فر یدون اورموی: یزدان حاج حمزه باندازه ی اشپیگل راستگرا هم وجدان ندارد!

0
675

هرکس که با مطالعه نشریات و سایر رسانه ها، الفتی دارد ، براین امر آگاه است که گزینه ی اول و محبوب گروه مافیایی رجوی ، حمله ی نظامی به ایران بود تا در سایه ی آن بقدرت رسیده و آئین های برده داری وحرمسرا پروری مسعود رجوی را در تمام ایران جاری سازند که توازن جهانی نیرو و وضع خاص ایران این اجازه را به جهانخوار کبیر! نداد و باند رجوی مجبور به قبول اعمال تحریم های نامحدود شد که شواهد کافی نشان میدهد که این کار هم چندان عملی نخواهد بود، بطوری که شخص اوباما براین امر تاکید نمود و گفت …

یزدان حاج حمزه باندازه ی اشپیگل راستگرا هم وجدان ندارد!

فریدون اورموی ــ 12.04.2015   انتظارهم میرفت که باند رجوی تمام نیروهای ازنظر خود کیفی را برای اختلال در تفاهم هسته ای ایران با گروه۱+۵ وارد میدان کند و چنین هم کرده و یزدان حاج حمزه را با سراسیمگی خاص وارد میدان نموده تا مقاله ای بنویسد بنام “قدرت‌های جهانی و موضع‌گیری خامنه‌ای در مورد بیانیه لوزان”؟ ومثلا به تشویش اذهان عمومی کمک کرده و اسرای لیبرتی را مجاب کند تا دندان روی جگر گذاشته و درخواست جدایی و انتقال به کشورهای دوردست ننمایند که “صبح رهائی نزدیک است”!

در خوشبینانه ترین حالت میتوان گفت که حاج حمزه فرقی بین تفاهم اولیه و توافق نهائی نمیگذارد و بدین ترتیب با نشان دادن عکس مار، درصدد عوامفریبی است که البته مصرف داخلی این عوامفریبی بیشتر از سایر موارد آنست!

اگر ما به توافق جامع با گروه ۱+۵ دست یافته بودیم که مسئله را همانجا فیصله داده و بامضای قراردادهای الزام آور و کاملا مشخص دست می زدیم که اینطور نشده و هنوز مذاکراتی در پیش است و طرف ایرانی هم به کسی نگفته است که ما پیروز میدان شده ایم تا موجب شود حاج حمزه با پرداختن به نقل قول های کم و بیش متفاوت از مقامات ایران و بخصوص شخص رهبری از یک طرف و مسئولین وزارت خارجه ی آمریکا از طرف دیگر ، به اظهار شادی و عوامفریبی پرداخته و دل شکسته ی فرقه ی منسوبه و خودش را – از آنجا که روند امور به کام آنها تلخ است- خوشحال نماید.

Lozan Rajavi Matn

هرکس که با مطالعه نشریات و سایر رسانه ها، الفتی دارد ، براین امر آگاه است که گزینه ی اول و محبوب گروه مافیایی رجوی ، حمله ی نظامی به ایران بود تا در سایه ی آن بقدرت رسیده و آئین های برده داری وحرمسرا پروری مسعود رجوی را در تمام ایران جاری سازند که توازن جهانی نیرو و وضع خاص ایران این اجازه را به جهانخوار کبیر! نداد و باند رجوی مجبور به قبول اعمال تحریم های نامحدود شد که شواهد کافی نشان میدهد که این کار هم چندان عملی نخواهد بود، بطوری که شخص اوباما براین امر تاکید نمود و گفت که هدف من جلوگیری از دست یابی ایران به سلاح هسته ای بوده که با تفاهم لوزان عملی میشود و اقدامات دیپلماتیک ، بارها سودمندتراز تهاجم نظامی است.

اوباما تصریح داشت که مشکلات موجودش با ایران بسیار قابل تحمل تر از آن است که درعراق و با حمله ی نظامی بوجود آمد و او سرانجام متقاعد گردیده که تداوم تحریم ها هم مانع فعالیت های هسته ای ایران نمی شود!

ما هم در همراهی با قسمتی ازسخنان اوباما که بلافاصله بعد ازاعلام تفاهم انجام گرفت، این تذکر را به حاج حمزه و و رهبرانش میدهیم که گزینه ی دوم شما هم با تحلیلی که اوباما ارائه داد، درحال ببار ننشستن است و بنابراین بی جهت عرض نداشته ی خود را نبرده و زحمت مارا کم کنید!

اما به ریشه های قضیه که نظر کنیم، می بینیم که آمریکا و متحدانش با قبول اسرائیل بعنوان تنها دارنده ی سلاح هسته ای درخاورمیانه ، کار شاقی در مثلا خلع سلاح اتمی دیگران – که هنوز این سلاح را ندارند و اکثرا اعلام کرده اند که تمایلی به داشتن اش نیز ندارند- نکرده وبا این اعمال سطحی خود کاری کرده که میتوان گفت : “سگ را باز گذاشته و سنگ را بسته”!

چگونه میتوان به یک طرف مناقشات خاورمیانه که متجاوزترین کشور- اگر بتوان بدان کشور گفت و پادگان و کشتی نظامی غرب بحساب نیآورد- اینهمه امتیازات اتمی داشته و بر دیگرانی که این سلاح را ندارند ، اینهمه سخت گیری کرد؟!

بنظر می رسد ابتر و بیحاصل بودن این نوع سیاست های غرب درمورد خاورمیانه ، حکم مسکنی وآنهم درحد خشنود نگهداشتن اسرائیل و شخص نتیانیاهو نگاه کرد و درمیان مدت مشکلی از خاورمیانه را حل نکرده و شاید که نتایج بدی را هم همراه داشته باشد!

Lozan Matn

برای کوتاه کردن سخن خود ، به سراغ مقاله ای می روم که نشریه ی راستگرای اشپیگل آلمانی منتشر کرده ، تا ضمن نشان دادن اینکه ما تنها به قاضی نمی رویم ، کمکی به تنویر افکارعمومی کرده باشیم و نشان دهیم که حاج حمزه ها چقدر دروغگو، کوتاه بین و خائن به “خلق” های منطقه تشریف دارند:

” نا امنی منطقه اینست:

اسرائیل یگانه قدرت اتمی باشد – اشپیگل آنلاین – ترجمه رضا نافعی

توافلق اتمی با ایران احتمالا تولید آن را به تعویق می اندازد– اما مانع تولید آن نیست. بعد؟ حتی اگر هم ایران بمب بسازد، تازه نقطه پایان بر یک وضع غیرعادی نهاده شده که دهها سال بطول انجامیده و آن این است که اسرائیل دیگر تنها قدرت اتمی در خاور نزدیک نخواهد بود.

حق با نتانیاهوست، اگر قرار بر این می بود که ایران به بمب دست نیابد، آنوقت توافق لوزان «بسیار، بسیار بد است». نخست وزیر اسرائیل این را دائم در گوش مردم جهان فریاد می زند. ولی دنیا دیگر نمی خواهد آن را بشنود. نتانیاهو با این فریادها هم خود را به انزوا رانده و هم اسرائیل را. سیاستمداران ما جرئت نمیکنند با صراحت بر زبان آرند که جلوی تولید بمب اتمی ایران را نمی توان گرفت. ولی آیا دستیابی ایران به بمب یک فاجعه است؟ موضوع را می توان بصورت دیگری نیز دید. کنت والتز Kenneth Waltz سیاست شناس بزرگ آمریکائی که ۲۰۱۳ در گذشت، احتمالا از توافق لوزان استقبال می کرد و آن را گامی بسوی عادی شدن وضع می دید. بعنوان آغازی برای پایان یک وضع غیرعادی، یعنی اسرائیل در آینده ای نه چندان دور، دیگر یگانه قدرت اتمی در خاور نزدیک نخواهد بود.

در هیچ جای دیگر دنیا یک قدرت اتمی نمی توانست در چنین مدت درازی از انحصار خود دفاع کند. این وضعی نبود که بتوان آن را برای همیشه ادامه داد. کسی که بخواهد مانع دسترسی ایران به بمب شود می بایستی اول بمب را از اسرائیل بگیرد. در غیر این صورت قاعده این است که «قدرت ، قدرت متقابل بوجود می آورد.»

ما با میل در باره این موضوع صحبت نمی کنیم. بویژه در آلمان، که زیردریائی های اتمی هم به اسرائیل می بخشد و به همین دلیل خود آلمان هم در پیدایش معضل امنیتی خاورمیانه، مقصر است. در سال ۲۰۱۲ کنت والتز مقاله ای نوشت که بسیار مورد توجه قرار گرفت. او در آن مقاله این موضوع را مطرح ساخت که آنچه در درجه اول منطقه را بی ثبات می کند تلاش ایران برای دستیابی به بمب نیست، عامل ناامنی منطقه این است که فقط اسرائیل آن را در اختیار دارد. آنچه مسلم است این است که این هواپیماهای اسرائیلی بودند که در سال۱۹۸۱ هدف هائی را در عراق و در ۲۰۰۷ در سوریه بمباران کردند. دلیل این که اسرائیل به ایران حمله نکرده این است که امکاناتش را ندارد. ولی تهدید به حمله همواره حی و حاضر است.

Netaniyaho Lozan Matn

منطق خودکامگان در تهران ساده است: جائی که اطمینان در میان نباشد، بمب است که امنیت را تضمین می کند. پس یعنی همه باید بمب اتمی داشته باشند؟ مصر؟ و عربستان، دشمن واقعی ایرانی؟

پرسش درست است – اما در لوزان این پرسش مطرح نبود. ایران امکان ساختن بمب را داشت و هیچ تحریمی در جهان نمی توانست آن را از دستش بدر آورد. پس مسئله چه بود؟ وقت خریدن برای آن که ایران واقعا بمب را بسازد؟ و این امکان به آن داده شود که خود از آن چشم بپوشد؟ معنی آن این است که دیگر جلوگیری از گسترش سلاح های اتمی ممکن نیست- فقط باید دستیابی به آن را تنظیم کرد. این آن نکته ای بود که هنری کیسینجر در ماه ژانویه جرئت به خرج داد و با صراحت مطرح ساخت.

در هر حال هرکس در چالش شرق – غرب به منطق ایجاد وحشت باور داشت، حالا هم می تواند با خیال راحت همان کار را ادامه دهد. ایران آن کاریکاتوری نیست که ما از آن میسازیم. اکونومیست لندن می نویسد تصویری که غرب از ایران دارد یک تصویر قدیمی و کج و کوله است. هیچ دلیلی ندارد که قدرتمداران تهران را دیوانه تر از همتایان آنها در واشنگتن و اورشلیم بدانیم.

بویژه با در نظر گرفتن نتانیاهو و دوستان جمهوریخواهش در آمریکا. این نخست وزیر خود یک فاجعه است. او اسرائیل را در عرصه بین المللی به اعماق انزوا کشانید. آخرین چرخش این مرد غیرقابل اعتماد این بود: نتانیاهو اندک زمانی پیش از انتخابات با شتاب تمام اعلام کرد تشکیل دو دولت اسرائیل – فلسطین غیرممکن است – تا پس از انتخابات بگوید : نه بابا جدی نگفتم.

در سیاست او چیزی هست که نمی توان آن را جدی گرفت. نتانیاهو می گوید او نگران تهدید ایران است. آنوقت کسی که نگران این تهدید است باید با اوباما، با رئیس جمهوری که پایان دعوای اتمی، بستگی به نتیجه مذاکرات او با ایران دارد، در کنگره آمریکا مخالفت کند؟ آنوقت باید به سازمان اطلاعات خود دستور جاسوسی از مذاکرات را بدهد تا برای حمله به اوباما مواد منفجره در اختیار مخالفان او بگذارد؟ آنوقت با در پیش گرفتن سیاست تعرضی خانه سازی در مناطق اشغالی اروپائیان را به مخالفت با خود بر انگیزد؟

نتایاهو ترس از بمب اتمی ایران را وسیله ای کرده برای این که خود را در راس قدرت نگاه دارد. این یک بازیست. داوی که در این بازی به میان گذاشته شده خیلی سنگین است. بقیه کشورهای جهان دیگر حاضر به دنبال کردن بازی های بچگانه او نیستند “.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/jakob-augstein-ueber-den

atomvertrag-mit-iran-und-benjamin-netanyahu-a-1027654.html

Atomi Mohadesin Maryam Shakhes

لینک به منبع

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید