حسین نژاد:پیام جدید رجوی سیلی بر صورت خود و «آواز خواندن بدون شتر»!

0
798

در لیبرتی فاضلاب پر کردن و خالی کردن و خود برای خود کار کردن که مبارزه نشد. مبارزه در خیابانهای تهران و در داخل ایران می شود و هست. در قیام ۸۸ ما در اشرف فوتبال بازی می کردیم که یک دفعه جمعمان کردند و اخبار تهران را برایمان خواندند!! در عاشورای همان سال هم در جلوی مسجد اشرف سینه می زدیم که بلندگوی نوحه خوان را یوسف (علی اکبر انباز) قطع کرد و اخبار قیام مردم و شهادتها و دستگیریها را خواند!! گفتیم ما مجاهدیم یا جوانان داخل ایران!!

لینک به منبع

پیام جدید رجوی سیلی بر صورت خود و «آواز خواندن بدون شتر»!

و گزیده هایی از کامنتهای ایرانیان زیر پیام رجوی

به قلم قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین

یک مثل عربی می گوید: «کالحادی بلا بعیر» یعنی «مانند آواز خوان بدون شتر» چون ساربان عرب وقتی قافلۀ شترها را راه می برد با نواخت پای شتران آوازی سر می داد که به آن «حداء» می گفتند و بعدها پایۀ اوزان شعر عروضی شد و وقتی ساربانی شتر نداشت آوازش را می خواند که خودش یا دیگران را بفریبد که انگار شتر دارد. معادل این مثل در فارسی می گویند: «فلانی با سیلی صورتش را سرخ نگه می دارد» یا در موردی دیگر و نزدیک به این مثل می گویند: «فلانی در تاریکی از ترس آواز می خواند» تا به خودش دلداری دهد و خودش را نترس جلوه بدهد!!. حالا این آقای رجوی هم تمام یال و کوپالش ریخته و ارتش صدامیش و عاریتی اش را هم از دست داده خودش هم در سوراخ موش خزیده و از هر گونه مبارزه و مجاهدت بریده برای بقایایش هم در ظاهر دنبال پناهجویی و پناهندگی در کشورها می گردد ولی در داخل تشکیلات چشم انداز عاشورایی و کشته شدن همه شان را استراتژی خودش قرار داده! شعار جنگ و ارتش آزادی و فرمان خیزش و…!!! می دهد. باید گفت حضرت آقا تو یکی که بزرگترین ضربه را به جنبش مردم ایران زدی خفه شو! مردم خودشان خوب می دانند چگونه مبارزه کنند.

کلمات و حرفهای گنده گنده و شعارهای جنگ و مبارزه و سرنگونی و… دادن که مبارزه و جنگ نمی شود. باید به صحنۀ عمل و واقعیت نگاه کرد. مبارزه را مردم ایران در داخل می کنند این رجوی به به و چه چهش را می گوید!! و با وقاحت و با توهین به شعور و فهم مردم ایران و جهان اسم این را گذاشته اند جنگ و مبارزه!!

در لیبرتی فاضلاب پر کردن و خالی کردن و خود برای خود کار کردن که مبارزه نشد. مبارزه در خیابانهای تهران و در داخل ایران می شود و هست. در قیام ۸۸ ما در اشرف فوتبال بازی می کردیم که یک دفعه جمعمان کردند و اخبار تهران را برایمان خواندند!! در عاشورای همان سال هم در جلوی مسجد اشرف سینه می زدیم که بلندگوی نوحه خوان را یوسف (علی اکبر انباز) قطع کرد و اخبار قیام مردم و شهادتها و دستگیریها را خواند!! گفتیم ما مجاهدیم یا جوانان داخل ایران!!

به این مسعود فراری همیشه و سی ساله از میدان جنگ باید گفت: خامنه ای زهر خورده با صوت و تصویر ظاهر می شود و سخنرانی علنی می کند ولی توی شکر خورده چه شده که نه صدا داری نه تصویر؟! اگه مرد جنگی چرا می ترسی و از کی می ترسی؟ کو اصلا جنگت کو مبارزه ات همه اش این مردم بیچاره دارند مبارزه می کنند اعتصاب می کنند اعتراض می کنند زندان می روند شهید میشوند آنوقت شما فقط حمایت می نویسید و هورایش را می کشید!! به این می گویند مبارزه و جنگ؟ یا بریدگی و در کنار گود نشستن و لنگش کن گفتن!!!…

روزی شخصی داشت با تبر هیزم خورد میکرد و زحمت می کشید و عرق می ریخت زمانی که کارش تمام شد هیزم ها را فروخت در آن هنگام کسی آمد پیشش و گفت: من هم شریک هستم! هیزم شکن گفت: شریک چی هستی؟ مگر تو چه کمکی به من کرده ای؟ گفت: زمانی که تو تبر میزدی هن هایش را من گفتم!! درگیری بین آنها پیش آمد و آنها نزد قاضی رفتند و ماجرا را تعریف کردند قاضی هم آدم رندی بود پرسید هیزم ها را به چقدر فروختی؟ هیزم شکن تمام سکه ها را به قاضی داد قاضی به فرد دیگر گفت بیا جلو و سکه ها را کنار گوشش صدا داد و پرسید : صدای سکه ها را شنیدی؟ گفت: بله گفت که این مزد تو است!!

حالا مسعود رجوی هم بعد از هر تحولی در داخل ایران و این بار جشن و شادمانی مردم ایران برای توافق اتمی که حاصل مبارزات و تلاشهای خودشان است و بعد از هر قیامی و اعتراضی از سوی مردم پیامی آنهم با صدای سعید حسینی گویندۀ تلویزیونش می دهد که آقا من هم شریک!! چون انواه هن هن ها و شعر و شعارها داده ام و جلسات آواز خوانی و سخنرانی ها برای مقامات سابق و اسبق سی آی ای و ارتش آمریکا و چشن و جشنواره های میلیونها دلاری برگزار کرده ام!!!

به این امام و ولی فقیه غایب و فراری فرقۀ رجوی باید گفت تا امروز هم که این رژیم سرپا مانده در نتیجۀ عملکردها و سیاستهای ضد ایرانی و ضد اخلاقی تو بوده که پایگاه مردمی مجاهدین را نابود کرد و بزرگترین ضربه را به جنبش آزادیخواهی مردم ایران با ریختن بهترین نیروهای مبارز مردم به کام این رژیم وارد ساخت.

به این سران فرقۀ رجوی باید گفت شما که می گفتید و در چندین مقاله خودتان و لابی هایتان از جمله ایو بونه قبل و بعد از توافق می نوشتید که توافق دروغ است و این رژیم دروغ می گوید و دنیا را گول زده و بازهم بمب اتم خواهد ساخت و به دولتهای بزرگ و جامعۀ جهانی هشدار می دادید و حمله می کردید که چرا با با رژیم ایران سازش کرده اند و این رژیم شما را گول زده و باز هم سلاح هسته ای خواهد داشت حالا چطور رجوی از چاه غیبتش می گوید که خوشحالیم توافق شده و این کار ما می باشد که رژیم را وادار کردیم نتواند بمب اتمی بسازد و ما به صلح جهانی خدمت کردیم؟!! عجب! از کی شما صلح طلب شده اید؟! رجوی که در همین پیامش هم همه اش شعار جنگ می دهد در تمام این سالیان در اشرف گوش ما را کر می کرد که جرقه و جنگ جرقه و جنگ ما جنگ می خواهیم!! و همیشه هم سران فرقۀ رجوی دنبال جنگ طلبان آمریکا بوده و هستند و بیشترین لابیهایشان هم از مقامات جنگ طلب آمریکا می باشد حالا که توافق شده و با جشن و پایکوبی مردم پوچی تمام استراتژی و شعر و شعارهایشان را لو رفته و شکست خورده می بینند صلح طلب شده اند!

دقیقا این فرقۀ رجوی است که با انجام این توافق جام زهر را سرکشیده است زیرا تمام حسابهایش برای جرقۀ جنگ غلط از آب درآمده و استراتژی اش با شکست مواجه شده است.

شعر و شعارهای توخالی و کارزار شماری و روزشماری همیشگی و تکراری سالیان رجوی که بارها تا صد و صدها هم شماره گذاری شده و دوباره از سرگرفته شده و حالا به صورت مسخره و خنده داری دباره به شماره ۶ رسیده است!! و یاد از ارتش موهوم خودش که دهها بار خودش منحل کرده و دوباره تأسیش کرده و معلوم نیست با چه حسابی و کجای دنیا الآن برای چهارمین بار می گوید ارتش را دوباره تأسیس کرده است؟!! تنها می تواند ثابت کنندۀ دچار شدن رهبر فرقه در سوراخ امن و مخفیگاهش به هذیان گویی و جنون گاوی و پرت و پلاگویی باشد بویژه فرمانهای قیام و اعتراضش به معلمان و کشاورزان و پرستاران و کارگران و…. آنهم بعد از اعتراضات آنها بدون اینکه منتظر فرمان ولی امر فرقه باشند انسان را به یاد اعلام و صدور دستور توسط رجوی در سالهای گذشته مبنی بر جشن گرفتن چهارشنبه سوری و آتش روشن کردن در آن شب و جشن گرفتن عید نوروز و خروج از خانه و شهر در روز سیزده بدر و یا دستورات صادره از سوی برخی گروههای سلطنت طلب مبنی بر اینکه مردم از ساعت دوازده نیمه شب به بعد چراغهایشان را خاموش کنند می اندازد!!.

او مانند «دیکتاتور بزرگ» در فیلم چارلی چاپلین بعد از شکست و از دست دادن تمامی ارتش صدام ساخته و عاریتی اش در اوهام خودش با هذیان گویی فرمان و دستور حرکت به ارتش آزادی و هسته های داخل! و یکانهای فدائی! و خیزش به مردم می دهد!! فکر کرده که اینهمه سالیان حتی در قیام ۸۸ هم مردم منتظر فرمان او مانده بودند!!…

رجوی در این پیام هچل هفت و قار و قاطی و پر از تکرار مکرراتش باز هم برای صدمین بار به خاطراتش با آخوندها از جمله رفسنجانی پرداخته و از زمان کانداتوریش در انتخابات ریاست جمهوری و حمایت رفسنجانی از او صحبت کرده است. موقعی که ما اشرف بودیم هیچ نشستی نبود که با ذلت و زبونی صحبت از خاطراتش با رفسنجانی و خامنه ای و دیگر آخوندها نکند و آخر هم برایشان توبه نامه نوشت و خودش را برای آنها در نهایت خفت و حقارت و ذلت «حقیر» توصیف کرد و خواستار امان دادن قبل از همه به خودش شد که برود زیر عبای همین آخوندها فعالیت سیاسی بکند؟!… بعد که جوابی از آخوندها نشنید و اهمیتی به نامه و التماس درخواستهایش ندادند اینگونه شعر و شعارهای تکراری و توخالی سرنگونی سر می دهد… اما صدام بیچاره چون دیگر در قدرت نیست و اعدام شده یک کلمه هم از خاطراتش با او نمی گوید که چگونه روزانه صد هزار بشکه نفت یعنی ماهی سه میلیون بشکه از او تیغ می زد به علاوه تانک و سلاح و مهمات و قرارگاه و… که آخرش هم همه را دو دستی تقدیم دشمن شماره یک او و اشغالگر وطن او یعنی آمریکا کرد که من از نزدیک در جریان تمام جزئیات این پول گرفتنها و خیانتهای رجوی در همان موقع بودم. به ما هم در اشرف می گفت بروید این نیروهای عراقی را خلع سلاح کنید و بیاورید سلاحهایشان را بدهیم به آمریکایی ها تا ما را از لیست تروریستی بیرون بیاورند!!

پرویز یعقوبییاد و شناخت بزرگترین جنبش درون تشکیلاتی علیه رجوی که توسط او سرکوب شد

_____________________________________

اینک برای اینکه میزان پاسخ مثبت! «یکانهای فدایی»! آقای رجوی به فرمانش را در میان ایرانیان داخل و خارج کشور ببینیم چند نمونه از کامنتهای زیر این پیام در سایت بالاترین را مرور می کنیم (در حالیکه کامنتهای موافق و تکراری فله ای تنها متعلق به افراد تشکیلات خودشان است) توجه کنید که در برخی کامنتها یک یا چند خط اول نقل قول از پیام رجوی یا کامنتهای نوچه های رجوی یا افراد دیگر است و سطرهای بعدی جواب یا نظر کامنت نویس مخالف رجوی است:

دوستی که گفته مثل اخوندها مجاهدین را به توپ بسته اید فکر میکنم اشتباه میکنید ازادیخواهان امروز نه ملاها را میخواهند ونه رجوی ها

اشتباه متوجه شدین دوست من، هم آخوندها و هم اسلام گرایان کراواتی(مجاهدین) هر دو دو روی یک سکه و مخرب ایران و ایرانی هستند‌ و چیزی که در وجودشان نیست دمکرات بودن و آزادی خواهیست

دیگر سبوی بمب اتمی آخوندها بشکسته و پیمانۀ آنها ریخته است.

به به سبو و پیمانه و ساغر و جام و… مثل اینکه آقای رجوی در مخفیگاهش چشم همه را دور دیده بله؟!

تازه ترین پیام مسعود رجوی” زهر اتمی نقطه عطف در سرنوشت ” رژیم آخوندی

قربون عطوفت و مهربانی حضرت حق بروم،حتی به آدم کثیف و جنایتکاری مثل مسعود هم اجازه میده بعضی وقتها از ته جهنم پیغام بفرسته و شب جمعه ها هم بیاد از پشت پنجره شاهد بازگشت مریم به آغوش ابریشمچی باشه!

اینهم چند سوال برای تو .

چرا تو (این حامیان رژیم) از خامنه ای نمی پرسند .

چقدر عقب نشینی کرده؟

چقدر زهر خورده؟

یک پیمانه دو تا سه تا …:)))))

پس چطور شد تن به بازدید از پارچین دادند؟ .رژیم در سخترین وشکننده ترین شرایط است ومیبایست تن باین ذلت میداد .دیدید حرفهتای خامنه ای را بهیچ گرفتند وحتی ممکن است فردا بیت العنکبوت خامنه ای را هم بازدید کنند.

اولا شما بسیار بیجا میکنی به کسی میگی حامی رژیم اما چون از طرف عمام مسعود اومدی و بوی مریم گلی میدی جوابت رو میدم.

چقدر عقب نشینی کرده؟

ج:جای نگرانی نیست به تخت مریم نرسیده

چقدر زهر خورده؟

ج: به همون مقدار که مسعود مفقود شکر خورده

چطورشد تن به بازدید پارچین دادن؟

ج:ای آقا اینکه چیزی نیست مجاهدین که کل ناموسشون(اسلحه) رو تحویل آمریکائی ها دادن حالا فقط سنگ پرت میکنن و گاز میگیرن بازدید چه قابل داره.

چرا مجاهدین از مریم رجوی و ابریشمچی نمیپرسند چرا ۱۲ سال هست که مسعود مفقود شده؟

چرا نمیپرسند چطور سر مسعود رجوی توسط مریم رجوی و ابریشمچی زیر آب شد؟؟

چرا نمیپرسند قبر نداشته مسعود در کجاست!!

مسعود کیست؟ خواستم بگویم او شوی مریم است دیدم که نیست.

خواستم بگویم ولی امر مجاهدین است دیدم که نیست.

خواستم بگویم رابین هووود زمان است دیدم که نیست.

خواستم بگویم زورو یا بتمن و سوپرمن است دیدم که نیست.

فقط میشود گفت مسعود مسعود است. (دکتر تخم شربتی)

میگم آخر هفتست، برای شادی همه اموات و درگذشتگان بویژه مسعود رجوی که هرگز قبرش پیدا نشد صلوات بفرستید!!

قدیم میخواستن طرف رو نفرین کنن میگفتن الهی گور به گور بشی!! این بنده خدا اصلا قبرش هم پیدا نشد!!!

احتمالا همون تو اشرف جایی چالش کردند الان هم که اشرف رو دولت عراق داره میکنه باغ وحش استان دیالی.

نام مجاهدین و نام مسعود رجوی شده کابوس دربار ولایت جهنمی خامنه ای و دارو دسته مواجب بگیرش

عزیز من نام اون مرحوم رو یهو بدون دادن آمادگی نگو ! نمیگی از ترس جان به جان آفرین تسلیم کنیم ؟

مسعود رجوی الان کجاست؟ چرا هیچ خبری ازش نیست؟ نه صدایی نه تصویری؟ از چی می ترسه؟

نه خدائی ایندفه قضیه جدیه ظهور مسعود نزدیکه

او میآید با ذوالفقار علی و ذوالنقار نقی با تفنگ صدام و شیش لول رینگو با اسب لوک خوش شانس و اسفناج ملوان زبل او می آید با جفت شیش و جفت خویش ، پنج در و ششدر همه را بسته ،دست همه را خوانده، کت همه را بسته، او خواهد آمد کسی که مثل هیچ کسی نیست کسی که هیچ خری نیست ……..تقدیم به عاشقان و مداحان خالیبندان عشرت و بی طهارت.

واقعا تو کله ی تو هوادار رجوی چی میگذره؟ بابا به خودت بیا… واقعا این درجه از حماقت مستحق ترحمه…. خاک تو سرت!

مردک کوتوله دوباره به جفنگ افتاد و پرت و پلاهای سی و چند ساله را تکرار کرد. در هه ۶۰ که مدعی بودی ارتشی شیه نظامی داری که ۶ ماهه رژیم را سرنگون می کنه چه شد ؟ با راه اندازی کشت و کشتار در خیابانهای شهر های بزرگ ایران و انواع عملیات انتحاری مدعی بودی که یک ساله سرنگون می کنم چه شد؟

دوباره تیم های عملیاتی از عراق و پاکستان روانه کردی و همه را به کشتن دادی چه شد؟

در مناطق مرزی کردستان بمب کنار جاده ای گذاشتی و تپه زنی کردی و اهالی کردستان را زیر تیغ رژیم بردی و خودت دررفتی به کجا رسیدی؟

ارتش خصوصی صدام را تشکیل دادی و سربازان ایرانی را قتل عام کردی و تبدیل به مامور دون پایه اطلاعاتی صدام حسین شدی و گرا دادی و خطای موشک های صدام را برای قتل عام بیشتر ملت ایران ناجوانمردانه تصحیح کردی چه شد؟

عملیات دروغ جاویدان را راه انداختی و هزاران جوان را قتل عام کردی چه شد؟

در دوران خاتمی بمب گذاشتی خمپاره و موشک زدی و بسی بیگناهان از کارگر و دانشجو را کشتی چه شد؟

و دهها دروغ و شیادی و دجالیت دیگر

دوباره ناپرهیزی کردی و جام زهرش نامیدی که ارتش ازادیبخش سرنگون می کند. کدام ارتش ازادیبخش؟. یک عده پیر و پاتال که همه را روانی هم کرده ای که باید الان هم عصا دست بگیرند و خانه سالمندان بروند نیروی سرنگون کننده هستند؟. تا قبل از این موافقت نامه که چشم به امریکا و اسرائیل دوخته بودی که آنها رژیم را سرنگون کنند تا تغاری بشکنه و کشکی بریزه و تو لیسی بزنی.

همه به این چرندیاتت می خندند و حتی همان نفرات مغزشویی شده خودت هم این پیامت را یک تف سربالا می دانند. در داخل ایران هم که کسی تره برای امثال تو خرد نمی کند. اگر مطالبات اقشار و طیف های مختلف مردم ایران الان وجود دارد هیچ ربطی به جاسوسان و خائنانی امثال تو ندارد.

یکی گفته … دوستان عزیز اینجا می توانید حامیان جمهوری اسلامی را بشناسید…….اولا حرف مفت میزنید که کامنت گذاران را بترسانید که مخالف رجوی حرف نزنند شیوه مسخره و عقب افتاده که شیوه قدیمی همین جمهوری اسلامی بوده است

نکته مهم این است بالا برید پائین بیائید رجوی و بیت رهبری اش خائنین به مردم ایران هستند و مردم ازاده ایران نیازی به خائنین و سربازان صدام حسین ندارند

رجوی اگر مرد بود وارد مبارزه میشد او حتی جرات ندارد عکسش را نشان دهد مگر ما و مردم ایران اسکول هستیم که زنجیر ملاها را پاره کنیم بعد زنجیر رو بدیم دست رجوی

رجوی انقدر ترسو و بزدل است که حتی عکس فعلی خودش را نشان نمی دهد ۱۳ سال است گم شده مگر مردم را اسکول فرض کرده اید که بروند دنبال کسی که نیست و مرده و گور به گور شده

تکرار میکنم رجوی اگر مرد جنگ است بفرماید صف اول مبارزه اما نیست نه مرد است و نه اهل جنگ.

تو هنوز نفهمیدی تنفر از یک جانی و خائن دلیل بر حمایت از جمهوری اسلامی نیست ؟

ما نیاز به همبستگی و اتحاد علیه جمهوری اسلامی در همه جا داریم.

آن موقع که صدام به پاس وطنفروشی ها و جنایاتشون به این ها شاخ و سُم داد هیچ غلطی نتونستند بکنند و به همت مدافعین دلیر مرزهای ایران، وطنفروشان نوکر صدام مثل سوسک تار و مار شدند… حالا که دیگه شاخ و سُم شون کنده شده و چهارتا پیرمرد درب و داغون ازشون بیشتر نمونده که حتی نمیتونند عصاکش خودشون باشند.

تا یکماه پیش داشتند خودشون را جر میدادند که توافقی صورت نگیره، این سناتور را ببین ، اون نماینده پارلمان را ببین، حالا که توافق شده برای اینکه ریا نشه بشکن میزنند خخخخخخخخ

دوستان عزیز! این مزاحمین خلق عادت دارند حرفهای اربابشان را در کامنتها کپی پیست کنند تا نظرات مخالف دیده نشود. لطفا برای این نوع کامنتهایشان گزارش «نظرنامربوط یا تکراری» رد کنید.

در بیچارگی و بدبختی اعضای این گروه همین بس که بهترین دوران زندگیشون رو در اسارت رجوی سپری کردن اما جرات و توان پرسیدن و حتی فکر کردن به اینکه مسعود رجوی کجاست رو ندارن.

شارلاتان های دروغ گو باز یک عکس بچگی های خواهر مسعود رو با صدا گذاشتید میگید تازه ترین پیام مسعود؟؟؟

برادر مجاهد تو اون سوراخی که هست یه گوشی دوربین دار نداره پیام تصویری بده که هواداراش رو از خماری بیاره بیرون؟

آهای کسانی‌ که خود را دمکرات و آزادیخواه میدانید! چرا مثل آخوند‌های ایران ستیز مخالفان خود را با رگبار رای‌های منفی‌ خود سانسور و حذف می‌کنید؟ اگر ذره‌ای در وجودتان وطن خواهی‌ و آزادی خواهی‌ بود هیچ وقت مثل آخوند‌ها, دیگران و مخالفان خود را مزدور که یکی‌ از القاب خودتان هست خطاب نمی‌کردین

هزاران درود به مسعود رجوی که مثلشیره

خلق جهان بداند مسعود رهبرماست

تکلیف را روشن کنید، حالا آخرش شیر است یا شیره یا ماست؟ خخخخخخخخخ

این گوینده تلویزیون مجاهدین که پیام رجوی را می خواند آخر خط است . انگار از ۳۰ سال پیش شوت شده به عصر حاضر!

هزاران درود به مسعود رجوی که مثلشیربر ضد رژیم ارتجاعی آخوندی و ضد مردمی مبارزه و مقاومت میکند.

شیر که توی سوارخ موش یا چاه فاضلاب قایم نمیشه که ، بعدشم اگه زنده بود یه تصویری ازش پخش میشد

کاشکی تو رو هم با صدام اعدام می کردن انقدر زر مفت نمی زدی

هیچوقت فراموش نکن نقطه مقابل شما در ایران فقط عمله های رژیم نیستند، با مردمی طرف هستید که خیانت های مجاهدین را هرگز فراموش نمی کنند، رژیم هم با این توافقی که انجام داد اگر اتفاق خاصی در سطح بین الملل نیافتد تا ده سال عمرش بیمه شده، یعنی بیشتر از عمر باقیمانده اغلب لیبرتی نشینها.

یک سوال دارم از اقای مسعود رجوی اونهم اینه پولهائی که برادر صدام حسین میداد کجاست و سوال بعدی اینه که این پولها رو از بابت چی گرفته اید سوم چرا عکس حال حاضر خودت را نشان نمی دهی و عکس ۱۵ سال پیش را نشان میدهند چهارم چرا نیستی پنجم اگر مردی و باز هم میگم اگر مردی بیا در صف اول مبارزه

سوال اخرم مهمتر از همه است اگر مردی بیا در صف اول مبارزه من اینطور شما را ازمایش میکنم تا مردانگی شجاعت و غیرت شما را بسنجم.

مجاهدین به مقولاتی همچون «عصمت» و «امام زمان» نیز اعتقاد دارند

به عصمت گچى شده مسعود و مریم “منفى نداده ” و ” کامنت کامیونى ” نریخته از دنیا نرى مزاحم بلند بگو حاضر،،،. حاضرررررررر

به این مسعود فراری همیشه و سی ساله از میدان جنگ باید گفت: خامنه ای زهر خورده با صوت و تصویر ظاهر می شود و سخنرانی علنی می کند ولی توی شکر خورده چه شده که نه صدا داری نه تصویر؟

دلیلش اینه که از نگاه مجاهدین مسعود رجوی معصومه!!

مجاهدین به مقولاتی همچون «عصمت» و «امام زمان» نیز اعتقاد دارند. این سازمان علاوه بر عصمت چهارده معصوم به عصمت مسعود رجوی نیز باور دارد و «امام زمان» در نگاه مجاهدین مسعود رجوی است و اعضای این سازمان و یا ارتش آزادیبخش به عنوان لشکر امام زمان و کسانی که لباس او را به تن دارند معرفی می‌شوند.

اینا لشکر امام زمانن خیر سرشون

اینجا چه خبره ؟ جنگ شده ؟

دارند «مبارزه» میکنند برادر. جناب «رهبر عقیدتی» فرمان هلهله هسته ای با چاشنی آتشبار کپی پیست داده اند. با این هلهله ده هزار نه ببخشید صدهزار نفر به هوادارانشان اضافه شد.

شما هم باید جشن سی و چهارمین سال سرنگون نشدن را یگیرید.

چشم اما فعلا شما تو کربلای لیبرتی یکی بزن تو سر فاضلاب یکی هم تو سر فرقون بزار ببینیم آخر لاف مسعود تو غربت و باد مریم تو شانزه لیزه چی میشه.

از آنجایی که آدم مفقود الاثر نمیتونه پیام بفرسته, گزارش خبر غیر واقعی ارسال شد.

ها ها ها ,,,,,,,,

رهبر مفقود الجسد طبق طبق

مزاحم خلق به دورش ونگ و ونگ

این رهبر عظیم الشان چرا نه صدا داره نه تصویر ؟ فقط بو داره ؟ پنجره ها رو باید باز کرد …..

دوچیز را انتهایی نیست ,عمق کهکشانها و حماقت انسانها حالا چرا این این شش تا روبات حاضرررررر حاضررررررر گو یکیشون نباید این عقل روداشته باشه که از خودش یا از دیگری بپرسه پس طرف اگه زنده هست ؟ که نیست ….اگه نفس میکشه ؟ که نمیکشه ..اگه میتونه دوساعت چرت پرت ببافه ,چرا نمی تونه یک فایل صوتی یک دقیقه ای از خودش در کنه و این همه روبات رو از سرگردونی نجات بده ؟

طرف داره اون دنیا زیر دیوار جهنم با شیطان رجیم بیخ دیواری شرطی میزنه , اینها میزنند تو سرخودشون که پیام از جهنم واصل شد ..خوبه که اون شیاد هم شماها رو خوب شناخته بود و به آرنج مبارک هم نمیگرفت هیچ کدومتون رو ,,,,,

جالب است این اولین لینک بهترین لینکهای داغ نشده در ۱۲ ساعت گذشته بود اما بالاترین آن را فیلتر کرد!

هروقت برادر مسعود ظهور کرد بالاترین هم لینکهای شما را از فیلتر درمیاره.

مگه مرده ها هم پیغام می دهند؟؟ جل الخالق!!!!

دوست دارم صبح از خواب بلند شم نه سلطنت طلب باشه نه آخوند نه مجاهد خلق. یعنی میشه خدایا؟!!…

پدر من الان ۱۷ ساله فوت شده،امام راحل الان ۲۶ ساله فوت شده،چرا اینها نمی توانند از اون دنیا پی ام بدهند!ولی این گوسفند رجوی که الان یازده دوازده سال بیشتر نیست فوت شده،می تونه؟!!پارتی بازیه؟!

عایا مرده هم پیغام میده؟!! کجای دنیا مرده ها پیام میدهند؟!

اینم مملکته داریم؟ اینم اپوزیسیونه داریم؟! اینم مجاهده داریم؟

کلا یک سوال دارم!!

رجوی کجاست؟!! از کجا این پیغام را داده!؟!

مردم که باید امورات زندگیشان را هم بگذرانند و از جمهوری اسلامی کامنتی ده دلار نمی گیرند. واقعا میگن کافر همه را به کیش خود پندارد یعنی این!

از کى تا حالا خوردن و خوابیدن و لم دادن در افتاب لیبرتى شده گذراندن امورات زندگى ؟ نوشتن نامه به اوباما بخاطر شکستن چرخ فرغون بزرگترین مجاهدتیست که این مبارزان در راه ازادى ایران انجام داده اند و انشالله در صد و پنجاه سال اینده اگر مسقوط از غیبت صغرا درامد مریم لولو رو کول میکنیم و تا دم مرز ایران میبریم و برش میگردونیم ،،،این است کل مبارزه ما ، همه ملت دنیا بگوش باشند ،،،

تازه ترین پیام مسعود رجوی” زهر اتمی نقطه عطف در سرنوشت ” رژیم آخوندی

این مردتیکه یک بار با غیبتش به دست اتئیست ها بهانه داد که غیبت مولا را مسخره کنند،حالا هم با پیام دادن از اون دنیا داره رجعت را مسخره می کنه!

از نقطه عطف گذشتیم، مماشات، دلالی و داعیه اصلاح و اعتدال برای این رژیم دیگر اثر ندارد!

دقیقا روزش رو هم بگید من ممنون میشم! برنامه هام رو جوری بچینم که بخوره!

مسقوط شیاد تو که این همه روبات مخ باخته و کشته مرده دارى اگه زنده اى ، اگه نفس میکشى که نمیکشى حداقل یک جو مردانگى داشته باش یک فایل صوتى یک دقیقه اى واسه این سرگشتگان بفرست که دلشون شاد بشه ، اخه ادم اینقدر بى معرفت هم میشه ؟ یعنى تو این همه خیل سرگشته رو به ارنجت هم حساب نمیکنى ، تو که رفتى لادست صدام ولى این بدبخت ها رو ببین که با عکس تو حال میکنند ، اوج بدبختى و مخ باختگى این موجودات خنده اوره ،،،،

این شکاف رجوی هم بسته شد . ببینیم دیگه چه ماری از توی کیسه مارگیری اش بیرون می ارهچون تمام سرمایه گذاری استراتژیک وی همین پرونده اتمی بود این هم که بسته شد. و بیش از ده سال با همین ترفند رجوی سر نفراتش را یره مالید که پرونده اتمی باعث جرقه و جنگ می شود. این هم که نشد. باید بره سراغ مارگیر های هندی تا ی مار دیگه بهش بدن هاهاهااا

امریکا و دولتهای همدستتان خواستند با بمباران عراق به پایگاههای مجاهدین در زد و بندی کثیف و استعماری و ارتجاعی رجوی را بکشند

شاید هم که یک بمب ایشون رو خاکستر کرده و دود شده رفته هوا به خاطر همین قبری هم ازش نمونده یا شاید وارد فاضلاب لیبرتی شده پناه گرفته

رجوی در قلب ما است

قلب شما؟؟؟؟؟؟؟منظور قلب قبرستان قرارگاه لیبرتی هستش

رجوی در قلب ما است

تو قلب فقط….!!!

بعد انقلاب ایدولوژیک گویا جاهایی دیگه هم بوده

خیلی دلم میخواد یک حوری بشه این جانوران متوهم لات و لوت بتونند بیان ایران تا متوجه بشنو که چقدر مردم از اینها متنفر هستند….

تیکه کوچیکتون گوشتونه.

شما جدا خیال کردید با این توجیهات احمقانه مردم خیانت شما را فراموش میکنند؟

مردم ایران حاضر هستند ۳۵۰ سال دیگه همین حکومت رو تحمل کنند ولی یک لحظه شما خاینین پست رو در خاک ایران نبینند ….

بدبختهای مزدور متوهم ..جاسوسهای پست متعفن

۳۷ ساله دارن زر زر میزنند و هیچ گ….هی نخوردند از سوزش بترکید که هیچ غلطی نتونستید بکنید.

تازه ترین پیام مسعود رجوی

مگه شما احضار روح هم بلد هستین

من یک سوال مشخص پرسیدم که یا این اقا مرده یا نمرده اگر مرده بگید مرده اگه نمرده بابا این همه که ادم ترسو وبزدل نمیشه طرف میگه میخوام جمهوری اسللامی رو سرنگون کنم خوب اخه مرد حسابی زن حسابی با مخفی شدن که میشه مبارزه کرد من بدون توهین به این اقا میگم والا به پیر به پیغمبر این راه رسم مبارزه نیست تا بحال رهبری را سراغ دارید که بره قائم بشه بعد بگه اهای مردم پشت سر من حرکت کنید برای مبارزه نیست و نخواهد هم بود این اولینش است اقای رجوی یک کم غیرت داشته باش شجاع باش نترس چقدر یک ادم میتونه بزدل و ترسو باشه اینها واقعیت است اقای رجوی ترس را کنار بگذار یک یا مریم مقدس بگو و مثل شیر بپر توی صحنه

انان که سوال میکنند رجوی کجاست همدست وزارت اطلاعات هستند به شما چه ربطی دارد کجاست

چقدر عصبی! حداقل بگید قبرش کجاست! خخخخخخخخخخ

و او خواهد امید تقدیم به ” مسقوط با عقش “

و او خواهد امد

از دور ها ،، دوردست ها

از پشت اسطبل و از کنار مستراح

بر در لیبرتى ایستاده استوار

و خیل این جماعت خواب زده را

در دل قهقهه ای بلند

مردى خواهد امد

بقل بقل یونجه

براى سیر کردن یاب،،،، ها

مردى بدون صدا ،

بدون تصویر

مردى با بو ،

رایحه دل انگیز فاضلاب

براى مخ باختگان این فریب بزرگ

مردى خواهد امد و شاید هم نیامد

دیر و زود دارد امدن او

سوخت و سوز ندارد نبودن او

مردى خواهد امد

خجالت را قورت داده

از پشت پرده با تو سخن خواهد کفت

و تو چه دانى پشت پرده کیست ؟

و تو بیجا میکنى که به پشت پرده فکر کنى

و تو بیجا میکنى به پرده فکر کنى

و تو بیجا میکنى فکر میکنى ً

فکر کردن گناهیست است نابخشودنى

و عقوبتى سخت

و تو فقط به مریم فکر کن

چشمانت را بسته نگهدار و در دل ارزوى پرده بودن

حاضررر حاضررر یادت نرود

امد خیر سرش امد

نیامد هم به جهنم اسفل السافلین

و مردى خواهد امد

همچنان خواهد امد

خواهد امد

امد

ف ق ک گ ل م ن ( لیبرتى کنار دیفال مستراح ) تابستان پارسال باهم دسته جمعى رفته بودیم زیارت

انان که سوال میکنند رجوی کجاست همدست وزارت اطلاعات هستند به شما چه ربطی دارد کجاست

یعنی چه این چه سخن باشد برادر ,؟ انسان سگ ولگرد محله را هم دو روز نبیند بلاخره از بقال و سپور محله میپرسد آن سگ کجاست .یعنی اینهم اطلاعاتی میشود ؟ یا خدای ناکرده آن مسعود کم از هاپو میباشد؟

انان که سوال میکنند رجوی کجاست همدست وزارت اطلاعات هستند به شما چه ربطی دارد کجاست

به ما ربطی نداره! باشه! ولی خود شما اعضای مجاهدین می دونید این بابا کجاست؟!!! چرا مثه حسن نصرالله که کسی نمی دونه کجاست ولی هر از چندی یه پیام تصویری میده که همه بفهمند زنده است پیام تصویری نمی ده؟!!!

انشاءالله این مسعود رو که زن دوستش رو به زور گرفت و بر علیه مردم خودش با صدام و اعراب همدست شد، رو دار مجازات ببینیم

دوستان مجاهد ما البته حجب و حیاشون مانع گفتن صریح اصل مطلب شده. اما چون بنده به زبان این قبیله آشنائی دارم با اجازه رئیس بزرگ قبیله مریم خرس نشسته ( نشسته خونده نشه منظور نشسته است نه نشسته) بله میفرمودم به تیتر لینک دقت کنید …تازه ترین پیام مسعود رجویزهر اتمی فلان و بهمان……. در واقع تیتر اینطور بوده ……تازه ترین پیامبر، مسعود رجوی…..بقیه دیگه نعنا و پیاز داغ و کشک قضیه است حالا ما راستش چون بقیه حتی اکثر اعضای قبیله مطلب رو درک نکردن و دعوا داشت بالا میگرفت از طرف حضرت حق تعالی مامور ابلاغ حکم پیامبری حضرت مسعود (۶×ص)ختم المرسلین به امت بالاترین شدم .خوب و بدش هم به من مربوط نیست بنده مامورم و معذور.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید