حشمت رئیسی:رهبری مجاهدین ماجراجویانه ترین تحلیل را در سی خرداد 1360 ارائه داد

0
699

حشمت رئیسی در مصاحبه با تلویزیون میهن

رهبری مجاهدین ماجراجویانه ترین تحلیل را در سی خرداد 1360 ارائه داد

28.05.2015

من به بچه های سازمان گفتم شما نمی توانید با برخورد حذفی قدرت را به دست بگیرید بازی را می بازید… تسخیر قهر آمیز قدرت برای مجاهدین خلق هدف بود و این یکی از ماجراجویانه ترین تحلیل هایی بود که منجر به قتل عام مجاهدین شد …  بنظر من مجاهدین هم ظرفیت درونی مجاهدین را در مورد انتقاد نابود کردند، چون می پذیرم که آدم های شجاعی در این سازمان بوده اند که قطعا باید شجاعت اخلاقی هم داشته باشند. هم شجاعت اخلاقی درون سازمان را نابود کردند که کسی جرعت نکند به آنها انتقاد کند و هم انتقادات بیرون سازمانی را هم با برچسب و شانتاژ و تحت عنوان ساواکی و ساواما و این داستانها نابود می کنند. من آرزو داشتم این سازمان با آن سوابقش و با این شخصیت های بنیانگذار محترمش راهی را میرفت که هر روز احترام اجتماعی بیشتری را جلب می کرد. هر روز بیشتر به سمت مردم میرفت. با مردم زبانش مشترک می شد. سخنگوی مردم می شد. و پیوند هایش را با مردم ایران استوار می کرد. و می توانست اعتماد مردم ایران را جلب بکند و نه اعتماد صدام جنایتکار یا دستگاه استخبارات عراق یا دستگاه سلطه گر وزارت خارجه امریکا را. همین الان هم چه می گوید؟  افتخارش این است که یک “نئوکان” توی میهمانی شامش می آید. آخه تو میخواهی با “نئوکانها” و با “مک کین”، با کسی که در برنامه انتخاباتی اش  “بمب، بمب، بمب” می کند  که بیایید ایران را بمباران بکنید یا اون بیگانگان سفله ای که گفته اند در امریکا که یک بمب اتمی بیاندازیم در کویر و اگر قانع نشدند بعدی را در تهران بیاندازیم.  آخه تو میخواهی با اینها برگردی مملکت؟ اینها را دعوت می کنی؟ …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید