تحولات وسیع ایران ، فعالیت های فرقه ی رجوی را ازیادها زدود! (+ بحران مهاجرین)

0
770

تحولات وسیع ایران ، فعالیت های فرقه ی رجوی را ازیادها زدود! (+ بحران مهاجرین)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، هشتم اکتبر ۲۰۱۵:… دراین قسمت اگر حرفی نمیزدید، خودتان را سنگین تر نشان می دادید! باوجود اینهمه ماهواره های پیشرفته ی جاسوسی، غرب واسرائیل احتیاجی به جاسوسی شما نداشت وآنها برای پنهان کردن منابع اطلاعاتی خود، شما را به میدان آوردند که حرف های باب میل آنها را بلغور کنید وسبب سرافکندگی خودتان به عنوان سخنگوی خونخوارترین جناح های سلطه گر جهانی …

تحولات وسیع ایران ، فعالیت های فرقه ی رجوی را ازیادها زدود!

لینک به منبع

دغلکاری، پرگویی و تناقض گویی از مشخصات ذاتی سازمان مجاهدین رجوی بوده ونوشته های آقای محمد محدثین که مسئول کمیسیون خارجی این باند است ،

ازاین قاعده مستثنی نیست!

او درتفسیری باعنوان ” تحولات ۳۷ ساله ایران بر پاشنه رویارویی مقاومت ایران با رژیم آخوندی ” آورده است:

“… اما وقتی از بیرون این پدیده به آن نگاه کنیم، یک‌طرف رژیم آخوندی است که می‌خواهد دیکتاتوری مذهبی و امپراطوری بنیادگرا درست کند، یک‌طرف سازمان مجاهدین است که شعارش و تمام موجودیتش استقرار دموکراسی، حاکمیت مردمی مبتنی بر آراء مردم و نظامی مبتنی بر جدایی دین از دولت است. جنبشی که خودش به اسلام معتقد است و اعضایش هم مسلمانان متعهد و متدین هستند. برای یک نظام دموکراتیک، نظام مردمی، نظامی بر اساس حاکمیت مردم و نه حاکمیت آخوند، درست رودرروی ارتجاع آخوندی هستند ” .

آیا مردم غم نان وآب و مسکن، تحصیل و… نداشتند وکارشان شده بود که نشسته ومنتظر بمانند که سرانجام این اختلافات به کجا می رسد وآنگاه به فکر زندگی شخصی خودشان- مهمترین دغدغه ی مردم عادی که اکثریت مطلق را دارند- باشند وتا آن وقت لابد احتیاجی به تفکر وچاره اندیشی برای تمشیت امور خود نداشتند!

آیا دولت وحکومت بدون اینکه درفکر جاده سازی ومدرسه سازی باشند ودرایام سخت جنگ تحمیلی با برقراری جلسات متعدد وبحث وفحص بخواهند که مردم ازحداقل خوراک روزانه بی نیاز باشند، تمام هم وغم اش راروی مجاهدینی که لابد ازاین مشکلات نداشتند، گذاشته بودند؟!

اینکه دولت با ۷میلیارد دلار درآمد ناچیز درایام جنگ که نزدیک نصف آن هم صرف تقویت اموردفاعی میشد ، فقط وقت اش را روی هواداران رجوی گذاشته بود، قابل تامل نیست؟!

آیا اینهمه راه، مدرسه، پل ودانشگاه ساخته نشد برای اینکه دولت وقتی جز صرف کردن برای مجاهدین نداشت؟!

بانکها، بنگاه های تولیدی وتجاری خوابیده بودند وهمه منتظر نتایج این نبرد درخشان؟! رجوی بودند؟!!

ودراین میان رجوی های مدعی مسلمانی ، ابدا ازاسلام درراه امیال خودخواهانه وانحصار طلبانه ی خود ، هیچگونه استفاده ی ابزاری نکرد ولابد دیگران بودند که با تفسیر دلخواهانه ی خود ازاسلام ، رهبری برای خود ساختند که جز در برابر خدا، درمقابل هیچکس پاسخگو نبود ودرعین حال دمکرات هم بود؟!!

آقای محدثین میگوید:

” در داخل ایران این دعوا بوده است. در تاروپود جامعه ایران، دعوای سیاسی بین حاکمیت و بین مردم وجود داشته است. همین بوده که روز به روز مردم آمدند در طرف مجاهدین. مجاهدین باعث شدند که اولین رئیس‌جمهور این رژیم، برگردد علیه این رژیم و از آن جدا بشود. اولین شقه در درون این رژیم را مجاهدین به‌وجود آوردند. در جنگ ضدمیهنی ، مجاهدین بودند که با شعار صلح، شکست رژیم در جنگ ضدمیهنی و اجبارش به خوردن جام زهر آتش‌بس را محقق کردند. این است فرازهای بزرگ تاریخ ۳۷ساله نبرد ما با این رژیم “.

وشما هم درخانه های تیمی یا اردوگاه های عراق و آپارتمان های غرب بودید و جدا ازمردم ، لابد دخالتی دراین مبارزات نداشتید!

صحبت ازکدام مردمی است که به سوی مجاهدین آمدند؟! آیا میتینگی بزرگتر ازخرداد ۶۰ که فکر میکردید که با پیوستن مردم به این متینگ ، آنها را به طرف ساختمان رادیو تلویزیون برده وآنجا را اشغال مسلحانه نموده وقدرت سیاسی را به این راحتی به دست می آوردید، بازهم نصیب تان خواهد شد که اقبال مردم به خود را – که درآن زمان نبود – مورد آزمایش قرار دهید؟!

مردمی که مبهوت ازکارهای غیر معقول شما بوده به همراه هوادارانی ازشما که منفعل شدند، صحنه را ترک نمودند؟ !!

رئیس جمهور مورد نظر شما با تحلیل غلطی که از اوضاع داشت، فکر می کرد که ارتش را همراه خود دارد وبا استفاده ازتشکیلات شما ، همه چیز را به نفع خود حل خواهد کرد وشما هم متقابلا بخاطر حمایت ارتش!! وبرنده شدن دریک جنگ مسلحانه بسوی اورفتید و حوادث بعدی نشان داد که هردو ابدا درباغ نبودید!

به جنگ وصلح متعاقب آن که میرسیم، مشاهده میکنیم که شما اتفاقا سعی بر دوباره گرم کردن تنور این جنگ پرداخته وبا عملیات فروغ جاویدان خود، تلاش نمودید که صدام را دوباره به همراه خود وارد جنگ نمایید که او دروسط کار ، عاقلانه ترازشما تصمیم گرفت و حمایت های اولیه ی هوائی و… را ازشما دریغ داشت وبه سادگی ارتش شما را به نابودی کشانید!

وهمچنین:

” …قسمتهای بعدی این تاریخ یا یک فراز مهم دیگر این مدت، تاریخ ۳۷ساله دعوای اتمی است. مجاهدین را از این دعوا حذف کنید، چه بسا رژیم به بمب اتمی رسیده بود. کاملاً محتمل بود؛ چون کسی خبر نداشت. .. بین ما و رژیم بر سر مسأله اتمی، یک جنگ بوده است؛ بر سر همه این سرفصل‌ها یا صدور تروریسم و بنیادگرایی و همین کارها که این روزها در سوریه و عراق و یمن می‌کند “.

دراین قسمت اگر حرفی نمیزدید، خودتان را سنگین تر نشان می دادید!

باوجود اینهمه ماهواره های پیشرفته ی جاسوسی، غرب واسرائیل احتیاجی به جاسوسی شما نداشت وآنها برای پنهان کردن منابع اطلاعاتی خود، شما را به میدان آوردند که حرف های باب میل آنها را بلغور کنید وسبب سرافکندگی خودتان به عنوان سخنگوی خونخوارترین جناح های سلطه گر جهانی گردید!

هر عاقلی می داند که به ایرانی با این موقعیت بسیار خاص، اجازه ی بمب سازی نمی دهند ومقامات اصلی کشور ومردم هم اعتقادی به بمب سازی نداشته وپارامترهای دیگر را ضامن امنیت جامعه می دانند و اساسا متوجه این قضیه هستند که دنیای سلطه برای تسلیم کامل ما این داستان را سرهم بندی کرد که اقلا این دفعه به بار ننشست وشما به عنوان ” خبرچین های بدبخت وهیزم شکن ” خود را خوار وذلیل کردید!

نوید

بحران مهاجرین مولود نا مشروع سلطه گران است!

لینک به منبع

درحالی که هرانسانی با تحصیلات وتجربه ی زیر متوسط، براین موضوع که دلیل اصلی بوجود آمدن افراط گرایی ، غارت شدن کشورهای پیرامونی توسط کشورهای متروپل است واگر نبود، افراد ازهمه جا مانده ودچار مسکنت شده، کسی به این گروه ها نمی پیوست وبا ایجاد جنگ های نیابتی ازطرف همین سلطه گران، کشورهای مفروض را گرفتار بحران آوارگان جنگی نمیکردند.

درحالی که این مسئله روشن است، باند رجوی بنا دارد که دروهله ی اول اسرای خود وسپس دیگران را قانع کند که تمامی این کارها زیر سر جمهوری اسلامی ( یک کشور غیر متروپل ) است و دنیای تجاوزگر نقشی دراین بحران بزرگ انسانی ندارد!

برای گمراه کردن خواننده، این بار ” شهیاد احسانی ناطق ” وارد میدان شده که با بافتن اراجیفی، خدمتی به کارگزاران ۵۰۰ کورپروسیون مسلط برجهان کرده وگناه آنها را به گردن ایران بیاندازد!

درمقاله ی او منتشره در وب سایت های رجوی آمده است:

” انفعال دولت های غربی دربرابر رژیم آخوندی مهمترین عامل بحران مهاجرین – در چند مدت اخیر اروپا و بخصوص کشورهای غربی دست در گریبان مشکلی هستند، بنام بحران مهاجرین سوری، و برای حل این مشکل خود ساخته، کنفرانس ها و بیانیه ها و اجلاس های متعددی برگزار کرده و می کنند. حال اینکه خود به روشنی می دانند که این مشکل از کجا و چگونه بوجود آمده است. و راه حل آن هم بار ها و بارها توسط خواهر مریم نه یک بار بلکه صد بار گفته شده است. بواقع برای از بین بردن این مار باید سر آن، که همانا بنیادگرایی و تروریسم است، را نشانه گرفت. ودر غیر این صورت اجازه داده ایم که این افعی خون آشام هر چه بیشتر،به قتل عام و آوارگی مردم بپردازد. و صد البته حکومت های غربی به روشنی می دانند که سراین مار رژیم دجال آخوندی است “.

نظر این آقا درمورد بی خاصیت بودن این کنفرانس ها درست است اما نتیجه گیری اش ، نادرست وفریبکارانه!

اگر این برگزار کنندگان کنفرانس ها به اربابان درسایه قرار گرفته ی خود توصیه کنند که دل ازاین همه آزمندی برداشته وبگذارند مردم خاورمیانه، آفریقا، اکراین و … رشته ی زندگی خود را بدست گرفته وبا انتخاب راه رشد لایق زندگی انسانی، کشور خود را ساخته ونگذارند که ارتش ذخیره ی بیکارانی تولید شده که منبع تغذیه ی داعش ها باشند ، احتیاج به این مهاجرت ها وجود نخواهد داشت!

اگر منابع مالی داعش و… را قطع کنند، جنگی درکار نخواهد بود و مشکل آوارگان حل خواهد شد!

آیا کسانی که منابع مالی یک ملت مظلوم مانند ایران را بلوکه میکنند، قادر به انجام آن برعلیه داعش نیستند؟!

چرا ازداعش نفت ارزان وقاچاق میخرند تا اورا تقویت کنند؟!

چگونه است که اشیای عتیقه ی به یغما رفته ی داعش توسط این دولت ها خریداری شده ودر موزه های غرب قرار میگیرد؟!

پس ملاحظه میکنید که شهیاد احسانی ناطق آدرس عوضی میدهد ودرمورد این آوارگان ستم روا میدارد!

بازهم نسخه ی شفا بخش همیشگی است که برای کسانی که خود میدانند چه میکنند وآخر وعاقبت دخالت های بیشرمانه ی شان درکشورهای مورد بحث چیست ، بشرح احمقانه ی زیر پیچیده میشود:

” و در آخر باز هم هشدارهای خواهر مریم را یادآوری میکنم که؛ تنها چاره ،حمایت ازمقاومت مردمی ایران است … و در نقطه مقابل رژیم فردگرا و زن ستیز آخوندی، اپوزیسیونی است که معتقد به مشارکت همه احزاب و اقلیت ها و اعتقاد راسخ در برابری افراد، چه زن و چه مرد،با هر عقیده و مرام و مسلکی دارد. تا با دست های پرتوان مجاهدین و خلق مردمی،بانابودی این رژیم که محور اصلی اغتشاشات منطقه است، آرامش و صلح به ایران و منطقه و جهان بازگردد “.

یعنی کسانی که عرضه ولیاقت آزادی دادن مختصر به دوهزار نفر اعضای خود را ندارند، میتوانند بحرانی باین بزرگی را حل کنند و خارجی های قدرتمند هم این حق را دارند که با برسمیت شناختن یک فرقه ی منحط برای ملت ایران تعیین تکلیف کنند؟!

کدام برابری ، کدام آزادی وآزادی زن؟!

زنان دراین جمعیت آنقدر آزاد بودند که همگی همسر یک فرد باشند!!

آیا این نسخه را برای همه ی ایران میپیچید وفکر میکنید علاج درد بزرگ آوارگان وپناهندگان جنگی در برقراری نظام ۶۰۰ همسری رجوی است؟؟!!

سعید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید