عملیات ضد داعشی، باند رجوی را دیوانه کرده است!

0
651

عملیات ضد داعشی، باند رجوی را دیوانه کرده است! (+مزدور کیست؟)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، یازدهم اکتبر ۲۰۱۵:… آقا مسعود خان، آیا ما بودیم که برای نشان دادن مزدوری درمقابل آمریکایی ها رقصیدیم ویا شما بودید که برای ادامه زندگی خود تمام کتاب های ضد آمریکایی را دریک شب سوزانده وفردای آن روز صدها گوسفند برای ورود آن ها به عراق وکمپ اشرف قربانی کردید و خانم های وابسته به رجوی برای آن …

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، یازدهم اکتبر ۲۰۱۵
لینک به منبع

مزدور کیست؟ ما رها شده ها از فرقه مجاهدین یا مسعود خان تمامیت خواه ؟

این روزها مسعود خان دربرابر شکست های خود شروع به لجن پراکنی علیه جدا شده ها نموده تا بتواند خشم خود را بر سر رها شده ها تخلیه کند .

حالا با خواندن این مطلب، شما ملت ایران قضاوت کنید که چه کسی مزدور است:

۱- آیا ما بودیم که اطلاعات را به صدام دادیم تا خانه هارا بمباران کند یا شما رجوی ها با دریافت پول دست به این کار زدید؟

۲- آیا ما بودیم که به کردهای عراقی حمله کردیم تا صدام را راضی کنیم یا کسانی مانند رجوی برای ادامه حیات درکمپ اشرف و مشغول شدن در حرمسرا ؟

شما بودید وخودتان هم به آن افتخار می کردید که عزت ابراهیم به صدام گفته اگر اخ مسعود نبود ما درجنگ شکست می خوردیم !دراین راه چند نفراز اسیر شده ها جان خود را دادند واگر الان بودند یک ساعت هم درکنار شما نمی ماندند ؟؟

۳- آقا مسعود خان، آیا ما بودیم که برای نشان دادن مزدوری درمقابل آمریکایی ها رقصیدیم ویا شما بودید که برای ادامه زندگی خود تمام کتاب های ضد آمریکایی را دریک شب سوزانده وفردای آن روز صدها گوسفند برای ورود آن ها به عراق وکمپ اشرف قربانی کردید و خانم های وابسته به رجوی برای آن ها ترانه خواندند و رقص غربی انجام دادند ؟! خانم هایی که با همرزمان خود دست نمی دادند ولی با آمریکای ها دست دادند و در پیام خود گفتید که اگر نیاز بود وخواسته آمریکایی ها برای مذاکره پوشیدن دامن هم بود بپوشید ومذاکره کنید!

بدین ترتیب آیا ما چاکران آمریکا شدیم یا شما که زمانی از حنیف پایین نمی آمدید؟!

چه شد که یک شبه آمریکایی ها عزیز شدند و لگام دهان خود را رها کرده وآنچه که به شما رواست به جدا شده ها می گویی ؟!

۴- آیا ما اطلاعات کشور خود را به دیگران فروختیم؟ خیر! حتی به هنگام زندگی کردن درشرایط تیف که شما به آن سگ دانی می گفتید جلو آن ها رقص نرقصیدیم!

فکر می کردی که شاید آمریکا به ایران حمله کند و شما به قدرت برسید واین آرزو شما را درمقابل سرباز آمریکایی به رقص کشاند اما ما قبول نکردیم ؟!

مگر شما به همان دوستان (آمریکایی) نگفتید که این نفرات به خاطر دشمنی با شما از ما جدا شده اند و از آنها مواظب باشید تا شما را نکشند؟!!

ما بودیم که به آمریکائی ها نامه فدایت شوم نوشتیم یا شما از طریق خانم اروانی وآنهم با آن شکل وشمایل این کار را کردید؟! چطور شد که شما مزدور نشدید وما که سال ها عمر خود را درکنار شما نا آگاهانه هدر دادیم ، مزدور شدیم؟

مسعود خان! ما با کسی عهد وطن فروشی نبسته بودیم وگرنه الان مثل شما عمل می کردیم.

ما در کشتار ملت ایران درکنار شما نبودیم ونیستیم. اما شما آزادی را در استعمال آن بمب های آمریکایی می دیدید وما آن را دراراده یک ملت می دیدیم که خود برای آینده خود تصمیم بگیرید .

من که خود۱۷ سال و تعداد زیادی از جدا شده ها که سال های بسیار بیشتری از عمر و جوانی خود را در کنار شما تلف کردیم، وقتی لب به بیان حقایق می گشایند، مزدور و… می شود. راست گویی را که گفته است که مزدوری است ؟

مسعود خان!

مگر آرمان خواهی شما ضد آمریکایی نبود؟ چرا خود عهد را با خدا وخلق با رقص درمقابل آمریکایی ها شکستید والان چه شده این مزدوری را به گردن ما می اندازید؟

فکر کنم جدا شده ها امسال درسالگرد سازمان دو عنصر را از هم جدا کردند شما اینطوری پاچه گیر شدید.آری بعد از محمد آقا شما به سمت فرقه گری رفتید و از سال ۱۳۶۳ نام از محمد آقا درسازمان گفته نمی شد . شما از نام سازمان او سو استفاده کردید درحالی که به او اعتقاد نداشتید!

مگر یادتان رفته در نشست ها مریم را عنصر بالاتر از حنیف می نامیدید !!

۵- ما خود را ایرانی ولی آزادی خواه وشیعه علی می دانستیم وبه همین خاطر از پسر او پیروی کردیم چون خود را شیعه او می دانیم واز آنها یاد گرفته بودیم انسان آزاده باشیم اگر دین هم نداشته باشیم ولی شما چه مسعود خان کتاب راه حسین را از کتابخانه ها جمع کردید تا نفرات نتوانند بخوانند! ولی شما چه آیا خود را ایرانی وشیعه علی می دانی اگر اینطوری بود دانشمندان هسته ای ایران با کمک شما ترور نمی شد به چه وبه خاطر چه شما با اسراییلی ها همدست شدید تا آنها را ترور کنند . مگر آنها ایرانی واز این ملت نبودند.حق آن ها به خاطر داشتن کشور هسته ای و استفاده از نیروگاه های هسته ای نبود چرا شما درترور آنها کمک کردید ودرعوض ما ر ا مزدورنامیدید؟!

شما زمانی خود را خون خواه و مدافع خون ویتنامی می نامیدید والان ترقی کردید با دشمن آنها همسوشدید وآیا این دجالیت نیست ؟

۶- آیا ما مزدور هستیم یا شمایی که وقتی رژیم ضد انسانی اسراییل مردم بیگناه فلسطین را از زمین هوا می زد شما موضع نگرفتید دراین چند سال اخیر می گفتید رژیم ایران است که ملت فلسطین را می کشد اما درزمان شاه شما مگر از آرمان همان فلسطینی ها حمایت و یا در نزد آنها آموزش نمی دیدید الان چه شده که ما به خاطر محکوم کردن اسراییل مزدور شدیم اما شما یک وطن پرست ؟ ملاقات خانم از دست رفته تان با سفیر عربستان در فرانسه را برای خود فرصتی دانستید وکوشیدید که ایران با آن کشور درگیری لفظی داشته باشد وشما درآن کشور جولان پیدا کنید ؟؟

۷- روزی به ما گفتید که اگر من آن نفت ایران را داشتم الان شما دراینجا نبودید. همه تان را می کشتم ! درجواب اتهامات شما باید بگویم که رژیم از ما حمایت نکرد وما روی پای خود ایستاده و دست به افشاگری زدیم تا نسل های آینده درانتخاب خود دقت زیادی به کار ببرند.

اگر رژیم حمایت می کرد ما به خارجه می آمدیم و حق از دسته رفته خودمان را ازشما میگرفتیم و الان شما نه دراوو بودید ونه درآلبانی وعراق !

مسعود خان آیا ما برعلیه خانواده های مجاهدین دوکتاب نوشتیم یا شما ؟این تصویرهمان خانواده ها هستند که برای ملاقات می آیند وشما اجازه نمی دهید تا فرزندان خود را ملاقات کنند وآیا این عکس مربوط به خانواده های آذربایجانی نیست؟! این خانواده همان خانواده افرادی هستند که در لیبرتی اسیرشده اند والان هم درآنجا هستند ونه اعضای سپاه قدس یا وزارت اطلاعات!

سیروس غضنفری

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، یازدهم اکتبر ۲۰۱۵
لینک به منبع

عملیات ضد داعشی، باند رجوی را دیوانه کرده است!

با شروع بمباران مواضع داعش توسط جنگنده های روسیه، باند رجوی واربابان غربی اش ابتدا بهت زده شده وقادر به اتخاذ موضع صریح نشدند.

اما چنان که معمول است، اندک اندک به خود آمده و شروع به تخطئه ی این عملیات نموده وابتدا گفتند که این مواضع دوستان ما ( ارتش آزاد؟! سوریه ) بوده که مورد هجوم قرار گرفته و دراصل به داعش کمک شده است؟!

روسیه درجواب گفت که ما تمامی اطلاعات خود درمورد محل های استقرار داعش را دراختیار آمریکا قرار داده بودیم وازآمریکا هم توقع داشتیم که مقابله به مثل کند که نکرد!

گفتند که مردم عادی هدف قرار گرفته والبته سندی دراین مورد ارائه ندادند!

سپس ادعا کردند که هدف روسیه مبارزه با داعش نیست وفقط می خواهد رژیم بشار اسد را نجات دهد!

تو گویی که مبارزه ی قطعی با داعش بدون همسویی با ارتش سوریه امکان پذیر است وهدف تمامی این تحرکات ساقط کردن بشار اسد ، تجزیه ی سوریه وایجاد چند مرکز پشتیبانی از تروریزم جهانی است!

مطرح کردند که چند صدمتری به حریم فضایی ترکیه تجاوز شده و چه هیاهوها وتهدید هایی که به پا نکردند وپای پیمان ناتو را به میان آوردند!

سپس گفتند که سوریه برای روسیه ای که ابدا نیروی پیاده در آنجا مستقر نکرده، ویتنام دیگری خواهد شد وپوتین درباتلاق سوریه – که ازهر شرایط قابل مقایسه با خود واوضاع ویتنام ندارد- غرق میشود!

آنگاه که مشاهده کردند که عزم طرف برای ضربه زدن به این ارتش ۱۲۰هزار نفری داعش جدی است ، فرقه ی رجوی به سراغ شهروندان مجعول سوریه رفت و خبری نوشت تحت ” خشم و انزجار مردم سوریه از اشغالگری روسیه ” که در آن ادعا شد:

” شهروند سوری: این اشغالگران روسی غیرنظامیان را بمباران می‌کنند آنها نه به داعش کاری دارند و نه به کسی دیگر، آنها غیرنظامیان را بمباران می‌کنند… تبلیغات روسیها مانند تبلیغات رژیم اسد است، آنها دروغ می‌گویند. بیائید و واقعیت را ببینید، هرجا که بمباران شده غیرنظامی بوده. آنها گروه‌های مسلح را بمباران نمی‌کنند، می‌آیند ما را در پناهگاهها بمباران می‌کنند. آنها خانواده‌ها را بمباران کرده‌اند… از نظر دفاع شهری که بیست و چهار ساعته کار می‌کنیم تا جان شهروندان را در بمبارانهای روسیه نجات دهیم، این اعمال روسیه تروریستی است، آنها یا مدارس را بمباران می‌کنند، یا بیمارستانها و یا غیرنظامیان را بمباران می‌کنند. … دخالت روسیه در سوریه عملی تروریستی است. آنها غیرنظامیان و بیمارستانها را بمباران می‌کنند. آنها روستاهای جبل الترکمان را بمباران کردند. دیروز یک بیمارستان را بمباران کردند “.

که البته برای هیچکدام ازاین ادعاها ، مدرکی ارائه ندادند ونتوانستند کسی را قانع کنند که روسیه وبشار اسد و یا ایران چه منافعی درکشتار غیر نظامیان دارند که خود بزرگترین قربانی تروریزم هستند ! تروریزمی که ابتدا ازطرف ” ارتش آزاد سوریه- به عنوان ام التروریست ها در سوریه ” بنا نهاده شد وانقلاب مدنی مردم سوریه توسط آنان ربوده شد!

روسیه با اذن دولت قانونی یک کشور وارد عملیات شده وحال آنکه آمریکا ومتحدانش سرخود وارد هرنقطه وکشور دلخواه میشوند وکارشان درمقابل روسیه ای که به زعم رجوی حمایت ازتروریزم است، درقاموس رجوی ها مبارزه با تروریزم نامیده میشود؟؟!!

نوید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید