سعید جمالی: ” شب هفت ” ـ اجساد سرد شده اند و …

0
1409

با معنای شهید شروع کردیم:راستی زهرا کاظمی و ستار بهشتی یادتان هست؟ هیچگاه با خود اندیشیده که چطور خون این دو فرد گمنام تا چه حد جوشید و تاثیر گذار بود؟ و چرا کشته های پنجاه تائی و بیست تائی لیبرتی و اشرف حتی صاحب عله گان را هم نمی آزارد و شعاع تاثیر آن فقط آزردن دلهایی امثال من است؟ بگذریم….آقای رجوی! زمانه دیگر عوض شده…. دیگر نخواهی توانست از خون لیبرتی نشینان تغذیه کنی، تنها تاثیر آن افشاء هر چه بیشتر سبعیت درون توست. دیگر این معامله خون و جان منفعتی برایت ندارد. دست بردار!

«شب هفت»
سعید جمالی ـ 07.11.2015

منبع : پژواک ایران

اجساد سرد شده اند و همین روزها به زیر خاک خواهند رفت!

شهید کلمه‌ی مقدسی نیست اما مهم است. شهید یعنی شاهد و گواهی دهنده!

کشته های جنگ عراق و ایران تا زمان آزاد سازی خرمشهر گواهی و شاهدی  بر تجاوز صدام به سرزمین ما بودند…. و پس از آن گواهان جنگ طلبی خمینی و دار و دسته اش… و هر دوی آنها ماندگار خواهند شد چون با خون آغشته گشته….مثال زیاد است.

با چشم دیده ام و میدانم هیچ کسی از این جماعت ناراحت و عزادار نیست. رهبران و مسئولین بالا به نشست های توطئه آمیزشان ادامه میدهند و در پی پوشاندن رد پاهایشان هستند و بفکر توطئه های بعدی برای خونهای هر چه بیشتر….. متأسفانه و با هزار تأسف در «پائین» هم هیچ خبری نیست…. ربات وار و با قلب ها و مغزهایی تکیده و خشکیده به حیات «خفیف»شان ادامه میدهند….. و این اوج شرم انسانی است!

لطفا بروید این مقاله را در سایت مردک توتونچی بخوانید….. کجا دیده اید که بعد از از دست دادن عزیزی کسی تا بدین حد هزل باشد، محتوا مهم نیست اما ببینید که چه بر سر انسانها آورده اند!

http://aftabkaran.com/maghale.php?id=5146

و شورائیهای بی شرف به زندگی زالو وار و ننگین شان ادامه میدهند و کوچکترین خللی در زندگی روزمره شان بوجود نیامده، ککشان هم نگزیده. اتهام بسیار سنگینی است اما گردنم و دنیا و آخرتم را در گرو آن میگذارم، روزی همه چیز روشن خواهد شد.

باز هم اگر نخوانده اید در همانجا بخوانید که رجوی(حسن افتخاری) با چه وقاحت ضد انسانی از به کشتن دادن انسانها دفاع میکند:

«….و همفکران می بایست یادآور شد که مجاهدین مستقر در لیبرتی کودک کمتراز 18 سال نیستند که ایشان اشک تمساح می‌ریزد. واقعیت این است که کشته شدن و یا صدمه روحی و جسمی هر کدام از آنان جنایت علیه بشریت است اما سازمان ملل، کمیته پناهندگان و دیگر سازمان های مسئول جهانی به تک تک آنان پیشنهاد ترک لیبرتی و مراجعت به کشورهای دیگر داده اند و آنان با آگاهی کامل از خطرات، ماندن در لیبرتی را ترجیح داده اند. هر کدام که تمایل داشته اند اشرف و لیبرتی را ترک کرده اند…»

اگر ذره ای شرف در شورائی و امثالهم باقی مانده باشد قابل فهم نیست که رجوی چه میگوید و در مغز سیاه و کثیف اش چه میگذرد و چه القاء کرده؟

……….

با معنای شهید شروع کردیم:

راستی زهرا کاظمی و ستار بهشتی یادتان هست؟ هیچگاه با خود اندیشیده که چطور خون این دو فرد گمنام تا چه حد جوشید و تاثیر گذار بود؟ و چرا کشته های پنجاه تائی و بیست تائی لیبرتی و اشرف حتی صاحب عله گان را هم نمی آزارد و شعاع تاثیر آن فقط آزردن دلهایی امثال من است؟ بگذریم….

آقای رجوی!

زمانه دیگر عوض شده…. دیگر نخواهی توانست از خون لیبرتی نشینان تغذیه کنی، تنها تاثیر آن افشاء هر چه بیشتر سبعیت درون توست. دیگر این معامله خون و جان منفعتی برایت ندارد. دست بردار!

سعید جمالی

جمعه 15 آبان 94/ 06 نوامبر 2015

منبع:پژواک ایران

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید