مصطفی آزاد:نظری به کشته سازی نوزده فروردین نود

0
865

فرماندهان خودشان که نترسید گلوله ها مشقی !! است جلو فرستاده شدند تا مسعود و مریم رجوی چند صباحی به آبروی نداشته خود ببالند و ننگ ابدی را برای خود بخرند و بتاریخ بگویند ما در راس این فرقه چنین توتالیترو کاریزمایی از خود داشتیم که صدام حسین لابد نداشت !! کدام منطق نظامی و سیاسی می‌پذیرد که رهبری آن گروه به خاطر به کشتن دادن نیروهای تحت‌امرش ، آن اقدام را گامی به جلو در جهت زنده و احیا شدن آنهم با این فریبکاری در فرستادن به صحنه و میدان تلقی کند .

نظری به کشته سازی نوزده فروردین نود

مصطفی آزاد ــ 12.04.2015   چند روز پیش سالروز حکایت کشته سازی اعضای فرقه مجاهدین در ۱۹ بهمن ۹۰ در پادگان اشرف بود . درگیری براساس ادله بسیار متقن شامل نیروهای جدا شده بعد از این واقعه ، اساسا به دستور سازمان و به اجبار !! این آتش افروزی علیه نیروهای عراقی حفاظت اشرف تدارک داده شده و انجام می پذیرد دختران کم و سن سالی همچون آسیه رخشان ، نسترن عظیمی ونرگس و بعدا حنیف و حاجیان که در سیمای آزادی و تولید برنامه های آن در اشرف کارمی کردند به دستور………..

فرماندهان خودشان که نترسید گلوله ها مشقی !! است جلو فرستاده شدند تا مسعود و مریم رجوی چند صباحی به آبروی نداشته خود ببالند و ننگ ابدی را برای خود بخرند و بتاریخ بگویند ما در راس این فرقه چنین توتالیترو کاریزمایی از خود داشتیم که صدام حسین لابد نداشت !! کدام منطق نظامی و سیاسی می‌پذیرد که رهبری آن گروه به خاطر به کشتن دادن نیروهای تحت‌امرش ، آن اقدام را گامی به جلو در جهت زنده و احیا شدن آنهم با این فریبکاری در فرستادن به صحنه و میدان تلقی کند . آیا سران مجاهدین که اینک توحید و معاد و انسانیت و آزادگی را به فراموشی سپرده اند و شاید مدتهاست آن صفات را از خود زدوده اند ، می دانند سحر نزدیک هست و به این زودیها گرفتار پنجه عدالت خواهند شد و دیگر حرفی برای گفتن نخواهند داشت . تبلیغات برای حمله های کورهوایی کشور بغایت ارتجاعی و داعش پرور عربستان علیه مردم بی دفاع یمن چه دردی را از شما در مقابله با ایران دوا می کند . نشان دادن چند مزدور داعشی با لباس سیاه و هیبت کریه شان و زیر نویس رزمندگان آزادی سوریه در سایت سازمان چی؟ . واقعا چرا جامعه جهانی نتواند چنین گروه و فرقه خطرناک را به تمکین حقوق بین الملل فراخواند و وادارنماید اعضای آن برای ادامه سرنوشت خود در کمال آزادی تصمیم بگیرند و در ارتباطات اجتماعی و خانوادگی قرارگرفته و بروز باشند . آیا امام حسین فرزند فاطمه که امروز ۲۱ فروردین میلاد آن بود هم صف جداشده در شب عاشورا را بریده و بریده شرمنده و مزدور خواند . مگر یادمان رفته زمانیکه مسعود و مریم رجوی خود در عراق نبودند ولی در کمال بی شرمی سرمنشا شعار «بیا، بیا» خطاب به نیروهای عراقی از سوی اعضای گرفتار در اشرف بودید ؟ آیا چنین جهالت و مقابله‌ ای با نیروهای عراقی را که هر بار منجر به کشته و زخمی‌شدن تعداد زیادی از ساکنین می شد میتوان درست تلقی نمود ؟ . در هرحال آرزو میکنم بزودی زود اسبابات فروپاشی فرقه مجاهدین در عراق تحقق یابد .

لینک به منبع

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید