عبدالرضا رستمی:شما خاموش شدن من را نخواهید دید، اعتراض به …

0
1151

مرجع رسیدگی به چنین پرونده ای اداره ی پلیس و سازمان امنیت آلمان است و نه سایت شما، مگر اینکه هیچ سندی نداشته و ندارید و تنها نویسندگان آن خواستار بستن دهان من و جداشدگان هستند که چنین روزی را نخواهید دید.  این اتهامات واهی بدون ارائه ی یک سند و بنام سایتی که وجود خارجی ندارد

شما خاموش شدن من را نخواهید دید، اعتراض به تهمت های بی اساس
عبدالرضا رستمی ـ 06.05.2015 

به دست اندرکاران سایت آفتابکاران

شما در مطلبی بر علیه من مدعی همکاری من با وزارت اطلاعات رژیم ایران شده اید، لینک زیر:

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4713

چنانچه شما یا نویسندگان این مقاله که بدلیل فرهنگ شناخته شده کسی جز مسئولین سازمان مجاهدین به رهبری مریم رجوی نیستند نگران فعالیتهای وزارت اطلاعات ایران در آلمان و اروپا هستید، بسادگی میتوانستید دلایل و اسناد خود را به سازمانهای امنیتی این کشور ارائه دهید، مطمئنا بسیار از شما تشکر میکردند. مثلا میزان و طُرق ارسال پول از طرف من به کسانیکه که برعلیه سازمان مجاهدین مطلب مینویسند یا نام افرادی که من بطور غیر قانونی از آلبانی خارج کرده ام.

مرجع رسیدگی به چنین پرونده ای اداره ی پلیس و سازمان امنیت آلمان است و نه سایت شما، مگر اینکه هیچ سندی نداشته و ندارید و تنها نویسندگان آن خواستار بستن دهان من و جداشدگان هستند که چنین روزی را نخواهید دید.

 این اتهامات واهی بدون ارائه ی یک سند و بنام سایتی که وجود خارجی ندارد (سایت ایران آزاد – آلبانی) بر طبق قوانین کشور آلمان دروغ، تخریب چهره و شخصیت و تلاش برای خراب کردن اعتبار و شخصیت افراد و اتهامات بی پایه و اساس بوده و قابل پیگیرد قانونی می باشد.

از  شما خواسته می شود اطلاعات زیر را تا تاریخ 15.5.2015 به ایمیل شخصی من ارسال کنید:

rostami.abdolreza@yahoo.de

1. نام نویسنده ی این مقاله کیست؟ لطفا نام و نام خانوادگی بعلاوه ایمیل شخصی وی را ارسال کنید.

2. نام وکیل سایت آفتابکاران که انتشار دهنده ی این اتهام واهی است را لطفا ارسال کنید.

عبدالرضا رستمی

آلمان 4.5.2015

……………………………………………

این نامه اعتراضی به ایمیل سایت آفتابکاران ارسال شد.

aftabkaran@ymail.com

منبع:پژواک ایران

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید