اول طرح حرف های قلمبه، بعد نتیجه گیری وارونه!

0
1384

اول طرح حرف های قلمبه، بعد نتیجه گیری وارونه!

صابر ازتبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، شانزدهم ژوئن ۲۰۱۵:…   آقارحمان هم درست کاری کرده که ما دربچگی میکردیم و سازمان خود را پرافتخارمعرفی کرده که ازبعد ازانقلاب تا مقطع ۱۳۶۰ محل شک وتردید است و وضعیت بعد از ۱۳۶۰ اش هم اظهر من الشمس است: وارد کردن مخالفت های مسالمت آمیز اقشاری از دانش آموزان ودانشجویان به جنگ مسلحانه وتبدیل آن به ترور، اعدام  …

Villepinte – the real message behind Maryam Rajavi’s anti-Iran speech

http://iran-interlink.org

اول طرح حرف های قلمبه، بعد نتیجه گیری وارونه!

۲۶/۰۳/۱۳۹۴

رحمان.ش ازجمله کسانی است که برای توجیه کارهای نامعقول باند رجوی قلم میزند!

فرق نوشته های او بادیگران، تسلطی است که به علوم قدیمه ، کلمات قصار حکما، پند واندرزهای نیاکان وهمینطور به قرآن واحادیث دارد وبخاطر همین احاطه ها – که من بعلت نداشتن صلاحیت دراین امور نمیتوانم نمره ی محفوظات اورا تعیین کنم- پر وخسته کننده مینویسند ومحتمل است که فقط تعداد معدودی از خوانندگان پرحوصله ای مانند من ، بتواند مقالات بلند بالای اورا بخواند.

اوکه محفوظات اش بر منطق علمی اش چربش حیرت انگیزی دارد، نسخه هایی برای مبارزین میپیچد که دراین نسخه ها دستآوردهای تجربی مبارزات بشریت درقرون مدرن حاضر، محلی ازاعراب ندارد و این تجارب بزرگ جای خود را به نقل قول سخنان قصاری داده که این سخنان قصار حکیمانه ازنظز زمانی ومکانی ربطی به مبارزات کنونی ندارد!

کاش کی آقا رحمان دراین محدوده میماند وسرانجام صغری کبری چیدن های خود را که هریک به دوران خاص تاریخی ونامرتبط با شرایط جهان حی وحاضر بود ، به نتیجه گیری هایی نمی رساند که ذیلا آمده است!

آیا این نتیجه گیری غلط آقا رحمان جنبه ی معرفتی داشته ؟ یعنی نداشتن متودولوژی درست تحقیق اورا باین نتیجه رسانده است؟!

اگر اینطور است، توصیه ام به آقا رحمان این است که بین خوانده های خود استحکام منطقی برقرار نماید واگر بنای این استحکام ممکن نیست دربینش خود تجدید نظر جدی نماید!

اما اگر این پرنویسی ها برای فریب مردم و توجیه اعمال ننگین رجوی است- چنانکه ذیلا میآید – بحث اقناعی با اونمیتواند درمیان باشد و ومتاسفانه او راه خود را که توجیه زشت کاری ها وجنایت های رجوی و با استفاده از تقدس آرمان خواهی است ، ادامه خواهد داد.

اودر مقاله ی بلند بالایش که ” آرمان‌گرایی در گردهمایی پاریس ” نام داشته ودر رسانه های رجوی منتشر شده، پس از نوشتن ۵صفحه سخنان قصار مربوط به دوران های تاریخی گذشته و حقنه ی عرفان بجای اصول مبارزه ی مدرن و …، جان کلامش را اینطور بیان میکند:

” گردهمایی سالانه پاریس را هم به‌راستی اگر نتوان با معجزه تشبیه کرد چیزی از کرامت اولیاء کم ندارد. آخر در کجای این دنیا و کدام سازمان انقلابی و یا حتی دولت می‌تواند چنین تجمعی از سراسر دنیا و همه قاره‌های جهان با حضور این تعداد از شخصیت‌های مطرح و تراز اول تشکیل دهد که باوجود همه اختلافات و دیدگاه‌های متفاوت و گرایش‌های گوناگون فکری ‌روی یک نقطه مشترک و یک آرمان مهم مثل جنگ علیه بنیادگرایی و رژیم به توافق برسند. که این نقطه مشترک دست بر قضا همان مشکل اصلی و تهدید یک جهان هم باشد. دیگر از این کرامت بالاتر چه می‌خواهید؟ نکند انتظار راه رفتن بر روی آب یا طی الارض دارید “؟!

توجه فرمودید خواننده ی عزیز؟!

تبلیغ اینهمه مرام خواهی وتاکید به سئوال نکردن که گویا رویه ی امام صادق (ع) هم بوده که فرموده اند عاشق سئوال نمیکند وفقط اطاعت میکند؟! برای زیر سئوال نبردن مفهوم همان پاراگراف اخیر بوده و رحمان خان بدین وسیله خواسته است که طرف را درمقابل فاکت قرارداده وزبان اعتراض اش را ببندد و گردهم آیی صهیونیستی ویلپنت پاریس را درحد کرامت ائمه بگذارد!

بااین وجود آیا کسی میتواند درمورد نظر صائب ما درخصوص تشکیلات رجوی که همواره ادعا داریم فرقه ایست منحط، مخرب که پیرایه ی جاسوسی و… را هم بخود بسته است ، حرف حسابی داشته باشد!

یعنی آقا رحمان نمیداند که مثلا درموقع حمله ی آمریکا به عراق تظاهرات چند میلیونی وبدون تحمل هزینه ای که خیمه شب بازی ویلپنت داشته وکسی پولی ازبابت شرکت اش در این متینگ های ضد جنگ دریفات نکرده بود، تعداد مردم حاضر هزاران بار بیشتر از حضار ویلپنت بوده است؟!

اگر مراسم ویلپنت رجوی ، درحد کرامات ائمه است، پس تظاهرات میلیونی دهه ی ۱۹۷۰ مردم جهان برعلیه جنگ ویتنام ازچه مقامی برخورداراست؟؟!!

آیا آقا رحمان نمیداند که وقت این ” گوبلز ” بازی ها منقضی شده ومردم شرکت سه چهار هزارنفر از پیروپاتال های بازنشسته وپناهندگان پول وغذا وبلیط هواپیما گرفته ی جهان سومی درغرب را به هیچ میگیرند وآنرا به سطح کرامات ائمه ارتقا نمیدهند؟!

آقا رحمان میگوید:

” واقعاً کدام انسان آزاده‌ای در جهان است که هرساله این گرد هم‌آیی از طرف سازمان ما را ببیند و غرق شگفتی نشود و در دلش هزار بار مقاومت مردم ایران و سمبل و شاخص آن خواهر مریم را تحسین نکند؟! هرسال بهتر و باشکوه‌تر از سال قبل. نه‌تنها خبری از کهنگی و یکنواختی نیست بلکه هر بار گویا بشریت، بیشتر به‌درستی این آرمان پی می‌برد و تشنه‌تر و نیازمندتر می‌شود. در این گردهمایی آرمانی و عاشقانه خبری از تکرار نیست “.

دراین باره براحتی میتوان گفت که شگفتی مردم – اگر فرضا توجهی به این میتینگ ها هم داشته باشند- صرفا ازاین جهات است که میبینند یک سازمان سیاسی دهه ی ۱۳۵۰ایران که مدعی مبارزه با امپریالیزم بود، چگونه با ترفندهای رجوی ودیگران به نقطه ای رسید که سازمان جوانان یهود از سازماندهان جدی مراسم مورد افتخارش بوده و نئوکان های اغلب پیر وبازنشسته وتشنه به پول وخون شرکت کننده ی آن- تنها ازاین بابت خواهد بود و موردی هم که شاید باعث شگفتی شود، دیدن مریم رجوی درشکل وشمایل یک شهبانو که زمانی دلاله ی محبت مسعود رجوی بوده و دربهترین حالت منشی این کوتوله ی سیاسی بوالهوس وخود شیفته وروان پریش!

این قسمت حکم سورپرایزی بهت آور را دارد که امیدوارم خواننده ی محترم ، مواظب سلامتی وضربان قلب خود باشدا

در گردهمایی پاریس که همه ساله بهترین نیازمندان و دردمندان جهان و قبله‌گاه آزاده‌ترین و پاک‌ترین شخصیت‌ها و سیاستمداران جهان است، همه باهم همچون عرفا جاروی «لا» به دست گرفته و با شعار (مرگ بر اصل ولایت‌فقیه) همه آنچه غیر از حاکمیت مردم است را نفی می‌کنند تا تنها «الا» و جایگزین رژیم جهل و جنایت آخوندی را در آرم و آرمان زیبای سازمان ما متبلور کنند.

آری آنچه که دیدید حرف های عارفانه، عاشقانه وآرمانخواهانه ی؟! آقا رحمان است!

ای دل غافل !

من که تاکنون عاشق کلام عرفانی مولانا بوده وفکر میکردم که علی آباد هم شهری است !! وحال که پی به اشتباه خود برده، شخصا از آقا رحمان بخاطر ارائه ی فاکت های درمورد عشق، عرفان و … آرمانخواهانه ی نوع برتر رجوی تشکر میکنم !

من ازکجا میتوانستم جان مک کین ها را عاشق بدانم وپاک ترین انسان های روی زمین که دراین مراسم درخشش خاص ازآن او ومشابهین اش بوده است!

درپایان این نوشته ی حیرت انگیز آقا رحمان میخوانیم:

” ما اعضای سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران در زندان لیبرتی به همه ایرانیان و هواداران و اشرف نشانان فراخوان می‌دهیم صدای ما و صدای زندانیان اوین و گوهردشت و کرج و دیزل آباد و کارون و بند ۴ و بند ۱۲و همه بندها و سلول‌های انفرادی باشند. بسیاری از خواهران و برادران شما در سیاهچال‌های این حکومت پابه‌گور به خاطر شما و آرمان شما مقاومت می کنند، چشم به شما دارند تا این باز نیز با حداکثر جمعیت و بیشترین حضور در مداری بالاتر، صدای آزادیخواهی و آرمان‌گرایی مردم ایران را به گوش همه جهانیان برسانید و از قول آنان با همه آزادگان و جوانمردان عالم تجدید پیمان کنید. صفای دل همه اشرف نشانان و هواداران که نان این جهان می‌خورند و کار آن جهان ‌می‌کنند “.

من نوعی، بچه دانش آموز که بودیم وبدرجاتی عزیر والدین، خیال میکردیم که میزان این عزت همان است که درپیش معلم ها داشته وبرای لوس بازی وفریب معلم انشاء ، خودرا دانش آموز عزیز خطاب میکردیم : ” ما دانش آموزان عزیز از این انشاء نتیجه میگیریم که …”!

آقارحمان هم درست کاری کرده که ما دربچگی میکردیم و سازمان خود را پرافتخارمعرفی کرده که ازبعد ازانقلاب تا مقطع ۱۳۶۰ محل شک وتردید است و وضعیت بعد از ۱۳۶۰ اش هم اظهر من الشمس است:

وارد کردن مخالفت های مسالمت آمیز اقشاری از دانش آموزان ودانشجویان به جنگ مسلحانه وتبدیل آن به ترور، اعدام وخونریزی های ناشی ازآن ، کمک اطلاعاتی ونظامی به دشمنی که قسمتی ازخاک مارا اشغال کرده وشهرهای زیادی ازما را ویران کرده بود، تبدیل یک سازمان سیاسی به یک فرقه ی تروریستی وانتحاری ، توهین به کرامت انسان ازطریق تصاحب جان ، مال وناموس اعضای خود ، ایجاد دستگاه های وسیع تفتیش عقاید وزندان ها درداخل مناسبات ، رواج شکنجه و… وسرانجام تیز کردن شمشیر صهیونیزم جهانی، نئوکان های مدافع منافع نامشروع یک درصد ازبرخوردارترین مردم جهان برای درتنگنا گذاشتن مردم ایران که مجددا وبطور کامل در چرخه ی نظام تک قطبی جهانی باقی بماند و جاسوسی و … برای تحقق این امور خبیثه، گوشه ای از عملکرد این سازمان پرافتخار است!

منبع : ایران اینترلینک

https://www.youtube.com/watch?v=Nz0IqmhpWHA

متن و فیلم مصاحبه و اعلام جدایی نادر کشتکار از سازمان مجاهدین

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید