انقلاب ایدئولوزیک. گفتگو با اسماعیل وفا یغمائی شماره 10.همنشین بهار

0
1336

انقلاب ایدئولوزیک. گفتگو با اسماعیل وفا یغمائی شماره 10.همنشین بهار

ناشناس گفت…

قسمت دهم، دقیقه 72:
به کسی که میخواد با حاضر شدن در اتاق خواب، فردیت انسانی اعضا رو از بین ببره من تف می می کنم، تف می کنم! به کسی که اینطوری میخواد فردیت انسانی رو از بین ببره و به کسی که اینطوری میخواد فردیت انسانی رو له کنه، میگم؛ پلید، ملعون، بریده و واداده! (پلید، ملعون، بریده و واداده)!داستان بسیار تلختر از اینهاست، بسیار تلختر از اینهاست! …. نه بخاطر کینه کشی از کسی، بخاطر اینکه این دستگاه کثیف، این تئوری واقعاً مزخرف و انسان برباد ده دیگه تکرار نشه باید تا کنه ش تا آخرین خشتش رو باید بررسی کرد!

واقعاً کسی که چنین بلایی بر سر خیل جنم و جهان اون همه جونهای شیفته آزادی و برابری آوورده رو جز رذل چه باید نامید؟! آه که رجوی عصاره حی و حاضر رذالت تمام تاریخ ایران است آه!

مخلص همه جانهای شیفته آزادی و برابری،
رفیق سائل.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید