ماجرای توافق اتمی ایران وسکته مغزی مریم قجر ونتانیاهو وتحرکات تازه تروریستی فرقه رجوی درفرانسه

0
1723

ماجرای توافق اتمی ایران وسکته مغزی مریم قجر ونتانیاهو وتحرکات تازه تروریستی فرقه رجوی درفرانسه

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، شانزدهم ژوئیه ۲۰۱۵:…  آنچه مسلم است پایگاه تروریستی ” اوور ” درخاک فرانسه تعطیل خواهد گردید _ چراکه خاک فرانسه دردهه ۱۹۸۰ بعنوان مرکز فرماندهی تروریستی این فرقه عمل نموده و دولت های فرانسه خود را در حمایت از تروریسم مقصر می دانند _ فرانسه بنوعی در عملیات تروریستی دهه شصت درایران …

لینک به منبع

ماجرای توافق اتمی ایران وسکته مغزی مریم قجر ونتانیاهو وتحرکات تازه تروریستی فرقه رجوی درفرانسه

مقدمه _ سرانجام پس ازسالها گفتگو درباره رفع ابهامات اعضای گروه ۵ + ۱ با ایران آنها بنوعی به تفاهم وتوافق دست یافتند که عموم ایرانیان از آن راضی وخرسند بنظر می رسند _ این توافق اما دراردوی جنگ طلبان وتروریست ها با عصبیت _ خشم وسردرگمی مواجه گردید _ مریم قجر تروریست که از سال ۲۰۰۱ درکنار مزدری برای صدام با صهیونیست ها وجنگ طلبان آمریکایی دم خور وهمراه شده است ازبابت این تحول برآشفت و همان واکنشی راکه باند صهیونیستی نتانیاهو نشان داد موبه مو تکرار وشروع به آه وناله والتماس ونفرین نمود _ البته این درست است که فرقه رجوی ایرانی نیست ومنش ایرانیان بهره ای نیرده است اما بخاطر همصدایی وهم نوایی با صهیونیست ها باید واکنش سران این فرقه منفور را مورد بررسی قراردارد._ موضوع دوم این نوشتارنگاهی به تلاش های اقایان قربانعلی حسین نژاد و مصطفی محمدی درفرانسه وچماقکشی مزدوران مریم قجر علیه این دوعضو سابق که خواهان ملاقات با دختران اسیرشان هستند

واکنش نخست _ توافق اتمی_ سردرگمی وبه کما رفتن اتحاد ” مریم _ نتان “

سابقه نزدیکی فرقه رجوی با صهیونیست ها …..

بنا بر گزارش آقای محمد البرادعی ( رئیس وقت آژانس اتمی ) درسال ۲۰۰۲ ماهواره های جاسوسی اسرائیل برفراز منظقه وایران از دوسایت اتمی اراک ونطنز اطلاعاتی بدست آورده و به فرقه رجوی فروختند _ و این آغاز رسمی همکاری صهیونیست ها با فرقه رجوی بود _ صهیونیست ها به دودلیل دست بدین کار زدند_ نخست آنکه _ فرقه رجوی با استفاده از دلارهای خونین مزدوری برای صدام مبلیغ گزافی بابت این اطلاعات به اسرائیل پرداخت کرد _ ودوم اینکه _ اسرائیل برای محو ردپای ماهواره های جاسوسی خود برفراز ایران ترجیح داد این اطلاعات توسط دیگری آگاهی رسانی گردد .

وبهمین دلیل فرقه رجوی بدون اطلاعات از منبع خبر دریافتی ( صهیونیست ها ) ادعا کرد که سایت اتمی کشف کرده است ( ؟ ! ) از این تاریخ آژانس ایران را متهم به مخفی کاری اتمی نمود _ گرچه فعالیت اتمی صلح آمیز جزو حقوق همه کشورها می باشد ولیکن ایران بخاطر عدم اطلاع به موقع تحت فشار آژانس وکشورهای غربی قرارگرفت وبه اعتماد بین ایندو لطمه وارد گردید _ طی ۱۳ سال گذشته گرچه ایران همه گونه همکاری با بازرسان آژانس انجام داده وفعالیت غیر نظامی اتمی خودرا تحت نظر این سازمان بین المللی قرارداده است ولیکن سازمان های اطلاعاتی امریکا واسرائیل وغرب مرتب گزارشات دروغ وجعلی وساختگی به خورد شورای حکام داده اند که درنتیجه با نفوذ امریکا _ اسرائیل در این نهاد چند قطع نامه علیه ایران صادر ودرادامه پرونده ایران به شورای امنیت ارسال گردید که نتیجه آن ۴ قطع نامه این شورا و تحریم ها وفشارهای غیر انسانی بر علیه ایران بود

نفوذ لابی های صهیونیستی وسرمایه داران غربی در اژانس اتمی وسازمان ملل

نکته قابل تامل اینکه طی این سالها نه ” آژانس ” ونه سازمان های اطلاعاتی غربی نتوانسته اند کوچکترین سند ومدرک مبنی برانحراف برنامه هسته ای ایران به سوی اهداف نظامی ارائه نمایند _ درچندین گزارش آژانس طی این سالها هیچگاه ایران متهم به انحراف از مسیر استفاده صلح آمیز از فعالیت هسته ای نشده است وادعا ها تنها ز ” عدم تائید اژانس مبنی برکاملا عیر نظامی بودن ” فراتر نرفته است _ به کلامی روشن تر آژانس علیرغم تحت مانیتورینگ قراردادن کلیه فعالیت های اتمی ایران و صدها ساخت بازرسی همچمان از اعلام صلح آمیزبودن فعالیت های اتمی ایران خودراری کرده وپرونده ایران را همچنان باز نگاه داشته است _ رخدادهای غیر لازم وضروری طی سالهای ۸۴/۹۲ درایران باعث تند وتیز ترشدن موضع اژانس وشورای امنیت علیه ایران گردید که درنتیجه شدید ترین تحریم ها توسط شورای امنیت _ امریکا ودول اروپایی علیه ایران به تصویب رسید ه وبه مورد اجرا گذاشته شد _ چنین رخداد های بی نظیروبی سابقه ای بنا بر ادعاهای دروغین درتاریخ کم مانند بوده است بنابراین باتوجه به اثبات صلح آمیزبودن فعالیت های اتمی ایران به سادگی می توان گفت سرنخ این تحریم ها وفشارهای ضد انسانی دردست سرمایه داران اامریکایی _ صهیونیستی و شیوخ مرتجع عرب بوده که درهیات لابی های نفوذی صهیونیستی در آژانس و شورای امنیت خودرا نشان داده است.

سابقه همکاری _ هماهنگی وهمصدایی فرقه رجوی باصهیونیست ها

گرچه سابقه همکاری فرقه رجوی با صهیونیست ها به سال ۲۰۰۱ بازمی گردد ولیکن طی دهسال گذشته این نزدیکی به اوج وشدت بی سابقه ای رسیده است ..

رژیم اشغالگر صهیونیستی ودرراس آن دولت نتانیاهو طی دهسال گذشته بارها وبارها خاک ایران ( پایگاه های اتمی )را به تهاجم وتجاوز نظامی تهدید کرده است _ دولت های امریکا نیز به حمایت از این رژیم اشغالگر ومتجاوز چندین وچند بار ایران را به استفاده از کلیه گزینه های روی میز! ( حمله به پایگاه های اتمی ) تهدید کرده است

درهمین اواخر پیرمرد بازنشسته وپا به گورامریکایی “ژنرال دمپسی “ادعا کرد که امریکا می تواند با بمب های قوی پایگاه های اتمی ایران را نابود کند !

طبیعی است که این خالی بندی های امریکایی _ صهیونیستی درزمان امروز تحت هیچ شرایطی قابلیت اجراشدن ندارند _ چراکه اولا _ بنا بر فصل های منشور سازمان ملل هیچ کشوری بهربهانه حق تهدید نظامی یک کشور دیگر راندارد

دوما _ به فرض یک درصد احتمال اجرایی بودن این تهدید ها مغلوم نیست که ایا مهاجمین می توانند اسیب مورد نظر رابرسانند واز صحنه بگریزند ویا نه ؟ بنابراین چنین تجاوز احتمالی بی شک باعث نابودی کامل تاسیسات اتمی ایران نخواهد شد _ ضمن اینکه امکان واکنش وتلافی ایران را به دنبال خواهد داشت و باوجود درتیررس ایران قرارداشتن امریکایی ها درخلیج پارس وشیخ نشین ها ی نزدیک ایران سرانجام این گستاخی احتمالی قایل پیش بینی نیست و نوعی ریسک خطرناک به شمار می رود

ماجرای ازدواج ایدئولوژیک مریم قجر با نتان یاهو !

همکاری فرقه رجوی با صهیونیست ها تا بدان جا گسترش یافت که صهیونیست ها گروهی از مزدوران صدام رابه اسرائیل برده وتحت اموزش تروریستی تکمیلی قراردادند _ به قتل رسیدن ۵ نفر دانشمند اتمی و افراد مرتبط با مسائل اتمی در ایران توسط تیم های ترور اموزش دیده فرقه رجوی دراسرائیل اوج این همکاری های نزدیک وتنگاتنگ وهمچنان مزدور بودن فرقه رجوی رانشان می دهد_ ولی این همه ماجرانیست طی دهسال اخیر ارتباط پیدا وپنهان فرقه رجوی با صهیونیست ها را می توان در یاوه گویی های همشکل وهمجنس مریم قجر ونتانیاهو بسیار یافت _ درواقع شعار ها ویاوه سرایی ها و دروغگویی های این ذوج جدید بقدری درهم آمیخته وبهم نزدیک هستند که اگر نام آنها را باهم عوض کنی هیچ تفاوتی دراین مواضع نمی توان پیدانمود ! به کلامی روشن تر شعارها وادعاهای مریم قجر ار طرف موساد دیکته می گردد واین ملیجک آنها را درازای دریافت دستمزد تکرار می نماید .

توافق هسته ای ایران با کشورهای ۵+۱ و بهم ریختگی واشفتگی وسکته مغزی مریم قجر ونتان یاهو

از ۱۸ ماه پیش که گفته گوهای ایران با کشورهای ۵+۱ شروع شده اتحاد : “مریم _ نتان ” هم هزمان ادامه یافته است _ از طرفی نتان با تهدید های توخالی و فشار به کشورهای دخیل درامر گفتگو تلاش می کرد بنا بر توهمات خود برروی این گفتگوها اثر بگذارد ودرهمین زمان هم مریم قجر با مطرح کردن همان ادعا ها ی غیر واقعی وتکرار دروغها سعی می کرد ازارباب حدید خود عقب نیافتد ولی این تلاش های مذبوحانه هیچ نتیجه ای برای این “ذوج ایدئولوژیک ” به همراه نداشت وسرانجام با توافق ۲۳تیرماه هردو به سکته مغزی دچار شده _ به کما رفته وسپس به هذیان گویی مشغول شده اند _

درواقع درحالیکه عموم ایرانیان وجهانیان از این توافق استقبال کرده اند تنها مریم قجر ونتان یاهو پریشان و کلافه شده وپنجه بردیوار می کشند _ چنین هماهنگی بین این دو بخوبی نشان می دهد که فرقه رجوی بطور رسمی ” حلقه مزدوری صهیونیست ها ” رابه گردن خود محکم کرده است وطبق بیش از سه دهه گذشته ” درروی ریل خیانت ” حرکت می کند .

واکنش دوم _ تحرکات تروریستی چماقداران فرقه رجوی درفرانسه علیه دوتن از اعضای سابق این گروه

سمیه محمدی وزینب علینژاد دونفر از دختران جوانی هستند که درسنین پائین درتور فرقه رجوی اسیر شده اند _ پدران این دو سالهاست تلاش می کنند دختران خودرا از چنگال خونبار فرقه رجوی آزاد نمایند _ درخواست این دوپدرهمانند سایر خانواده های اسیران ملاقات بدون حضور چماقداران فرقه رجوی می باشد _ سران فرقه رجوی نه تنها به این درخواست های انسانی پاسخ نمی دهند بلکه تلاش می کنند با استفاده از ” کنترل ذهن ” این دواسیر را علیه خانواده های خود بشورانند _ این مغزشویی ها وفشارها چنان گسترده ووسیع بوده که سمیه محمدی پدرومادر خودرا انکار وآنها را ماموران اطلاعات خوانده است !

طی دوهفته اخیر مصطفی محمدی به اتفاق دیگر دختر خود حوریه به همراه وکیل واز طریق قانونی تلاش کرد تا اسارت دختر خودرا به گوش ساکنان شهرک اوور ” دریک حرکت مدنی برساند _ چماقداران واوباش فرقه رجوی بنابردستور سرکرده شان مریم قجر تروریست به این پدرودختر حمله کرده وآندو را مضروب ومصدوم ساختند گزارش این اقدام تروریستی در مرکز پلیس ثبت گردید _ دیدار مصطفی محمدی با ” مشاور رئیس جمهور فرانسه ” شرح ماجرا ضربه سهمناک دیگری بود که بر تشکیلات تروریستی مستقردرفرانسه وارد آمد بطوریکه مریم قجر زنجیر پاره کرده وچماقداران مستقر دراوور را به طرف مصطفی محمدی ودخترش و ضرب وشتم بیشتر تحریک نمود

آگاهی رسانی قربانعلی حسین نژاد و مصطفی محمدی و تحرکات تروریستی اوباشان فرقه علیه این دو

قربانعلی حسین نژاد و مصطفی محمدی با مجوز رسمی پلیس فرانسه اقدامات آگاهی رسانی را ازروز ادینه ۱۰ جولای دردهکده ” اوور ” آغاز نمودند این دو با سعی کردند با پخش اعلامیه دراین شهرک ساکنان آنرا از دلیل اقدام خود مطلع نمایند _

درروز دوشنبه ۱۳ ژوئیه این دو به اتفاق حوریه محمدی درپایان فعالیت های خود در ” اوور ” راهی بازگشت به محل اقامت خود بودند که بوسیله تعدادی از چماقداران مامور مریم قجر تروریست مورد تعقیب قرارگرفتند _ هدف این اوباشان تروریسشت از تعقیب ماشین این دو بوسیله پلیس فرانسه ” ضرب وشتم و اقدام جهت گروگان گیری ” ثبت شده است

شش نفر از اوباش چماقدار تروریست دریک نقطه ازجاده راه رابر خودروی حامل این سه نفر بسته وبه ضرب وشتم و سرقت مدارک شناسایی آنها می پردازند _ بارسیدن پلیس به صحنه جرم ۴ نفر از تروریست ها متواری می گرند و دونفر ازاین اوباش بنام های محمود ائمی و حمید رضا نجمی توسط پلیس دستگیر وبه پاسگاه منتقل می گردند _ پلیس فرانسه مدارک سرقتی انها را از تروریست ها بازپس گرفته و شکوائیه علیه آنها را بعنوان ” گروگان گیری ” دریافت می نماید _ اوباشان گروگان کیر پلس از بازجویی وشناسایی کامل تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند

ظرف دوهفته اخیر این دومین شکایتی است که علیه اوباشان مریم قجر در ” مقرپلیس فرانسه ” به ثبت رسیده است

قابل یاد آوری است که تاکنون دست کم ۴ شکایت ازضرب وشتم اعضای سابق فرقه رجوی در اداره پلیس فرانسه به ثبت رسیده است _ حال سئوال اینجاست که چرا سران فرقه رجوی این چنین افسار گسیخته وبدون واهمه به عملیات تروریستی درخاک فرانسه روی آورده اند ؟

پرونده عملیات ” تئو ” واحتمال اخراج سران فرقه رجوی از فرانسه بعد از رای دادگاه ضد تروریستی

بنابر اخبار بیرون آمده از قلعه تروریستی ” اوور سورواز ” پرونده پولشویی و مخفی کردن اسلحه ومهمات در قلعه اوور که منجر به دستگیری ۱۵۰ نفر از اعضای فرقه رجوی از جمله مریم قجر ومهدی ابریشمچی درسال ۲۰۰۳ هنوز باز است وقراراست رای نهایی این دادگاه تا آخرسال ۲۰۱۵ اعلام گردد _ طی سال ۲۰۱۵ مریم رجوی _ مهدی ابریشمچی و ۱۱ نفر دیگر از سران فرقه دردادگاه حاضر گردیده ومحاکمه شده اند _ سران فرقه رجوی با هزینه ملیونها یورو وبکارگیری ده ها وکیل مدافع طی ۱۲ سال گذشته هنوز نتوانسته اند از اتهامات این پرونده بگریزند _ دو اتهام پولشویی و مخفی کردن اسلحه در این قلعه همچمان برگردن سران اینفرقه سنگینی می کند وبهمین دلیل امکان اخراج مریم قجر وخدمه وحشمه او از خاک فرانسه بسیار است و بهمین خاطر از شش ماه پیش فرقه رجوی با خرید زمین در” کشور آلبانی ” مشغول ساخت اردوگاه وخانه شخصی برای سران فرقه می باشد _ ساختن کاخ و اردوگاه درالبانی برای اسیران وسران فرقه نشان روشنی ازاین خبر است که دولت فرانسه درپی اخراج سران این فرقه ازخاک خود وجمع کردن ” قلعه اوور ” می باشد _ توافق ایران با کشورهای ۵+۱ ازجمله فرانسه و خبر سفر ” لوران فابیوس ” به ایران می تواند دلیل روشنی بر اخراج تروریست ها ی مزدور صدام ازخاک فرانسه تلقی گردد و لذا بهمین دلیل است سران فرقه که خودرا دراستانه اخراج می دانند به سیم اخر زده وبر شدت عملیات تروریستی خود درخاک فرانسه شدت بخشیده اند ..

آنچه مسلم است پایگاه تروریستی ” اوور ” درخاک فرانسه تعطیل خواهد گردید _ چراکه خاک فرانسه دردهه ۱۹۸۰ بعنوان مرکز فرماندهی تروریستی این فرقه عمل نموده و دولت های فرانسه خود را در حمایت از تروریسم مقصر می دانند _ فرانسه بنوعی در عملیات تروریستی دهه شصت درایران متهم است که درنتیجه آن دست کم ۱۲۰۰۰ نفر از مردم ایران درعملیاتت تروریستی فرماندهی شده از این کشور جان باخته وصدها نفر مجروح ومعلول گزدیده اند .

بنابراین احتمال اخراج اعضا وسران فرقه رجوی از کشور فرانسه بسیار ونزدیک است _ اخبار بیرون آمده از قلعه اوور به روشنی نشان می دهند که سران اینفرقه هم اکنون درهراس از اخراج به سر می برند وهرآن منتظر نتیجه دادگاه ” تئو ” می باشند

بنابراین هماانگونه که ” فریاد های مادران ایران ازجمله خانم ثریا عبداللهی درنتیجه منجر به فروپاشی کامل قلعه مخوف اشرف گردید ” تحصن وفعالیت پدران سیمه وزینب ” هم می تواند درفروپاشی هرچه سریعتر قلعه تروریستی ” اوور” موثر باشد

وبهمین دلیل تمامی تلاشگران مستقل حقوق بشر باید از فعالیت ها وخواست های آقایان قربانعلی حسینی نژاد و مصطفی محمدی حمایت کرده و خواهان آزادی دختران اسیر این دو از چنگال خونبار فرقه رجوی گردند

به امید جمع شدن هرچه زودتر پایگاه تروریستی ” اوور ” واژادی همه اسیران فرقه رجوی درعراق وفرانسه

الف .مینو سپهر_ نویسنده _ پژوهشگر فرقه ها وتلاشگرمستقل حقوق بشروزنان ۲۰۱۵/۰۷/۱۴

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید