حمید تبریزی: پایبندی عملی رجوی به توجیه هدف با تشبث به هر وسیله

0
1368

 او ظاهرا نشان میدهد که زنان ودختران  مردم هرچه آفتاب سوخته تر ودرهم ریخته باشند، نشانه ی مبارزه ی خستگی ناپذیرآنان است در بیابان های عراق ومیداند که با نمایش خوبرویان درصحنه های تلویزیونی این ابهت معنوی اورا کم میکند. چرا که میداند ” پری رو تاب مستوری ندارد”. اما زمان را چه دیده اید ؟! جنگ بین جبر واختیار ( جبر و اراده ) روزی نتایج خودش را نشان خواهد داد که داد وازاین واقعه گریزی نیست وتنها دیر و زود دارد اما سوخت وسوز ندارد! بلی! مسئله ی انگیزه دهنده برای نوشتن این یادداشت ، تصاویری بود که ازسیمای آزادی دیدم که طی آن رقاصان طناز عرب مشغول رقص بودند تا رجوی دلسوخته از نمایش آن چهره های آفتاب خورده وچروکیده، بتواند ادعا کند که …

پایبندی عملی رجوی به توجیه هدف با تشبث به هر وسیله

حمید تبریزی ـ 10.06.2015  مسعود رجوی زبان رسمی مورد استعمال دربرنامه ها وتمام بیانیه های خود وحتی صحبت های فردی درداخل تشکیلات را فارسی اعلام کرده وهرگز به زبان های دیگر اجازه ی حضور وعرض اندام را نمیداد وحتی در عدم قابلیت های لازم در دوبلاژ فیلم های غربی ، با زیر نویسی فارسی آنها ، سعی میکرد که نشان دهد که واقعا هم زبان فارسی را ” پاس” میدارد که البته این بخش قضیه مهم نیست ، مهم آنست که تلاش وافری داشت که در پخش موسیقی و … هم جانماز آب کشیده و بدآهنگ ترین ترانه های فارسی همراه مجریان اغلب زشت رو را بنمایش بگذارد تا بدین گونه ثابت کند که مثلا فردی مذهبی، ملی ویا انقلابی است و حاضر نیست برای تحقق اهداف خود از ترانه ی غیر فارسی وحتی فارسی شاد استفاده کند !

او ظاهرا نشان میدهد که زنان ودختران  مردم هرچه آفتاب سوخته تر ودرهم ریخته باشند، نشانه ی مبارزه ی خستگی ناپذیرآنان است در بیابان های عراق ومیداند که با نمایش خوبرویان درصحنه های تلویزیونی این ابهت معنوی اورا کم میکند. چرا که میداند ” پری رو تاب مستوری ندارد”.

اما زمان را چه دیده اید ؟!

جنگ بین جبر واختیار ( جبر و اراده ) روزی نتایج خودش را نشان خواهد داد که داد وازاین واقعه گریزی نیست وتنها دیر و زود دارد اما سوخت وسوز ندارد!

بلی! مسئله ی انگیزه دهنده برای نوشتن این یادداشت ، تصاویری بود که ازسیمای آزادی دیدم که طی آن رقاصان طناز عرب مشغول رقص بودند تا رجوی دلسوخته از نمایش آن چهره های آفتاب خورده وچروکیده، بتواند ادعا کند که ما با این شق قضیه- حتی متناقض هم که با رویه ی موجود باشد-  هم همسازهستیم ودارای آن اندازه بلند نظری که براحتی میتوانیم تغییر مشی ومسیر داده واز دختران طناز عربی برای پیشبرد اهداف مان- که لابد اینهم درمسیر تکامل بشری است – استفاده کنیم.

او بازبان بی زبانی به مردم میگوید که اگر ازمشاهده ی چهره های سیاه شده درآفتاب سوزان عراق خسته شده واقبالی باو نشان نمیدهند ، اینک بخاطر دیدن رقاصه های خوش اندام عربی وپیچش مارگونه ی اندام آنها لذت برده و رجوی را دست کم نگرفته وتحویل بگیرند!

روزی با سیه چردگان پوشیده درلباس های سازمانی (کاری- نظامی) وزمانی در لباس حریر وزربافت و درخشان دربدن های این دختران دلربا و افسونگر عربی!

من بدرستی نمیدانم که آیا این برنامه برای اسرای کمپ رجوی هم پخش شده است یانه؟

اگر پخش شده، این تیره روزان ایرانی چگونه به تحلیل وتوجیه آن موفق شده اند؟ آیااین مسئله تولید تناقضی شدیدتر ازگذشته نخواهد کرد واگر خواهد کرد، این اسرا بازهم مجبور به نوشتن فاکت خواهند بود وحواهند گفت که با فلان رقاص مشکل داشته واظهار توبه مینماید تا بدینوسیله ازبیکاری مزمن کمپ لیبرتی رهائی یافته وفکر انتقال به خارج یا جدا شدن را ازسر خود بیرون کنند؟؟؟

اگر پخش نشده، این برنامه استعمال خارجی وغیر درون گروهی داشته تا بدین طریق نشان داده شود که مسعود رجوی اهل میدان بزم وهم رزم است وهرطرزتفکری میتواند درکنار او به کار خود ادامه دهد!

درهرصورت ، این برنامه وسایر عملکردهای فرقه ی رجوی، ازجاسوسی ومغزشوئی گرفته تا دیدار باسفیر عربستان وسفرای کشورهای با سیستم سکولار ، نشان داد که او مرد همه ی فصول است و این یعنی آموختن خوب نظریات ” ماکیاول ” و عمل به آنها واینکه هدف وسیله را توجیه میکند!

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید