اسامی فرماندهان نظامی مجاهدین که به آلبانی گسیل شده اند

0
4526

لینک به منبع

اسامی تعدادی از فرماندهان نظامی اطلاعاتی مجاهدین که به آلبانی گسیل شده اند + تصاویر

لیست کامل تری از این اسامی و اطلاعات ذیربط در مورد فعالیت های اطلاعاتی و تخریبی این افراد علیه قربانیان توسط نجات یافتگان از فرقه در آلبانی که جانشان در معرض خطر جدی است به مقامات ذیربط این کشور و کپی هایی از آن به مقامات اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد تسلیم شد.

مهناز بزازی (مینو جهانگرد طلوئی)
ژیلا دیهیم (پروین شفیقی)

حوری سید کمجانی (بهناز نیاکان)

(پایان)

*

سری دوم
لینک به منبع

سیما جراحی (صغری شریف پور)

اسماعیل مرتضایی (جواد خراسان)

سپیده ابراهیمی

(پایان)

سری سوم
لینک به منبع

باقر شعبانی

سیما جراحی (صغری شریف پور)

محمود (حمید) عطایی (منوچهر سلایی)

هوشنگ دودکانی

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17808

اسامی تعدادی از فرماندهان نظامی اطلاعاتی مجاهدین خلق (ارتش خصوصی صدام) که به آلبانی گسیل شده اند (+احتمال انتقال مسعود رجوی به تیرانا)
ایران اینترلینک، تیرانا، آلبانی، سیزدهم آوریل ۲۰۱۵:… اسامی تعدادی از فرماندهان نظامی اطلاعاتی مجاهدین خلق (ارتش خصوصی صدام) که در این مدت توسط رجوی به در تیرانا اعزام شده و در حال حاضر در آلبانی فرماندهی پروژه راه اندازی مرکز جایگزین عملیاتی (کمپ اشرف هزار برابر) را در این کشور بر عهده دارند. فعالیت این افراد در کنار فعالیت های مرتبط در عراق …

فائزه محبت کار فرقه رجوی فائزه محبت کار، مامور به تشکیل سرپل ارتباطی فرقه رجوی در آلبانی- تیرانا

http://iran-interlink.org

اسامی تعدادی از فرماندهان نظامی اطلاعاتی مجاهدین خلق (ارتش خصوصی صدام) که به آلبانی گسیل شده اند (+احتمال انتقال مسعود رجوی به تیرانا)

(امضاها محفوظ، تیرانا، آلبانی)

اسامی تعدادی از فرماندهان نظامی اطلاعاتی مجاهدین خلق (ارتش خصوصی صدام) که در این مدت توسط رجوی به در تیرانا اعزام شده و در حال حاضر در آلبانی فرماندهی پروژه راه اندازی مرکز جایگزین عملیاتی (کمپ اشرف هزار برابر) را در این کشور بر عهده دارند. فعالیت این افراد در کنار فعالیت های مرتبط در عراق، آلبانی و پاریس احتمال برنامه سیستم های امنیتی اسرائیل برای انتقال مسعود رجوی (حال هر مقدار که از وی باقی مانده باشد) به آلبانی را قوی تر کرده است.

یکی از وظائف اصلی فرماندهان نظامی اطلاعاتی اعزامی به آلبانی به قول خودشان در وحله اول “پاکسازی” شهر تیرانا از منتقدین و جداشدگان “به هر قیمت” است.

لیست کامل تری از این اسامی و اطلاعات ذیربط در مورد فعالیت های اطلاعاتی و تخریبی این افراد علیه قربانیان توسط نجات یافتگان از فرقه در آلبانی که جانشان در معرض خطر جدی است به مقامات ذیربط این کشور و کپی هایی از آن به مقامات اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد تسلیم شد.

فایزه محبت کار با اسم مستعار طاهره زکیانی رودسری

مهناز بزازی با اسم مستعار مینو جهانگرد طلوعی

صدیقه صمدی با اسم اصلی. وی سابقا در ارتش رجوی “فرمانده محور” بوده است

سپیده ابراهیمی با اسم اصلی. وی سابقا در ارتش رجوی “فرمانده محور” بوده است

زهرا همدانی با اسم اصلی. وی سابقا در ارتش رجوی “فرمانده محور” بوده است

شهلا کریمی با اسم اصلی. وی سابقا در ارتش رجوی “فرمانده محور” بوده است

حمیرا حجتی امامی با اسم اصلی. وی سابقا در ارتش رجوی “فرمانده محور” بوده است

معصومه پیرهادی با اسم اصلی. وی سابقا در ارتش رجوی “فرمانده محور” بوده است

پروانه پوراقبال با اسم اصلی

لیلی دشتی با اسم اصلی

حوری سیدی کمجانی با اسم مستعار بهناز نیاکان

ژیلا دیهیم با اسم مستعار پروین شفیعی

حسین شهید زاده با اسم مستعار حسام حامدی معروف به “کاک حسام” از اعضای حفاظت مسعود رجوی

اکرم شهدابی با اسم مستعار نسرین فراهانی

حمید عطایی با اسم مستعار منوجهر سلایی

هوشنگ دودکانی پرونده دار و تحت تعقیب پلیس

افشین ابراهیمی پرنده دار و تحت تعقیب پلیس

شیدا طاهری پرونده دار و تحت تعقیب پلیس

فرزانه میدان شاهی پرونده دار و تحت تعقیب پلیس

باقرشعبانی پرونده دار و تحت تعقیب پلیس

اسماعیل مرتضایی معروف به جواد خرسان پرونده دار و تحت تعقیب پلیس

سیما جراحی با اسم مستعار صفری شریف پور از اعضای حفاظت مسعود رجوی

امید برومند با اسم مستعار مروان صمیمی معروف به “ناجی” از اعضای حفاظت مسعود رجوی

(پایان)

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید