حمید تبریزی:جشن برای مرم وعزا برای باند رجوی و اربابان نئوکان وصهیونبست اش!

0
1408

وبسایت اصلی فرقه ی رجوی سرمقاله اش را به مسئله ی توافقات هسته ای اخیراختصاص داده وبا تیتر ” جشن یا عزا ! ” آنرا منتشر کرده است. دراین نوشته ای که با استیصال تمام سرهم بندی شده ، تلاش گردیده که شیرینی این پیروزی مردم سراسر جهان که برابر این توافق هسته ای کم نظیر بین ایران وقدرت های بزرگ حاصل شد، اوقات تلخی نشان داده واین شیرین کامی آحاد ملت ایران را برآنها تلخ کند! دراین نوشته ، درست مثل پیام عجولانه وسراسیمه ی مریم رجوی ، به عبارت ” توافق بدون امضاء ” تاکید شده و خواسته است که دلواپسی خودرا به مردم ایران، منطقه وجهان منتقل کند! نویسنده ی این سرمقاله ی وبسایت رسمی رجوی …

جشن برای مرم وعزا برای باند رجوی و اربابان نئوکان وصهیونبست اش!

حمید تبریزی ـ 17.07.2015

جشن برای مرم وعزا برای باند رجوی و اربابان نئوکان وصهیونبست اش!

وبسایت اصلی فرقه ی رجوی سرمقاله اش را به مسئله ی توافقات هسته ای اخیراختصاص داده وبا تیتر ” جشن یا عزا ! ” آنرا منتشر کرده است. دراین نوشته ای که با استیصال تمام سرهم بندی شده ، تلاش گردیده که شیرینی این پیروزی مردم سراسر جهان که برابر این توافق هسته ای کم نظیر بین ایران وقدرت های بزرگ حاصل شد، اوقات تلخی نشان داده واین شیرین کامی آحاد ملت ایران را برآنها تلخ کند! دراین نوشته ، درست مثل پیام عجولانه وسراسیمه ی مریم رجوی ، به عبارت ” توافق بدون امضاء ” تاکید شده و خواسته است که دلواپسی خودرا به مردم ایران، منطقه وجهان منتقل کند! نویسنده ی این سرمقاله ی وبسایت رسمی رجوی، نخواسته ویادرک نکرده که امضاهای مربوطه در شورای امنیت انجام میشود و این امضاها پیشاپیش گذاشته شده است! اظهارات تمامی شخصیت های ذیربط وبرجسته ی جهانی نشان از رضایت آنها وتصمیم شان برای امضای این قطعنامه ی کم نظیری که میرود نقشی نو درتحولات ایران، منطقه وجهان داشته باشد ، میدهد. ازدیگر سو، برخورد خشم آلود نتیانیاهوی راستگرا حکایت ازقطعی شدن این توافق وآنهم برعلیه سیاست های اشغالگری صهیونیست هاست ! لازم به قید است که تمامی تاکیدات این مقاله نویس رجوی، بر وجود تشتت احتمالی دربین جناح های حکومتی دررده های پایین است که حتی باوجود درست بودن این ادعاهای فرقه ی رجوی، اهمییت قابل توجهی ندارد ومسئولین طراز اول کشور درتایید نتایج بدست آمده دراین توافق ، متفق النظرند که اگر نبودند ، این توافق حاصل نمیشد! ملت ایران با کسب این توافق جهانی، به تمامی بازی های اتمی شما ها ومخالفان تان ، یک کیش- گارد تعیین کننده ای داد که بطور اصولی تمامی راه های خرابکارانه ی شما ومتحدین تان را گرفت! باین خاطر صحبت ازنقش درجه اول مردم ایران میکنم، که آنها رای خود به دکتر روحانی را برای تحقق این امور واقداماتی که درآینده توسط دولت او انجام گرفتن اش اینک محتمل تر شده ، داده اند. حال باتوجه به گرمی هوا و حضور ماه رمضان ، اینکه جشنی گرفته میشود یانه و کسانی با آن موافق یا مخالفند ، فرع قضیه است که شما از سر ناچاری برروی این مسئله ی کم اهمییت “زوم ” کرده اید! مشاهدات نشان میدهد که این جشن وشادی بزرگ، فارغ از نظر این وآن درقلب تپنده ی ملت فهیم ایران جریان دارد و این شادی وشعف قابل مشاهده درقیافه ها ، نشانگر آنست که بادور کردن سایه ی جنگ هولناک با نتایج غیر قابل پیش بینی، چه خدمت بزرگی به خود، مردم منطقه وجهان کرده اند. مسلما مانند هرکار مهم دیگر، این توافق هم باکش وقوس هایی باجرا درخواهد آمد وما براین مسئله که راه دشوار وپرافتخاری درپیش گرفته وخود را تبدیل به مطرح ترین کشور جهان تبدیل کرده ایم، واقفیم وآماده ی تقبل زحمت میباشیم! شما هموطنان گمراه من، منتظر دستآوردهای مثبت منطقه ای این سازش باشید که البته با طرز تفکری که دارید، خشمگین تر ازاین هم خواهید شد!

حمید تبریزی 25/04/1394

sobhani-TV

بازندگان بزرگ؟ مسعود رجوی چه خواهد کرد؟

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید