دکتر! کاظم موسوی به تنهایی “حزب سبز ایران”، سخنگو وعضو آن است!

0
1246

دکتر کاظم موسوی به تنهایی “حزب سبز ایران”، سخنگو وعضو آن است!

این بابا در اصل عضو فرقه رجوی است، ولی‌ به کمک ۲نفر از مریدان او یک محفلی ساخته و اسم آن را هم “حزب سبز ایران !!” گذاشته که موجب خنده و تمسخر ایرانیها و المانیها شد. عجیب اینکه “کاظم سوسیایلی” از حزب سبز آلمان انتظار داشت که این گروه چند نفره ایشان را به عنوان “حزب سبز ایران” و خودِ او را هم به عنوان رییس این حزب برسمیت بشناسد!!! وقتی‌ فهمید که نه‌ حزب سبز‌های آلمان و نه‌ هیچ یک از مؤسسات رسمی‌ و غیر رسمی‌ آلمان ایشان را جدی نگرفتند، از آن روز تا کنون به حالت دیوانه واری به مبارزه با این حزب، بلاخص به دشمنی با آقای علی‌ محجوبی رییس دفتر خانم کلادیا رووت (رییس حزب سبز آلمان) که یکی‌ از خوشنام‌ترین ایرانی‌‌های ساکن آلمان میباشد، برخاسته است

انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی ـ چهارشنبه 18 شهریور 1394

دکتر کاظم موسوی به تنهایی ” حزب سبز ایران “، سخنگو و عضو آن است!

مشروح وضعیت این شخص ، ذیلا خواهد آمد وتنها مقدمتا عرض میشود که با مطالعه ی این متن، دانسته میشود که فرقه ی رجوی در چه باتلاقی درانزوا واستیصال واقع شده که از وجود یک نفر بعنوان یک حزب، سخنگوی حزب وتنها عضو آن حزب!! ، درصدور بیانیه ها ونامه های مختلف استفاده میکند ونشان میدهد که چه قحط الرجالی دراین تشکیلات مخرب و هوچی گر وجود دارد.
ما بعنوان انجمن نجات مرکز استان آذربایجان شرقی یکبار به تحلیل آبکی او ( با نام حزب ونه خودش) جواب داده بودیم و ” کانون آوا ” افشا کرده بود که این حزب تنها ازیک نفر بنام کاظم موسوی تشکیل یافته است!
این شخص ( تمامی یک حزب، سخنگوی آن وتنها عضوش) این بار نامه ی سرگشاده ای خطاب به باراک اوباما منتشر کرده که ماحصل حرفش این است که دولت او اشتباه کرده که با ایران دست به یک توافق هسته ای زده است و …
ما برای افشاکردن این فرد غیر عادی وتشکیلات رجوی که غیر عادی تر ازاو هم هست، ابتدا نوشته ی وبسایت ” کانون آوا” بطور مختصر نقل میکنیم:
”  سخنان گهربار آقای موسوی در ویدیوکلیپ زیر که از ویدیوی اصلی بریده شده توجه فرمایید:
وحالا به متن اصلی در صفحه 7 نشریه فوق که ایشان به ان استناد کرده اند، توجه فرمایید:
” ما (کانون آوا) همچنین در مورد وضعیت بررسی های کمیساریای سازمان ملل UNHCRدر سال 2012 در مورد ارائه لیستی از افراد واجد شرایط افراد کمپ لیبرتی به وزارت کشور آلمان که ممکن است شرایط پناهندگی آلمان شامل حال آنان گردد، پرسش کردیم.
آقای Potzelبه ما گفت که یک هیئت نمایندگی از وزارت کشور به عراق رفته بود تا به بررسی هویت افراد واجد شریط به پردازد. بزودی کار این بررسی تمام شده و اعلام خواهد شد که جند نفر پذیرفته می شوند.”
آخر آدم دردش رابکی بگوید؟ دریک جمله دوسطری سه اشتباه لپی از آقای دکتر بعیداست:
1-  آقای دکترمی گویدکه آقای پوتسل درعراق بوده در حالیکه آقای پوتسل می گوید که یک هیات از وزارت کشور به عراق رفته بوده ( ضمنا قابل توجه آقای دکتر موسوی، آقای پوتسل از وزارت امورخارجه هستند و آن هیات از وزارت کشور و این دووزارتخانه باهم فرق دارند.)
2-  آقای دکتر می گویدکه آقای پوتسل مانع ورود بیش از 100 نفر به آلمان شده است. جل الخالق! شما خواننده گرامی در متن ترجمه بالا همچین درکی را دارید؟ یا اینکه مجاهدین ازداخل دل آقای پوتسل خبردارند؟
3-  مردحسابی توکه حتی اسم نشریه ای را که از آن نقل می کنی نمیتوانی بخوانی دیگر چرا باعث دردسرما میشوی؟ محض اطلاع اسم نشریه فوق “aawa-aktuell” می باشد ونه ایران آوا. ترجمه آکتویل بزبان فارسی »بروز« می باشد.
همینجا بررسی بقیه سخنان گهربار اقای دکتر را به خوانندگان عزیز واگذارمی کنم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
تبصره:
مدت 15 سال است که انجمن پوششی حزب سبزهای ایران از مجاهدین با هدف رخنه به حزب سبزهای آلمان در برلین تاسیس شده ولی تا این زمان نتوانسته ماموریت خودش را انجام بدهد. این حزب یکنفره هرچند که کارایی برای مجاهدین نداشته ولی برای مسول ان حسابی نان آور بوده است.
به یک نظر کاربری در ذیل ویدیوی ایشان در یوتیوب توجه بفرمایید:
این بابا در اصل عضو فرقه رجوی است، ولی‌ به کمک ۲نفر از مریدان او یک محفلی ساخته و اسم آن را هم “حزب سبز ایران !!” گذاشته که موجب خنده و تمسخر ایرانیها و المانیها شد. عجیب اینکه “کاظم سوسیایلی” از حزب سبز آلمان انتظار داشت که این گروه چند نفره ایشان را به عنوان “حزب سبز ایران” و خودِ او را هم به عنوان رییس این حزب برسمیت بشناسد!!! وقتی‌ فهمید که نه‌ حزب سبز‌های آلمان و نه‌ هیچ یک از مؤسسات رسمی‌ و غیر رسمی‌ آلمان ایشان را جدی نگرفتند، از آن روز تا کنون به حالت دیوانه واری به مبارزه با این حزب، بلاخص به دشمنی با آقای علی‌ محجوبی رییس دفتر خانم کلادیا رووت ( رییس حزب سبز آلمان) که یکی‌ از خوشنام‌ترین ایرانی‌‌های ساکن آلمان میباشد، برخاسته است “.
واینک خلاصه ی نوشته ی خود را که در وبسایت انجمن نجات آورده شده،  نقل میکنیم وقضاوت درمورد این شارلاتان های جنگ طلب وایادی رجوی را بعهده ی خوانندگان میگذاریم:
” آبروی کم و بیش داشته ی احزاب سبز اروپا را بردید!
آیا معامله هسته ای به صلح و گشایش در رژیم خواهد انجامید؟
متنی که رسانه های رجوی منترش کرده اند ” سخن سیاسی روز ” نام دارد وعجیب اینکه امضای ” حزب سبزهای ایران ” را دارد!
ما کم وبیش از فعالیت های احزاب سبز اروپا که فعالیت های محیط زیستی داشته و صرفنظ ازاینکه درپاره ای از موارد به ” راست ” زده وسیاست های برخلاف برنامه های مدون خود را اعمال میکنند ولی  مجموعا از صلح دفاع میکنند، آشنائی داریم!
درهرصورت این احزاب سبز اروپایی را درآن موضع نمیدانیم که این نوشته ی رسانه های رجوی درمورد نوع ایرانی اش؟! بنمایش میگذارد!
یعنی این حزب سبز ایران؟؟ که چهره ی بزک شده ای ازهمان باند رجوی باشد، به تحرکات کسانی که تصور میکنند با نفی توافق هسته ای تاریخی ایران با قدرت های بزرگ، امکان جنگ وجود دارد، اعتراض داشته وبرخواننده ی بیانیه ی خود حقنه میکنند که رد این توافق، جنگی رادربر نداشته وبلکه بهتر خواهد شد!!!؟؟
اینکه جناح دست بکار درکاخ سفید معتقد به تصویب توافق توسط کنگره است وبراین نظر است که درغیر اینصورت جنگی دربین خواهد بود واوباما به نمایندگی ازاین جناح گفت که هزینه ی توافق بمراتب کمتر از عدم توافق است ودراین میان ایرانیانی مقیم درآمریکا پیدا شده اند که ازاین خط حمایت میکنند ، کاری درجهت منافع ملی ایران ومنافع هردو ملت ایران وآمریکا انجام میدهند ، طبعا باید قابل ستایش باشند تا قابل نکوهش!
افرادی مانند دباشی و محمد سهیمی، مانند دیگر انسان ها میتوانند اشتباهات ونقاط ضعفی داشته باشند ولی این کار آنها که واقعا هم کمک به صلح منطقه ای وحتی جهانی است، غیرقابل انکار است.
اینکه این شخصیت های مهم به چه علت ” مماشات طلب ” شده اند وچکار میباید میکردند که بری ازاین صفت میشدند ، معلوم نیست!
این دسته ی سوم کیانند؟ که باز مانند تمامی ادعاهای باند رجوی جزو معما ها میماند وبنابراین حرفی درباره ی آنها نمیتوان زد!
چکیده ی پاراگراف فوق عبارت ازاین است که گویا ” ابر وباد ومه وخورشید وفلک ” دست بدست هم داده اند که اشتباه کنند وکار رجوی را که یگانه انسان فارغ ازاشتباه است؟؟!!، برای ازاشتباه درآوردن آنها- ودراصل قبول تابعیت رجوی-  سختتر کرده است!!
کسی که صلح را بر امپریالیزم تحمیل میکند، دقیقا دارد یک مبارزه ی ضد امپریالیستی میکند وعمل این خانم ها وآقایان یک اقدام خیرخواهانه وبشر دوستانه است وفقط ازآنها سئوال کنید که چرا گشایش را در صلح وآرامش میبنند واگر دوست داشتید، ازاین پاسخ های خیرخواهانه ی آنها متنبه شوید!!
شما چرا بااین مبارزات ضدامپریالیستی دشمنی میکنید؟ چرا جنگی را که بانقض توافق- که البته وخوشبختانه این نقض تقریبا به غیر ممکن بدل شده و دیگران حاضر به سواری دادن به جناح جنگ طلب آمریکا نیستند وآمریکا هم همه ی جهان نیست –  درخواهد گرفت درحد بضاعت کم خود شعله ور میسازید؟!
ایران سودی درتنش وادامه ی جنگ ندارد و ادعاهای شما درمورد پول های بلوکه شده ، همان حرف های سناتور جان مک کین خونخوار وهمفکران نئوکان وصهیونیست اش است واین پول های بلوکه شده فقط گوشه ای ازدردهای ما را درمان خواهد کرد و کمکی مثلا به صنایع درحال رکودمان خواهدکرد ونه بیشتر “!
منبع : انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید