انجمن فراق داغ بردل رجوی ها نهاد

0
1315

انجمن فراق داغ بردل رجوی ها نهاد

انجمن فراق، نهم نوامبر ۲۰۱۵:… بعد از چهل سال چهره ی شیطانی رجوی ها و یا همان مخالفین خلق آشکار شد و حضور خانواده ها در کنار جداشدگان داغی بس عظیم بر وجود رجوی ها زده و پیکره فاسد و کاخ ظلم وستم را برای همیشه نابود کرد. مسعود رجوی مخالف عشق و محبت خانواده ها نسبت به جداشدگان بود چراکه تمامی فساد رجوی ها از همین ارتباط تنگانگ برملا می شد و رجوی از فعالیت انجمن فراق دقیقاً …

آقایان صادقی، سبحانی، خوشحال و عزیزی در گورستان کشته شدگان فرقه.

لینک به منبع

انجمن فراق داغ بردل رجوی ها نهاد

انسانها به میزان حقارتشان توهین می کنند؛به میزان کمبودهایشان آزارت می دهند، هرچه حقیرتر باشند بیشتر توهین می کنند تا حقارتشان را جبران کنند و به اندازه درکشان می فهمند و به اندازه شعورشان به باورها و حرفهایشان عمل می کنند …

جوابیه مزدوران رجوی

رفتار و گفتار توهین آمیز رهبر فرقه تروریستی رجوی کاملا حقارت و پستی خودرا بارها وبارها به اثبات رسانده، به قدری عقده مقام و جاه و جلال را دارد که جوانان ایران زمین را بیش از چهل سال است اذیت و آزار و از وارد کردن انواع تهمت ها واهانت ها برای خانواده های این اسیران لحظه ای دریغ نکرده اند، حقارت و پستی اعضای سرسپره رجوی ها با حضور خانواده ها در پشت دیوارهای زندان اشرف و لیبرتی به اثبات کامل رسید که با زدن سنگ ها و آهن پاره و انواع حرکتهای زننده و زشت که از یک مجاهد واقعی بعید بود .

شیطان هایی که در قرن حاضر ظهور می کنند و به بزرگترین مدال جهانی و بین الملی در جنایت و کشتار انسانها دست می یابند و تا توانستند به بهانه های مختلف کشتند وسوزاندند واعدام کردند، جلادانی که به ملت و هم وطن خودشان خیانت های بی شماری کردند.

خوی و خصلت رهبرشیطان (رجوی) در عرض چهل سال برای سرنگونی :

در کدام کشور ها سراغ دارید کسی که مخالف با دولت آن کشورباشدو به ملت و هم وطن خود چنین خیانت هایی را مرتکب شود؟ هم وطن خودرا در آتش بسوزاند ؟ مخالفان را شبانه زنده بگور کند؟ نزدیک به هزار زندان فقط برای چند هزار نفر اسیرو یا به نوعی از طرفداران و حامیان خود بسازد؟ خودسوزی را کمترین بهائی برای وجود نامبارک همسر غصب شده خود بداند؟ صحبت ودرد دل کردن را ممنوع وآن را محفل زدن بنامد؟ به زنان اسیر در چنگال خود دستور دهد لباسهایتان را درآورید اینها لباسهای شرک و جاهلیت هستند این حوض (حوض رهائی) شما است که باید درآن شیرجه بزنید و اینجا یگانه شوید تا در صحنه ی رزم مثل کوه استوار شوید؟ عواطف نسبت به فرزند را غیر مشروع بداند؟ جداشدن از تشکیلات را به معنای خیانت به خدا و مردم ایران و مجازاتش را اعدام بداند؟ کسی اجازه نداشته باشد به خانواده اش فکر کند ؟ به زنان اجازه ملاقات با همسران را ندهد؟ ازدواج و ازدیاد نسل را حرام بداند؟ خانواده را کانون فساد بداند؟ تمامی احساسات اعم از عشق،فکر، عاطفه، جسم ،زندگی، آینده، فقط برای خود بخواهد؟ حکم اعدام را برای فراریان صادر کند؟ عاشق قدرت باشد تا جای که اگر لازم شد دامن هم بپوشد؟ شکنجه گاه خودرا در اشرف برای نفرات اسیر مدینه فاضله بداند؟ کسی اجازه دفاع از خود را نداشته باشد؟ هرکسی اعلام جدائی کند یعنی به ویروس کشنده مبتلا شده باید زندانی وشکنجه شود؟ تیغ و تبر و تپانچه باید بر روی همه نفرات گرفتار اسیر باشد و اینگونه انسجام وحیات تشکیلاتی حفظ شود؟ به خود لقب ائمه بدهد؟ با دستور خود سوزی به اصطلاح دشمن خود را وادار به عقب نشینی کند؟ کشته شدن نفرات اسیر را درراه نفسهای شیطانی خود نوعی ارزش الهی بداند ؟

این مدارک وسند برای اثبات شیطان های ضد خلق است که چهارده سال تلاش برای رهائی ملت ایران از زیر بار ظلم وستم بوده که فقط خیانت بوده وجنایت ، فساد بوده و هرزه گی و…

اکنون قریب به دو دهه است که اعضای جداشده از مدینه فاضله مجاهدین ،افشاگری در فضای مجازی ،چاپ نشریه،چاپ چندین جلد کتاب در خصوص جنایات رهبر فرقه و سرسپردگان آن ، برگزاری نمایشگاه(دگر دیسی) در تمامی استانهای کشور ایران و عراق ودیگر کشورها، برگزاری همایشهای بین المللی توسط جداشدگان،شروع کرده اندو چهره واقعی و شیطانی رجوی ها را برتمام ملت ایران و جهان به نمایش گذاشتند .

بعد از چهل سال چهره ی شیطانی رجوی ها و یا همان مخالفین خلق آشکار شد و حضور خانواده ها در کنار جداشدگان داغی بس عظیم بر وجود رجوی ها زده و پیکره فاسد و کاخ ظلم وستم را برای همیشه نابود کرد.

مسعود رجوی مخالف عشق و محبت خانواده ها نسبت به جداشدگان بود چراکه تمامی فساد رجوی ها از همین ارتباط تنگانگ برملا می شد و رجوی از فعالیت انجمن فراق دقیقاً اطلاع کامل دارد واز حضور آقای صادقی نژاد درانجمن فراق هراس ندارد بلکه از محبت خانواده ها و افشاگری جداشدگان در حضور خانواده های استان اردبیل وحشت دارد، از وجود و حضور جداشده در کنار خانواده نمی ترسد بلکه ترس این خفاش از سینه پردرد جداشدگانی است که درکنارخانواده ها افشاگری می کنند واکنون بعد از دوسال به خود اجازه داده به بهانه محکوم کردن آقای صادقی نژاد صحبتی از انجمن فراق هم به میان آورد .

سایت انجمن فراق در استان اردبیل نزدیک به دوسال است فعالیت خودرا درخصوص خانواده های اسیران و چگونگی اسارت فرزندان و نحوه تحصن خانواده ها در پشت درب زندان اشرف به مدت چهارسال و برخورد فریب خوردگان رجوی با خانواده ها وعدم همکاری سازمان ملل متحد و کمیساریا،برگزاری همایش ها ، برگزاری نمایشگاه دگر دیسی در چندین نوبت، چاپ نشریه وارسال آن به تمامی خانواده ها و ارگانهای دولتی استان اردبیل و … فعالیت دارد و حالا رجوی بعد از″ دوسال” فعالیت، نفرات متوجه شدند که مرکز ساخت بمب هسته ای در “داخل” در استان اردبیل است کشف و افشای این منبع بزرگ هسته ای توسط اعضای مقاومت ایران در داخل بوده و البته ناگفته نماند مابقی هم در حال شناسائی هستند که استخدامی های وزارت اطلاعات را پیدا کنند.

اگر انجمن فراق دست ساز وزارت اطلاعات برای آزادی اسیران از دست فروشان و شکنجه گران فرقه رجوی است پس زندان اشرف برای کدام منظور بود و چرا صدام این زمین غصب شده را در اختیار رجوی قرار داد و چرا رجوی با صدام حسین پیمان اخوت بست ؟چرا زمان جنگ صدام حسین با گروه مجاهد ناخلق به ایران حمله کردند ؟ ویا زندان لیبرتی برای کدام هدف است ؟و اکنون زندان در آلبانی برای پیشبرد کدام اهداف در نظر گرفته شده؟ نکند ایجاد اینگونه دفترها به صلاح ملت ایران بوده ولی ایجاد دفتر فراق ، دشمنی با ایرانیان و مزدوری می باشد؟

اگر به قول شما ما خانواده ها و جدا شده ها مزدور هستیم به این مزدوری خود افتخار می کنیم که مزدور خاک و فرزند و ناموس و دین خود هستیم ، راستی شما مزدور کجا هستید؟ در دامن که خفته اید؟ چرا به زیر چترآمریکا پناه برده اید؟ چرا به نوکری عربستان آمدید ؟ راستی واقعاً در فاجعه ی منا این همه مسلمان و ایرانی کشته شدند شما چه عکس العملی از خود نشان دادید ؟ مگر آنها ایرانی نبودند ولی وقتی یک قاچاقچی مواد مخدر اعدام می شود این همه داد و بیداد می کنید که حقوق بشر در ایران رعایت نمی شود! و این رفتارهای دو گانه ی شما مگر اسمی به غیراز مزدوری به عمال مرتجع عرب، رژیم صهیونیستی و سایر مستکبران می باشد که در دامن آنها برای چند روزی پناه گرفته اید و ابزاری شده اید در دست آنها تا چند روزی به قول خودتان ادعای رهبری برای مردم ایران کنید؟

در کجای دنیا دیده شده که رهبر یک ملت پنهان شود و از سوراخ موش بدون اینکه تصویر و صدایی داشته باشد پیام دهد؟ پس نویسنده ی نسبتاً محترم مقاله بروید به جای اینکه به این و آن مزدور بگویید رهبر غایب خود را از سوراخ موش بیرون بیاورید تا دست زنش را بگیرد و اینقدر در دامن پارلمانترها نماند! به خدا آبروی هرچه ایران و ایرانی هست این زن ( مریم خانم ) می برد و …

در ضمن نویسنده ی بیچاره و بی سواد مقاله فرقه بداند انجمن فراق وابسته به هیچ گروه و جناح و حکومتی نیست و صرفاً خواهان رهایی فرزندان و خویشان خود از چنگال گرگ صفت رجوی می باشد و لا غیر و هر موقع این اسیران آزاد شدند همان روز تعطیل خواهد شد.

انجمن فراق

***

(آقای صادقی، کنفرانس بغداد، نوامبر ۲۰۱۱)

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید