با ریختن تمام تخم مرغ هایش در یک سبد: باند رجوی به خاک سیاه نشست!

0
1510

با ریختن تمام تخم مرغ هایش در یک سبد: باند رجوی به خاک سیاه نشست!

صابر ازتبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پانزدهم ژوئیه ۲۰۱۵:… پرواضح است که باند رجوی و برادرهای بزرگ جهانی ومنطقه ای اش ، هزار حرف وحدیث درخواهند آورد که مثلا هنوز موانع زیادی میتوانند برسر اجرای توافق ایجاد کنند که ناظران تیزبین ازاین مسئله آگاهند ومیدانند که هرموفقیتی، هزینه ها ورنج های خاص خودش را هم خواهد داشت والکی خوش …

http://iran-interlink.org

با ریختن تمام تخم مرغ هایش در یک سبد:

باند رجوی به خاک سیاه نشست!

۲۴/۰۴/۱۳۹۴

تلاش دوازده ساله وشبانه روزی فرقه ی رجوی برای گرفتن اطلاعات درست یا نادرست از سرویس های امنیتی حکومت راستگرا، متجاوز وخونخوار اسرائیل که طی آنها بارواج ” ایران هراسی ” و ” شیطان سازی ” بتواند بهانه های لازم را برای هرچه منزوی تر کردن ایران بدست اغیار دهد ، با توافق روز ۲۳ تیرماه جاری با شکست مفتصحانه ای مواجه شد!

هدف این تلاش های خائنانه ، تشدید تحریم های ظالمانه تا آن اندازه بود که مردم گرسنه را به خیابان ها ریخته و مسعود رجوی دراستفاده ازاین شورش های کور، بهمراه ارذل واوباش همزادش ، قدرت درایران را بدست گیرد!

هدف دوم این خیانت های شبانه روزی آن بود که بشکلی بشود یک ائتلاف نظامی برعلیه ایران تشکیل شده تا رجوی مجنون قدرت، درکنار توپ وتانک وهواپیماهای قدرتمندان متجاوز، وارد ایران شود!

آری!

حوادث عراق ، افغانستان ومخصوصا لیبی بد جوری زیر دندان رجوی مزه میکرد واشتهای سیری ناپذیرش را تحریک تا یکی ازاین گزینه ها عملی شود!

اما تقابل آرزوهای خام و دنیای واقعیت ها، بنفع این فرقه ی منحط نبود واین واقعیت ها بودند که باتیزچنگی تمام ، خود را برزندگی تحمیل کردند!

هنوز زود است که بتوان درباره ی تمامی دستآوردهای این توافق بزرگ قرن قضاوت کرد. کش وقوس ها وفراز وفرودهایی دربین خواهد بود، کارشکنان ریز ودرشت به فعایت خواهند پرداخت و…

اما آنچه که روشن است ، با این توافق سایه ی یک جنگ بی نظیرازسر ملت ایران ودیگران به کناری زده شد واین دستآورد به تنهایی، به دنیایی می ارزد!

برتضاد های موجود بین رژیم صهیونیستی و جناح معتدل تر حکومت آمریکا افزوده خواهد شد واین کار مسلما به نقشه ی ایجاد خاورمیانه ی بزرگ، صدمات سختی وارد خواهد ساخت وحتی بعید نیست که دولت فلسطین توسط کشورهای دیگر و شاید خود آمریکا برسمیت شناخته شده وتوازن نیرو درمنطقه وجهان بنفع صلح طلبان چرخش قابل ملاحظه ای پیدا کند!

پرواضح است که باند رجوی و برادرهای بزرگ جهانی ومنطقه ای اش ، هزار حرف وحدیث درخواهند آورد که مثلا هنوز موانع زیادی میتوانند برسر اجرای توافق ایجاد کنند که ناظران تیزبین ازاین مسئله آگاهند ومیدانند که هرموفقیتی، هزینه ها ورنج های خاص خودش را هم خواهد داشت والکی خوش بودن کار انسان های خردمند نیست!

ما بارها به این هموطن خائن خود- مسعود رجوی- توصیه کرده بودیم که نهادن تمامی تخم مرغ هایش دریک سبد- سبد اختلافات ایران با پاره ای ازقدرتمندان جهانی – شرط عقل نیست که نشنید و معلوم نیست که برای رفع آثار این سیاست های خائنانه ، چقدر باید به دروغگویی ها وارائه ی تفاسیر غیر علمی دست زند که دربندیان کمپ لیبرتی کماکان ساکت ومطیع نگه داشته شوند!

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویاغلب افراد تحت سیطره فرقه مجاهدین در کمپ لیبرتی دچار بیماریهایی روحی و جسمی شده اند

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید