کسی که خود محاصره کننده است، نمیتواند دیگری را به محاصره متهم کند!

0
805

بازهم باطلاع خانواده ها رسانده و کمک بخواهید! (+ شعار ضد استعماری …)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، سیزدهم سپتامبر ۲۰۱۵:…  اگر به سخنان خانم ناهید همت آبادی توجه کنیم که فکر کرده با گذاشتن عکس کشف حجاب کرده اش بهتر میتواند بنفع سیاست های باند رجوی و بزرگان صهیونیست ونئوکان آنها دایر بر لزوم بهم زدن توافق اتمی ایران با گروه ۱+۵ تبلیغ کند ، آنگاه چهره ی مزورانه ی این باند مخوف ومنحط را بهتر خواهیم شناخت !  این خانم بظاهر سکولار – که تصور کرده با …

لینک به منبع

با توجه به شناخت عمیق از باند رجوی، بنظر می رسد، این باند برای درسایه نگهداشتن سفر سخت وقهرمانانه ی عده ای ازهموطنان مرتبط با اسرای لیبرتی به عراق، بازهم محاصره ی پزشکی ودارویی را مطرح کرده است!

ابتدا فرقه ی رجوی کوشید که اینها را مزدور این وآن معرفی کند وبجای حل مسئله، با پاک کردن صورت آن و اینکه اینها افرادی نیستند که طی دهها سال منتظر دیدار عزیزان نگون بخت خود در اشرف ولیبرتی هستند ، مسئله ی مهم تحصن خانواده ها دردروازه ی لیبرتی را ازاهمییت بیاندازد.

این ادعا ها بارها از سوی گماشتگان رجوی تکرار شده وما همواره با نظر شک وتردید زیاد باین ادعاها نگریسته ایم!

اما ازآنجا که کار ازمحکم کاری عیبی نمیکند، جواب همیشگی ما دربرابر این ادعاها این بوده که اولا قرار نبود که این فرزندان مظلوم ما که عالم دوزخ را در زمین خاکی تجربه کرده اند ، جز برای مدت دو سه ماهی دراین کمپ لیبرتی مانده وقراربود برای حفظ جانشان به خارج ازمرزهای ایران منتقل گردند که اعزام قطره چکانی این عزیزان باوضع موجود وحرکات مشکوک رجوی، سه سال طول خواهد کشید که دراین مدت عده ی زیادی ازفرط دوری ازمردم وزندگی درقفس رجوی، دست اززندگی نکبت بار خود خواهند شست!

بنابراین ما ابتدا بر اعزام سریع وانبوه این فرزندان تیره بخت خود اصرارداشته و داریم ودردرجه ی دوم، خواهان برطرف شدن محدودیت های ممکن برعلیه آنها در عراق هستیم که طبعا رفع این محدودیت ها نباید وسیله ی ماندن آنها درلیبرتی گردد!

ثانیا برای مدت کوتاهی که این اسیران رجوی درلیبرتی هستند، اعمال هرنوع محدودیت های غیر قانونی برعلیه آنها را محکوم کرده واین محکومیت دردرجه ی اول شامل حال گماشتگان رجوی است که مانع تفکر صحیح آنها ودسترسی به اطلاعات آزاد ودیدار با خانواده هایشان میگردد.

بارها متذکر شده واین بار هم میشویم که این اعضا باید اختیار دیدار با خانواده های خود داشته و با شرح محاصره ی ادعایی ، از این خانواده های فداکار کمک بخواهند و بدانند که هیچ حامی جدی وعمده ای مانند اعضای خانواده ی خود ، درهیچ کجای جهان نداشته ونخواهند داشت!

کسی که خود محاصره کننده است، نمیتواند دیگری را به محاصره متهم کند!

ضمنا توقع زیاد از صاحبخانه که مهمانانی نخوانده با سرپرستان شرور وجلاد رادارد ، توقعی احمقانه وبیمورد است!

گروهی ازاعضای خانواده ی اسرای مسعود رجوی در لیبرتی عراق

استان آذربایجان شرقی

شعار ضد استعماری و اعمال استعمار پسندانه!

لینک به منبع

اگر به سخنان خانم ناهید همت آبادی توجه کنیم که فکر کرده با گذاشتن عکس کشف حجاب کرده اش بهتر میتواند بنفع سیاست های باند رجوی و بزرگان صهیونیست ونئوکان آنها دایر بر لزوم بهم زدن توافق اتمی ایران با گروه ۱+۵ تبلیغ کند ، آنگاه چهره ی مزورانه ی این باند مخوف ومنحط را بهتر خواهیم شناخت !

این خانم بظاهر سکولار – که تصور کرده با برداشتن روسری بهترمیتواند خود را قالب کند- درتطابق تمام وکمال با سخنانی که این روزها در بین قلم بدستان فرقه ی رجوی متداول شده ، آه وفغانش ازاین توافق تاریخی بقدری بلند شده ، که مجبور گردیده خودرا درلباس “ضد استعماری ” به مردم عرضه کند!

یادداشت او با عنوان ” به کجا…؟؟ دررسانه های رجوی منتشر شده که گفته است:

” گمان میکنم اگر بگویم: شرایط جنایتباری که جهانبارگان بی جربزه در جهان ایجاد کرده و به هر بهانه اما بی هیچ شرم اخلاقی یا اندک رودربایستی سیاسی ـ بخصوص طی ماههای اخیر ـ حریصانه صف بسته اند تا با سرکردگان ترور و کشتار و جلادان جنون و جنگ، نرد سیاست و اقتصاد ببازند و همین قضیه از قضا عوامل استعماری ـ ارتجاعی و اضداد جوراجور استقلال و آزادی ایران را نیز ـ منتها هر یک را بنا به نرخ و نوع خود ـ چنان بی شرم و پروا و گستاخ ساخته که در حرارت افزوده بعلت توافق اتمی، بیش از پیش و تقریبا بطور دائم کوره رژیم را میدمند و زمین و زمان را مرتب به هم میدوزند که در پرتو گرگرفتگی و گرمای نیم بند همین توافق پا در هوا مسائل اقتصادی و دموکراسی ایران، سالها مشکل روبط دیپلماتیک آخوندها و کشور پرزیدنت اوباما؟! و بحران جنگهای منطقه ای نیز یکجا حل شده و چنان صلح با صفایی به جهان دست خواهد داد که یکسر همه جا جزیره آرامش و ثبات خواهد گردید!!!… ” !

تعجبی ندارد وقتی مشاهده میکنیم که خانمی ازاصحاب رجوی، که دست مرشد اعظم اش دردست بزرگترین محصولات استعمار درقرن ۱۹و۲۰ ( رژیم سعودی و دولت صهیونیستی اسرائیل) جای گرفته، میتواند ” استعمار ستیز” باشد؟؟!!

البته این استعمار ستیزی جدید را بیشتر باید بحساب شکست های این باند در جلوگیری از منعقد شدن این توافق و وحاصل عصبانیتی از کاراربابان استعمارگردانست و چیزی مشابه بدقلقی فرزند درمقابل پدر که گذرا ست!

اما مسئله ی مهم دراین بین، تلاش این خانم مکرمه برای کسب برائت با جناح هارتر استعمار است که گویا با استعمارگری دوراندیشانه ی اوباما ها سر جنگ دارد وبنابراین ” ضد استعمار” است!!

اگر به توصیه ی ناهید خانم ودیگر کسانی از وابستگان فرقه ی رجوی گوش وجان بسپاریم، باید قبول کنیم که جناح جنگ طلب تر امپریالیزم ، صهیونیست ها وارتجاع سلفی منطقه بهمراه مجاهدین خلق رجوی دست بدست هم داده اند تا با فشار برروی جناح واقع بین تر امپریالیزم ” اوباما ودیگر مماشاتگرایان؟!” ، استقلال ما را حفظ کنند و آزادی رادرسینی های طلایی تقدیم مان کنند!!

این بی کفایتی وخود زنی درعرصه ی سیاسی ، حاصل کدامین پارامتر هاست که مجاهدین رنگارنگ رجوی بنمایش میگذارند؟

بهترین جواب باین سئوال این است که رجوی های تشنه ی قدرت و دست شسته از حمایت مردم، چاره ای جز تشویق جنگ طلبان به ورود رهائی بخش؟؟!! به خاک کشورمان را نمیبینند ودستی چز برای تکدی گری بسوی فاشیست ترین وخونریزترین جناح ” استعمار ” را ندارند!

چرا ازورود نظامی سخن میگوییم؟

برای اینکه اوباما و وزیر خارجه اش جان کری،درسخنرانی های متعدد خود تاکید داشتند که باعدم توافق راهی جز جنگ با ایران راندارند!

با این حال ، مجاهدین رجوی درهر لباس ولفافه ای هم که با توافق هسته ای مخالفت کنند ، به چیزی جز جنگ وویرانی کشور وکشتار مردم ایران وآمریکا فکر نمیکنند واین سرنوشت محتوم تمام جریانات وگروه هایی است که بلندای تاریخ را درحد فاصله ی شان با نوک دماغ شان دیده و چشم برواقعیات زندگی بسته و اینقدر بی تابی برای کسب قدرت میکنند !

وحید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید