گفت‌و‌شنود همنشین بهار وفا یغمائی (۸) هان، ای شرم، سرخی‌ات پیدا نیست !

0
1186

گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۸)
هان، ای شرم، سرخی‌ات پیدا نیست !

گوی و میدان آماده‌است.
آماده برای کسانی که خود کاری نمی‌کنند اما وقتی دیگران کاری کنند، آزرده می‌شوند.


آغاز و پایان ویدئو ترانه‌ای‌ است از هاریس الکسیو Haris Alexiou یکی از محبوب‌ترین خوانندگان یونان. نام ترانه «تانگوی نفلی» Nefeli’s Tango است. نفلی الهۀ ابر و باران یونان باستان است.
سایت همنشین بهار

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید