العربیه نگفت که این مسعود رجوی بود که ریشه ی شما را کند!

0
731

العربیه نگفت که این مسعود رجوی بود که ریشه ی شما را کند!

صابر ازتبریز  (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و چهارم ژوئن ۲۰۱۵:…  آری اگر این تلویزیون میخواست که با تهیه وپخش سریال هایی ، به تنویر افکار عامه بپردازد، قبل ازاینکه این سریال را برای ایران میساخت، میتوانست سریال های هزار ویک شب گونه از زندگی خلفای مرتجع حوزه ی خلیج فارس بسازد ویا توحش بکار رفته ازطرف این حکومت ها برعلیه مردم خود را بنمایش بگذارد وآنگاه به سراغ …

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمگاف جدی تلویزیون العربیه در مصاحبه با مریم رجوی (+ مصاحبه کامل مزدور مریم رجوی با شبکه العربیه)

ترورستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقمجاهدین، اسرائیل، داعش و بازگشت مجاهدین به روزگار وصل خویش

http://iran-interlink.org

العربیه نگفت که این مسعود رجوی بود که ریشه ی شما را کند!

۰۳/۰۴/۱۳۹۴

یکی از سرمقاله های سایت افشاگری وابسته به باند رجوی که ” سرسخن “ نامیده میشوند ، باعنوان ” مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما…”انتشار یافته که طی آن کوشیده است از اخبار “تلویزیون العربیه وابسته به شیوخ مرتجع ” واظهارات عناصری از جبهه ی ارتجاع منطقه، حقانیتی برای فرقه ی رجوی بیآفریند!

درقسمتی ازاین ” سرسخن ” میخوانیم:

” سلسله برنامه‌های افشاگرانه‌ای حول جنایات رژیم ضدبشری آخوندی که بنام «فصلی در جهنم» در «العربیه» یکی از پربیننده‌ترین تلویزیون‌های منطقه، پخش می‌شود، دوران جدیدی در سمت‌وسوی نگاه عربی و منطقه‌ای به واقعیات ایران تحت حاکمیت آخوندی را نمایان می‌سازد، پیش‌ازاین ۶۴۲ وکیل، قاضی و حقوقدان عرب هم در بیانیه مشترک خود اعلام کرده بودند: «…دخالت‌ها و جنایت‌های رژیم ایران در کشورهای منطقه و دامن زدن این رژیم به جنگ‌های فرقه‌ای در ۴ کشور عربی، تنفر عمومی از این رژیم را برانگیخته…» است “.

ابتداباید گفت که این تلویزیون درحوالی زمانی حمله ی آمریکا به عراق معروفیت یافت وعلت این معروفیت ، داشتن امکانات زیادی بود که این تلویزیون ازآن بهره میگرفت ونیز اخباری را که دررسانه های مسلط جهانی وجود نداشت ، کم وبیش از این فرستنده ی نوپا که ماهیت پدید آورندگانش بشدت مخفی نگه داشته میشد، منتشر میشد و درست این امربود که سبب اشتهار این فرستنده گردید واین روند تامدتها – زمانی که منافع گردانندگان آن درخطر جدی نبود- ادامه داشت!

اما ازآنجا که حقیقت دائما زیر ابرها پنهان نمیماند، حوادثی درمنطقه وجهان روی داد که این فرستنده ی نسبتا نوظهور – که ابتدا باچراغ آمده بود که کالا را گزیده تر ببرد- نتوانست برسبک سیاق خبر رسانی نسبتا آزادتر خود وفادار بماند ودرموقع خود تبدیل به رسانه ای گردید که ازمنحط ترین وارتجاعی ترین افراد وجریانات جانبداری کرده واین بزک دروغین اطلاع رسانی نسبتا آزاد را از چهره برداشت !

آری اگر این تلویزیون میخواست که با تهیه وپخش سریال هایی ، به تنویر افکار عامه بپردازد، قبل ازاینکه این سریال را برای ایران میساخت، میتوانست سریال های هزار ویک شب گونه از زندگی خلفای مرتجع حوزه ی خلیج فارس بسازد ویا توحش بکار رفته ازطرف این حکومت ها برعلیه مردم خود را بنمایش بگذارد وآنگاه به سراغ نارسایی های ایران برود که دراینصورت کسی این ایراد را برآن نمیتوانست بگیرد که وجدان ژورنالیستی را رعایت نکرده است!

من راسا به گردانندگان حقیقی وحقوقی این رسانه توصیه میکنم که برای جذب حداکثری تماشاگر ، سریالی از روابط حاکم درداخل مناسبات رجوی را تهیه وبنمایش بگذارد تا بینندگانش یکی ازعجایب جهان را ملاحظه کرده و تهیه کننده، سناریست ، کارگردان و بازیگران آن، به دریافت دهها جایزه اسکار و… مفتخر گردند!

ما بارها به ماهیت این جنگ های امپریالیستی درمنطقه که ظاهر فرقه ای هم بخود گرفته ، اشاره نموده وبنقل از رسانه های غیر همسو با جمهوری اسلامی ، نشان داده ایم که این حملات نظامی آمریکا به منطقه بوده که مولود نامشروعی بنام ” فرقه های تکفیری ” را بوجود آورده و این کار ازجمهوری اسلامی که نه توان آنرا دارد ونه الفتی با وهابیت و….، ساخته نیست!

سرمقاله نویس این رسانه ی رجوی مینویسد:

“… چنین بود که دودودم سبعیت این باند جنایتکار و بی‌رحم که از وحشت‌آفرینی به‌عنوان یک اهرم راهبردی سود می‌بْرد، همچنین فضای غالب استمالت جویانه در سطح جهانی که منافع لحظه‌ای و کوته‌بینانه را نسبت به موضوعات استراتژیکی تقدم می‌داد و رویکرد حریصانه نسبت به منافع چند برابر نفتی و تجاری با این رژیم وطن‌فروش و ایران بربادده، در جهت خفه کردن این صدای مظلومیت عمل می‌کرد و توجهات را از روی این تهدید عاجل منطقه و جهان برمی‌داشت. ولی به یمن تسلیم‌ناپذیری و پایداری نسل مقاومت و ایمان، که با پرداخت سنگین‌ترین هزینه، در پیچیده‌ترین شرائط بین‌المللی، از اصول عدالت‌جویانه و آزادی‌خواهانه خود کوتاه نیامده و صحنه مبارزه با این نظام ضد بشری را ترک نکرد، سمت‌وسوی قضایا به‌جای یک‌روند خودبه‌خودی، در مسیری درست قرار گرفت و وضعیت را به نقطه‌ای رساند که به‌تدریج حقانیت مواضع و صحت تحلیل و نظر مقاومت ایران، از عمق مردمی جوامع منطقه، سمت‌وسوی پیشرفت به جهت سطح سیاسی و جلوه‌های رسانه‌ای آن پیدا کند “.

اگر این استمالت جویان و ” مماشات گران” واقعا هم وجود داشته باشند و منافع کلانی در تعامل با جمهوری اسلامی نیز، ابدا به این توصیه ها و تمناهای شما که دشمنی بیشتری با ایران داشته باشند، توجهی نخواهند کرد!

اگر شما اطلاعاتی به آنها میدهید ، اطلاعات ناقابلی هستند که آنها مهمتر ازآنها وصدها برابر بیشتر را خود دارند و اعمال گاه وبیگاه سورپریزانه ی شما آنها را طوری به هیجان درنخواهد آورد که مثلا تغییر سیاست داده ومظالم وستم های خود برعلیه ایران را بیش ازاینکه انجام میدهند، شدت بخشند!

شما هموطنان فرقوی من!

مطمئن بدانید که این دنیای ” مماشات” در اعمال بیرحمی وستم، چیزی کمتر ازشما ندارند و اگر فرضا میبنید که این زورگویی ها وحق کشی ها ، توقعات شما را برآورده نمیکند، بدانید که دروسع شان نبوده وشما آنها را به بزرگواری خود ببخشید!

ضمنا آنها از میزان درستی ونادرستی اطلاعات شما که عمدتا ازخود آنها گرفته اید، واقف ترند وبنابراین توصیه های شما را جدی نخواهند گرفت وتنها آنچه را که به ازدیاد سرمایه های خود مفید وکم خطر تشخیص دادند، عمل خواهند کرد!

نه شما حقانیتی دارید ونه آنها طرفدار کشف حقانیت! این اصحاب نظام سلطه گر، براساس تحلیل های خود که مسلما متکی به اطلاعات وتجارب بیشتری است تا شما، کارخود را انجام میدهند وچیزی بنام احساس وعواطف انسانی دروجود شان نیست ، شما ازاین بابت که آنها دچار رقت قلب و… شده وکاری برعلیه ما انجام نخواهند داد، ابدا دلواپس نباشید!

بازهم شاهدی از دم روباه:

“…وقتی اکثریت پارلمان‌های اردن و بحرین در آستانه کهشکان سالیانه مقاومت ایران در پاریس، با بیانیه‌های خود، چنین درکی از شرایط را ارائه می‌دهند، بیانگر همین نگاه تازه در منطقه است:… دخالت‌ها و جنگ‌افروزی‌های رژیم ایران در منطقه نه از موضع قدرت، بلکه به خاطر سرپوش گذاشتن بر بحران‌های درمان‌ناپذیر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گریبان گیر این رژیم است که هرروز عمیق‌تر می‌شود و راه‌حل صحیح در مقابل آن، همانا قاطعیت و خلع ید از این رژیم در منطقه و حمایت از اپوزیسیون ایران است…».

هموطن عزیز!

شما توقع داشتید که نمایندگان کشوری بنام اردن که قسمت اعظم خاکش را برای آموزش تکفیری ها به اربابانی مثل آمریکا، اسرائیل، عربستان و … سپرده، به جلسه ی خیمه شب بازی شما که سازمان جوانان یهود ، خود دولت اسرائیل ونومحافظه کران جنگ طلب حامیان اصلی آن بودند ، پیامی نفرستند؟!

یا اینکه غیر طبیعی است که کسانی ازبحرین که بعلت پایمال کردن حقوق اکثریت شیعه ی مردم ، درد ایران هراسی دارند و خوب که بنگریم، منشآ این ترس آنها داخلی بوده ونباید ایران مورد دشمنی آنها قرار گیرد، در ایام عرض ارادت شما به صهیونیزم و نئوکان ها، پیام تبریکی برایتان نفرستند؟!

اگر اینطور نبود، آنگاه میبایست ما در تحلیل خود دچار سرگیجه شده ودنبال عوامل سماوی بودیم که خوشبختانه میبنید چنین نشده وما بجای خیال پردازی ، بدنبال تحلیل موفق و مشخص عملکرد شما رفته و خواهید دید که به وسط ” خال ” زده ایم!

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید