سعید ماسوری زندانی چگونه ازبرنامه ی ماهواره ای بی بی سی اطلاع پیدا کرده؟!

0
867

سعید ماسوری زندانی چگونه ازبرنامه ی ماهواره ای بی بی سی اطلاع پیدا کرده است؟!

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، نوزدهم اوت ۲۰۱۵:…  این بار فردی به نام سعید ماسوری که معلوم نیست این تصاویر ماهواره ای را چگونه درزندان دریافت کرده؟؟، به میدان آمده وبرعلیه این برنامه اقامه ی دعوا کرده و آن را فقط در رسانه های رجوی درج کرده که نگذارد صفحات رسانه های رجوی خالی باشند! مطابق اعلام رسانه های باند رجوی، نامه ی این زندانی که نشان می دهد ازامکانات ماهواره ای؟! هم برخوردار …

لینک به منبع

سعید ماسوری زندانی چگونه ازبرنامه ی ماهواره ای بی بی سی اطلاع پیدا کرده است؟!

جریان برنامه ی چندی پیش ماهواره بی بی سی که طی آن به طور مرموزانه ای تلاش شد که مهره ی کم ارزش پرویز ثابتی ( مقام امنیتی معروف دوران پهلوی دوم) به نام فراستی و با دادن عناوین مهم دردستگاه جهنمی ساواک به خود ، بی رحمی ساواک را درحد زدن ضربات سیم کابل به کف پای زندانیان – که از نظر او اهمیتی ندارد – محدود کند ، سبب دادن سوژه به دست گماشته های رجوی شده تا یک دوجین مقاله ومطلب دراین باره منتشر کنند واین روند همچنان ادامه داشته باشد!

همانکه استعمال شلاق کابلی با درد وحشتناک، مورد قبول این عنصر ساواک قرار گرفت واضافه کردن تحمل سلول های انفرادی طویل المدت ، خود سند جنایت کافی برعلیه ساواک است واحتیاج به این همه گفتگو ندارد!

این بار فردی به نام سعید ماسوری که معلوم نیست این تصاویر ماهواره ای را چگونه درزندان دریافت کرده؟؟، به میدان آمده وبرعلیه این برنامه اقامه ی دعوا کرده و آن را فقط در رسانه های رجوی درج کرده که نگذارد صفحات رسانه های رجوی خالی باشند!

مطابق اعلام رسانه های باند رجوی، نامه ی این زندانی که نشان می دهد ازامکانات ماهواره ای؟! هم برخوردار است وبرای ارسال مطالب اش به رسانه ها هیچ محدودیتی ندارد، نامه ی وی به شرح زیر است:

” شورای محترم حقوق بشر – احتراما اینجانب سعید ماسوری ،زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد که بیش از ۱۵ سال است ، تحمل حبس میکنم ، هیچگاه تا بدین حد از نظر روحی متأثر نشده بودم ، که بعد از سالها زندان و سلول انفرادی و شکنجه و … حال … میشنوم، که گویا ( تلویزیون بی بی سی ) بین ” شلاق بدستان ” و ” شکنجه گران ” با کسانی که برای حق، عدالت، کرامت انسانی، آزادی و حقوق اولیه مردمشان زیر شلاق و شکنجۀ شکنجه گران قرار داشته اند، هیچ تفاوتی وجود ندارد…!!! گویا شکنجه گر و شکنجه شده به یک میزان صاحب حق هستند …!!! روح حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون منع شکنجه و شورای حقوق بشرسازمان ملل در حراست از کرامت انسانی و پاسداری از آزادی و حقوق انسانی بود، تا نقض حقوق بشر را منع و ناقضان آن را به مؤاخذه گرفته و برتعداد مدافعان و معیارهای حقوق بشری بیفزاید و از آنها حمایت کند…..!!! حال چگونه است که گویا در برنامه ای به نام ” پرگار ” در تلویزیون بی بی سی با آوردن یک شکنجه گر، که حتی ازشکنجه های خود بر متهمان به افتخار یاد کرده ، شورای حقوق بشر هم هیچ واکنشی نشان نداده است ؟؟؟ مگر نه این است که حتی اگر، مدرکی علیه او بعنوان مباشرو معانت در شکنجه و … در دست نیست ( هر چند خودش اقرار کرده و به آنها افتخار هم کرده ) ، آیا این کاربوضوح مذموم اخلاقی نیست ؟ و آیا این وظیفه دولتها نیست که از ترویج فرهنگ شکنجه و آزار و تخفیف کرامت انسانی جلو گیری کنند ؟؟؟ راستی چنین برنامه هایی قبل از آنکه” به اصطلاح دموکراسی ” نامیده شود ، چراغ سبز و ترغیب بیشتر بازجوها و شکنجه گران برای آزار و شکنجه امثال ما ، که کماکان در زندان هستیم ، نیست ؟؟؟ و این برنامه ها شکنجه گران را نسبت به آینده خود و بکار گرفتن شکنجه و آزارهای بیشتر، علیه ما زندانیان ایمن تر و خاطرجمع تر نمیکند…!؟ که حتی عذاب وجدان هم نداشته باشند و بدون هیچ دغدغه ای بزنند و بکشند ، چون کانالهایی مثل بی بی سی آنها را سوژه شوهای تلویزیونی خود میکنند تا شکنجه انسانها را بعنوان خاطره بگویند … ضمن اعتراض وابراز انزجار از چنین برنامه های ضد اخلاقی و غیر انسانی ، از شورای حقوق بشر ، خواستار رسیدگی به این موضوع هستم !!

ظاهرا این آقای محترم چندان درباغ نیست وهدف ازتاسیس بخش فارسی رسانه ی متنفذ بی بی سی را درچهارچوب ترویج حقایق و بازگویی صمیمانه ی تاریخ دانسته وفکر میکرده که این موسسه، یک موسسه ی خیریه است وکاری با سیاست های مزورانه ی دولت فخیمه ندارد!

هموطن عزیز زندانی! (که معلوم نیست به چه اتهامی درزندان هستی وآیا براستی درمسیر دفاع ازحقوق ملی مردم ایران بوده ای یا نه )؟!

ضمن قبول قسمت فوق اعتراضات شما وعدم قبول بعضی از استنتاجاتی که از حرف های درست خود کرده اید، آیا میتوانید اعلام کنید که این اطلاعات ماهواره ای را ازکجا دریافت کرده واین نامه ی اعتراضی خود را چگونه – وبدتر اینکه منحصرا – بدست سازمان مجاهدین خلق سابق که اینک درباند رجوی ذوب، ومحو و نابود شده، برسانید؟!

من با مضمون قسمت آخر نامه ی این هموطن موافق نیستم که گفته است:

” اگر چه به عقیده من ، نه تنها” شکنجه گر میهمان ” که تک تک نفرات شرکت کننده در آن برنامه ، نقش غیر انسانی خود در ترویج “شکنجه ” و سفید کاری و ” آبرو دهی ” به همه شکنجه گران قدیم و جدید را فعالانه ایفا کرده اند ….. ومرز بین انسانیت و اخلاق غیر انسانی را بکلی مخدوش کرده اند “!!

جلال شاهسوندی ومصطفی مدنی دونفر ازشرکت کنندگانی بودند که قسمت پرلیوان دراین برنامه را تشکیل داده بودند که شما دربرخوردی رجوی گونه با آن، آنها را همسنگ دیگرانی که به ستایش ساواک مشغول بودند، قرار داده اید، چرا؟!

این دونفر درحد وسع خود حرف های حسابی در رد این مامور ساواک برزبان آوردند ومخصوصا جلال شاهسوندی – که سازمان با او بشدت مسئله دارد- محکم و منطقی حرف میزد!

آیا دلیل اینهمه واکنش بیقواره ی شما ها با این برنامه ، حضور صرف جلال شاهسوندی- همرزم سابق ومنتقد فعلی باند مافیایی رجوی- نمیباشد؟!

وحید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید