. ماه سپتامبر گذشته انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در این شهر، دستکم ۱۰ نفر را کشت “.

این فرقه منحط که برای حمایت ازتروریست های همسو با خود، له له میزند، برخلاف سایر رسانه ها ومخصوصا رسانه های آلترناتیو، ابدا به محل اصابت این خمپاره ها اشاره نکرده ومعلوم ننموده که چگونه ویرانی یک خوابگاه دانشجویی ضربه ی مهمی به بشار اسد است !

اگر یک خوابگاه دانشجویی از پایگاه های اصلی اسد بشمار میرود، انگاه باید پذیرفت که لابد اسد یک رئیس جمهور مردمی است که یک مکان دانشجویی پایگاه اصلی او بشمار میرود و دشمنان او با این منطق مجاهدین، افراد خونخواری هستند که به این مکان حمله میکنند!!

حالا باید انتظار داشت که فیلم های مربوط به این نوع حملات جنایتکارانه ، اگر تاکنون نشده، بعدها مورد سانسور وتغییر رسانه های مسلط جهانی قرار گرفته وآنرا بعنوان جنایت روسیه دربمباران غیر نظامیان به خورد جهانیانی که به رسانه های آلترناتیو دسترسی نداشته واسیر چنبره ی رسانه های دنیای سلطه گر هستند ، داده شود.

این فیلم های سانسور شده مورد استفاده وسیع باند رجوی قرارگرفته و خواهد گرفت تا خاکی برچشم مردم درجهت خدمت به سلطه گران وتجاوزکاران خارجی بپاشند و اززبان این سلطه گران یک جمله کوتاه ” بارک اله فرزندان خوبم” دریافت بکنند ویا ازاین تعریف کردن هم مضایقه نموده ورجوی های خشمگین شده را وادارد که اینها را بعنوان ” مماشاتگر ” مورد انتقاد جدی قرار دهند!

مسئله دراینجاست که حملات مشروع ارتش قانونی سوریه به مواضع تروریست های اغلب تکفیری، همواره مورد اعتراض مجاهدین رجوی بوده وهمواره برعلیه آن موضع میگیرند.

این فرقه ی منحط که عملا به بلندگوی تروریزم وارتجاع منطقه و اربابان غربی آنها تبدیل شده، شب وروز درمورد عملیات نظامی روسیه وایران که با دعوت دولت قانونی سوریه انجام میشود، به ضد تبلیغ مشغول است اما حضور هوائی وزمینی آمریکا ودیگران را که بدون مجوز وارد سوریه شده اند، ابدا محکوم نمینماید!

این باند، سال هاست که جایگاه خود را بین ” خلق ” و ” ضد خلق” درسراسر جهان معین نموده وخود را درصفوف دومی تعریف میکند!!

حمید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید