مهرداد ساغرچی: حرکت به سوی صلح

0
888

گروههای جنگ طلب از وحشی های داعشی گرفته تا بوکوحرام و همینطور دنباله کنندگان فکری این جریانات که به دنبال تجهیز به سلاح و جنگ هستند، باید بدانند مردم جهان و منطقه خسته اند. از جنگ و نفرت خسته اند. روی سخن با مجاهدین و شعارهای جنگی این فرقه هم هست که بیش از هر گروه دیگری به دنبال بدست آوردن سلاح و تکرار دهه های گذشته هستند. باید بیدار شوید و نیازی نیست به کسی فحاشی کنید و مارک بزنید. فقط اندکی نگاه کنید، متوجه میشوید…

حرکت به سوی صلح

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، 17.04.2015

شاید برای کسانی که بیشتر دوره نوجوانی و جوانی خودشان را در محیط جنگ و جنگی گذرانده باشند، هیچ خبری بهتر از اخبار صلح و آرامش نیست. ملاقات دو رییس جمهور آمریکا و کوبا، بعد از حدود شصت سال، یکی از این اخبار خیلی خوب بوده است. این یعنی، جنگ سرد هم حتی اثری کمرنگ نداشته باشد. یعنی نفرت از بخش بزرگی از این کره خاکی و همینطور کشور کوبا و آمریکا دور شود و این خود میتواند نوید صلح و آرامش باشد. گروههای جنگ طلب از وحشی های داعشی گرفته تا بوکوحرام و همینطور دنباله کنندگان فکری این جریانات که به دنبال تجهیز به سلاح و جنگ هستند، باید بدانند مردم جهان و منطقه خسته اند. از جنگ و نفرت خسته اند. روی سخن با مجاهدین و شعارهای جنگی این فرقه هم هست که بیش از هر گروه دیگری به دنبال بدست آوردن سلاح و تکرار دهه های گذشته هستند. باید بیدار شوید و نیازی نیست به کسی فحاشی کنید و مارک بزنید. فقط اندکی نگاه کنید، متوجه میشوید مردم دیگر از شعارها و شکل اخبار و انعکاسات شما خسته اند و باید بدانید تاریخ مصرف این شعارها پایان یافته است. ما هم آرزو میکنیم،  صلح و دوستی برای مردم منطقه، نوید بخش سال جدید باشد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید