برخلاف ادعای باند رجوی، رژیم قادر است هرنقطه لیبرتی را بشناسد

0
1051

برخلاف ادعای باند رجوی، رژیم قادر است هرنقطه لیبرتی را بشناسد

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، دهم نوامبر ۲۰۱۵:… این حرف معنایی جز ” خفه شو” گفتن به خانواده ها ندارد! بی ربط وخنده دار است وکیست که نداند که دردنیای ماهواره و الکترونیکی کنونی ، کمتر دولتی را میتوان یافت که با مشخصات کامل جغرافیایی و… لیبرتی نیم کیلومتر مربعی آشنائی نداشته باشد و” گرا ” واین جور اصطلاحات درقرن بیستم مانده وبه تاریخ پیوسته وزمانی که اشتباه یک موشک بابرد۱۵۰۰ …

لینک به منبع

برخلاف ادعای باند رجوی، رژیم قادر است هرنقطه لیبرتی را بشناسد

برابر اعلام منابع مختلف وخود باند رجوی، موشک باران فاجعه بار اخیر کمپ لیبرتی، مجروحانی درحد ۲۰۰نفر داشته که این مسئله سبب تشویش خاطر خانواده های ذینفع درایران وخارج آن شده و کاملا طبیعی است که این خانواده ها برای دانستن اسامی این مجروحین بی تابی نشان داده ومراجعات حضوری، تلفنی یا کتبی به نهادهای ذیربط داشته باشند.

اما فرقه ی رجوی ، این خواست ابتدائی را هم برنمیتابد و بافرستادن مهره های خود به جهان رسانه ها، درصدد اتهام زنی و ملکوک کردن چهره های خانواده ی نگران بر میآید واین بار شخصی بنام بهروز شهریاری اجابت امر نموده تا با اتهام زنی به خانواده ها، نگذارد تا مبادا انجام وظیفه ی پاسخگویی دربرابر خواست عمومی، در داخل تشکیلات بسته ومخوف رجوی هم متداول گردد.

او دریادداشتی تحت عنوان ” گرا دادن همزمان به وزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس جهت کشتار مجاهدین ” نوشته است:

” بعد از موشکباران جنایتکارانه سپاه قدس به لیبرتی و کشتار مجاهدین درآنجا، «عاطفه اقبال» که اقوامش در لیبرتی او را «عمه فرومایه» خطاب میکنند، به پیروی از انجمن نجاست رژیم «پیرهن عثمان به علم» کشیده و خواهان «اطلاعات» از اسامی و مشخصات و محل مجروحین جهت از نگرانی خارج شدن خانواده های مجاهدین شده است “.

درجواب این سخن عجیب وغریب این هموطن باید گفت که برابر نوشته ی خودتان، خانم ” عاطفه اقبال ” جزو خانواده های اسرای رجوی است و دارای این حق مسلم است که بخواهد از سلامت فامیلان خود خبر بگیرد وسازمان مجاهدین رجوی را به پاسخگویی وادارد تا ضمن حل مشکل عاطفی خود، این تشکیلات چموش را ازاین وظایف خود آگاه کند.

ما از عقیده ونظر خانم نامبرده درمورد اینکه لیبرتی نشینان را مجاهد خلق میداند یانه، بی اطلاعیم ولی نظر خودمان دراین مورد را که آنها وضعیتی جز ” گروگان های رجوی” نداشته ومجاهدتی درکارشان بعلت بی ارادگی تحمیل شده برآنان مشاهده نمیشود، با صراحت تمام اعلام میکنیم!

آقای شهریاری درقسمت دیگری ازنوشته اش که واقعا حکم ” کشتن گربه دم حجله” را دارد، آورده است:

” … به عنوان یکی از خانواده های مجاهدین مستقر در لیبرتی که با بسیاری از بستگان مجاهدین در ایران ارتباط دارم و آنها به علت زندگی در زیر خفقان رژیم آخوندی امکان ابراز نظر ندارند، اعلام میکنم هرگونه اطلاع خواهی و اطلاع رسانی از وضعیت مجاهدین مجروح ساکن لیبرتی، درشرایط بعد از حمله به عنوان یک عمل «اطلاعاتی و جاسوسی» اصلاح آدرس واصلاحِ «گرا» از محل استقرار تک تک مجاهدین لیبرتی جهت ادامه موشکباران و قتل عام و آدم ربایی است که فقط با هدف امداد رسانی به رژیم خونخوار خامنه ای و سپاه تروریستی قدس صورت میگیرد و باید نسبت به آن آگاه و هشیار باشیم “.

این حرف معنایی جز ” خفه شو” گفتن به خانواده ها ندارد! بی ربط وخنده دار است وکیست که نداند که دردنیای ماهواره و الکترونیکی کنونی ، کمتر دولتی را میتوان یافت که با مشخصات کامل جغرافیایی و… لیبرتی نیم کیلومتر مربعی آشنائی نداشته باشد و” گرا ” واین جور اصطلاحات درقرن بیستم مانده وبه تاریخ پیوسته وزمانی که اشتباه یک موشک بابرد۱۵۰۰ کیلومتر تنها دومتر است ، صحبت ازاین نوع جاسوسی ها مزورانه ویا ساده لوحانه است که ما بیشتر بر روی مزورانه بودن آن گمان میبریم ومعتقدیم که با این نوشته ها مردم را می ترسانند تاکسی به رجوی نگوید بالای چشم ات ابروست که اگر چنین شود ، این عادت به تشکیلات هم تسری پیدا میکند و آنگاه کار رجوی زار میشود!

ما بدون توجه به این تهدیدات، بار دیگربر مسئولیت سران فرقه ی رجوی ومخصوصا شخص او ومریم رجوی دراعلام اسامی مجروجین تاکید نموده وبر احقاق این حق ابتدائی وقانونی خود پای می فشاریم!

گروهی از خانواده ها

تبریز

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید