محمد رزاقی : هم سوزشی رجوی و نتانیاهو !

0
1169

قبل از مذاکرات نتانیاهو بر سر کوبان به مجلس امریکا رفت تا شاید بتواند از ادامه مذاکرات جلوگیری کند و خواهان توقف مذاکرات شد و مریم قجرهم به بهانه روز زن به برلین المان رفت و با برپائی یک شوء همان خواسته های ارباب جدید نتانیاهو را تکرار کرد و بعد از صدور بیانیه باز همان کر هماهنگ نتانیاهو و رجوی تکرار می شود البته اینبار بصورت سوزش !

هم سوزشی رجوی و نتانیاهو !

محمد رزاقی ـ 06.04.2015     درسالهای گذشته شخص رجوی و مریم قجر بطور علنی به جاسوسی ؛ وطن فروشی افتخار می کنند و بطور خاص هر وقت بین ایران و ۵+ ۱ می خواستند دور میز مذاکره بشینند مریم قجر فورآ چوب اشاره را به دست شوهر زاپاس ( مهدی ابریشمچی ) می داد ویک کنفرانس راه می انداخت ویکسری عکسهای ماهواره ای ارائه شده از طرف موساد اسرائیل را بعنوان افشاء مراکزهسته ای ایران را به خورد سرویسهای اطلاعاتی می داد و مدعی بود که عکسهای ماهواره ای از طرف اعضاء فرقه در داخل ایران گرفته می شود ! راست می گویند که آدم دروغگو کم حافظه است .

رجوی مخ پوسیده ومریم قجر وقتی چوب اشاره را دست مهدی ابریشمچی بد نام می دادند فکر می کردند همه مثل خودشان مخ پوسیده تشریف دارند و باور خواهند کرد که عکسهای ماهواره ای توسط نفرات فرقه از مراکز هسته ای در داخل ایران گرفته شده در حقیقت رجوی با اینکارها به شعورهر کسی که این خبرها را می شنید توهین می کرد و بیشتر مایه ابروریزی خود و گردانندگان شوهای فرقه رجوی می شدند چون رجوی می خواست ریخته گری ؛ گاوداری به اسم مراکز هسته ای قالب کند .

اخرین افشاگری فرقه رجوی قبل از شروع مذاکرات ۵+۱ و ایران بود که یک ساختمان گاو صندوق سازی و عکس یک گاوصندوق بعنوان مرکزهسته ای از طرف منگولهای رجوی اکران شد و مریم قجرهم در اخرین نشست شورای دست ساز رجوی در ۲۴ اسفند ۹۳ با افتخار به جاسوسی ؛ وطن فروشی افازه فرمودند که فرقه رجوی سالیان به شغل نا شریف مشغول می باشند البته مریم قجر هم نمی گفت همه اسناد و فیلمها موجود از زمان صدام ملعون ثابت می کند که رجوی و سران فرقه برای نشان دادن قاراکنیزی خودشان به صدام ملعون همین جاسوسی ؛ وطن فروشی انجام می دادند و الان همین کار برای سیا و موساد اسرائیل انجام می دهند فقط ارباب رجوی عوض شده در حقیقت پالون همان پالون فقط حیوان دراز گوش عوض شده و رجوی ثابت کرد به پهنای پشت هر الاغی فیکس می شود و سیا ؛ موساد اسرائیل نیاز نیست دنبال پالون جدید باشند .

در فرهنگ و صحبت همه ما جمله هایی مثل هم دردی ؛ هم فکری ؛ هم راهی ؛ همکاری و … را هر روز می شنویم ویا بکار می بریم اما بعد از پایان مذاکرات ایران و ۵+۱ در لوزان سوئیس یک هم سوزشی هماهنگ بین فرقه رجوی و نتانیاهومشاهده می شود که باید ابتکارعمل فرقه رجوی و نتانیاهو در زمینه پدید اوردن (هم سوزشی ) را بعنوان یک پدیده جدید درشروع سال نو ۹۴ ثبت کرد !

قبل از مذاکرات نتانیاهو بر سر کوبان به مجلس امریکا رفت تا شاید بتواند از ادامه مذاکرات جلوگیری کند و خواهان توقف مذاکرات شد و مریم قجرهم به بهانه روز زن به برلین المان رفت و با برپائی یک شوء همان خواسته های ارباب جدید نتانیاهو را تکرار کرد و بعد از صدور بیانیه باز همان کر هماهنگ نتانیاهو و رجوی تکرار می شود البته اینبار بصورت سوزش !

مریم قجر با صدور اطلاعیه چند خطی و متناقض به اسم شورای دست ساز رجوی سوزش رجوی به نمایش گذاشته و نتانیاهو هم با سخنرانی در اسرائیل سوزش خود را ازصدور بیانیه به نمایش گذاشت و این هم سوزشی بار دیگر ثابت کرد که رجوی قارا کنیز موساد اسرائیل می باشد .

باید به رجوی و نتانیاهو گفت : بروید سوخته دلان گرد هم آیید !

لینک به منبع

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید