حسین نژاد: غلط کردم نامه و سوزش رجوی در وحشت از نامۀ ۸۰ نفر از مخالفانش به…

0
1005

ثالثا اگر وجود اسم یک خانم و آقای عرب در میان این همه اسامی امضا کنندگان که اکثریت آنها از جدا شدگان و اعضای سالیان و سابق سازمان مجاهدین خلق و یا ایرانیان مخالف رهبری فرقه می باشند شما را این قدر ناراحت کرده و به سوزش وامی دارد که می گویید «اینها که ملیت عربی دارند» یعنی می گویید چرا از بیگانه حمایت می گیرید؟!! پس بفرمایید که…

غلط کردم نامه و سوزش رجوی در وحشت از نامۀ ۸۰ نفر از مخالفانش به رئیس جمهور فرانسه

جنون گاوی فرقۀ رجوی و بهم خوردن تعادل ولایت عقیدتی و بیت رهبری اش در اورسوراواز از نامۀ ۸۰ نفر از جدا شدگان و منتقدان و مخالفان فرقه به رئیس جمهور فرانسه علیه تهدیدات شخص رجوی به قتل اعضای جدا شده و همۀ منتقدان و مخالفان فرقه در کشورهای مختلف…

به قلم: قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین

تلویزیون فرقۀ رجوی در یک شوی دیگر از سریال موسوم به «پرونده» به مدت بیش از نیم ساعت به سوز و گداز و آه و نالۀ هراس آلود از نامۀ ۸۰ نفر از جدا شدگان و منتقدانو مخالفان فرقه به رئیس جمهور فرانسه در رابطه با تهدیدات مسعود رجوی به قتل اعضای جدا شده و تمام منتقدین و مخالفان فرقه در کشورهای مختلف جهان و خطرات تروریستی و فرقه ای قلعۀ مریم رجوی و عوامل و نوچه هایش در اورسوراواز نزدیک پاریس پرداخته است که در لینگهای زیر در سایت «ایران افشاگر» وابسته به فرقۀ رجوی و نیز در یوتیوپ حتما ببینید و بشنوید که بسیار جالب و دیدنی و شنیدنی است!!…

http://www.iran-efshagari.com/index.php/video-parvandeh/item/8679

https://www.youtube.com/watch?list=UUggEawlGmjKwuRAUIjZrqnQ&t=11&v=z265zNOMyxk

البته بهتر است قبل از آن نامۀ ۸۰ جدا شده ومنتقد و مخالف فرقۀ رجوی به رئیس جمهور فرانسه پرزیدنت فرانسوا اولان را که موضوع این کلیپ می باشد در لینگ زیر در سایت «فریاد آزادی» بخوانید:

http://www.faryade-azadi.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1589:-78-&catid=81:1391-11-10-13-55-59&Itemid=458

این کلیپ که از تلویزیون رسمی فرقۀ رجوی پخش شده و در سایتهایش گذاشته شده است نهایت سوزش بیت رهبری در اورسوراوایز فرانسه و حضرت علیا مخدره اش در آنجا و ترس و وحشتش از این نامه جمعی با این تعداد امضا علیه مقاصد تروریستی این قلعه نشینان اور را نشان می دهد بطوریکه می توان آن را یک توبه نامه و غلط کردم نامه شخص رجوی از فرمان قتل و تروری که در شب عاشورای گذشته صادر کرد نیز ارزیابی نمود زیرا رهبران فرقه در این کلیپ دقیقا با عکس العمل در قبال نوشته های ما امضا کنندگان این نامه که روی تروریستی بودن آن و سوابق و اعمال تروریستی این فرقه از جمله خودسوزیها و تهدیدات به قتل و ترور علیه ماها توسط رهبر فراری آن تأکید کرده بودیم ضمن اعتراف به سوابق تروریستی اش و شرح مجدد حملۀ پلیس فرانسه به مقر مریم رجوی و دستگیری او و نشان دادن خودسوزیها در اروپا در سال ۲۰۱۳ و افتخار کردن به این اعمال و نشان دادن عملیات انفجاری و تروریستی اش در سالهای قبل از سقوط اربابش صدام حسین شرح مفصلی از عملیات تروریستی رژیم در اروپا از جمله ترور برخی چهره های معروف اپوزیسیون به عمل آورده است که یعنی این ما نیستیم که در خارجه مخالفانمان را ترور می کنیم یا می خواهیم ترورشان بکنیم بلکه این رژیم آخوندی است که در خارجه دست به اعمال تروریستی می زند و مخالفانش را می کشد و یعنی که ما مخالفانمان را نمی کشیم!! انگار نه انگار که رهبر عقیدتی شان یعنی ولایت عظمای فراری و مخفی شده شان همین چندماه پیش بود که با حالت هیستریک و عصبی فریاد می زد این “بریده مزدورها” و “به ظاهر منتقدین و دلسوزان مجاهدین” را هر جا هستند و شما هر جا باشید دستور می دهم که به سزای اعمالشان برسانید!! و این یعنی عقب نشینی و غلط کردم گویی آشکار شخص رجوی از باد انداختن در غبغب ترور و کشتار همه اعم از ساکنان لیبرتی به عنوان “یاران حسین و عاشورائیان”! و جدا شدگان و منتقدان و مخالفان در ترس و وحشت از نامۀ ما به رئیس جمهور فرانسه و برچیده شدن قلعۀ ترور و خشونت فرقه ای رجوی در نزدیک پاریس.

در این کلیپ، رهبری فرقه نامه ما به رئیس جمهور فرانسه را به صورت مضحک و مسخره ای “نامۀ وزارت اطلاعات رژیم به رئیس جمهور فرانسه با امضای بریده مزدوران” نام نهاده و آن را تیتر موضوع تمام این کلیپ اختصاص یافته به این نامه قرار داده است و بعد هم با نشان دادن سریع و لحظه ای متن فارسی و ترجمۀ فرانسۀ نامه (از ترس خوانده شدن و معلوم شدن دروغهای گوبلزی فرقه) بدون هیچ اشاره ای به موضوع اصلی نامه که تهدیدات مسعود رجوی علیه مخالفانش می باشد همۀ اسامی ۸۰ امضا کننده را نشان داده و می گوید بسیاری از این اسامی اگر هم وجود خارجی داشته باشند یا نام مستعارند و یا عرب هستند و یا اصلا هیچوقت در سازمان مجاهدین نبودند!! و برای نمونه چهار یا پنج اسم می خواند که برای فرقه ناشناس هستند!!.

اولا اینکه هیچ اشاره ای به موضوع نامه یعنی تهدیدات مسعود رجوی نمی کند خود یک غلط کردم از حرفهای رجوی است و ترس و وحشت فرقه از مطرح شدن دوبارۀ این تهدیدات بویژه موضوع رساندن این موضوع توسط مخالفان فرقه به گوش مسئولان بالای فرانسوی را به خوبی نشان می دهد امری که یادآور سوزش و هراس فرقه از نامۀ ۵۰ نفر از جدا شده های سازمان مجاهدین به نخست وزیر سابق عراق در سال گذشته می باشد که حتی شخص رجوی را هم وادار به طرح آن و تهدید به قتل امضا کنندگان آن نامه کرد و موقع سخنرانیش به نشان دادن سریع متن عربی آن بدون نشان دادن متن فارسی اکتفا کرد.

ثانیا در تیتر و متن نامه که روضه خوان فرقه از نشان دادن آن خودداری می کند به وضوح نوشته شده که این نامۀ اعضای جدا شده و نیز منتقدین و مخالفان رهبری سازمان مجاهدین (هر کس که باشند) می باشد یعنی نوشته شده که امضا کنندگان آن تنها اعضای سابق یعنی جدا شدگان نیستند بلکه به علت عمومی بودن تهدیدات رجوی بسیاری از منتقدین و مخالفان بیرونی رهبری فرقه نیز آن را امضا کرده اند.

ثالثا اگر وجود اسم یک خانم و آقای عرب در میان این همه اسامی امضا کنندگان که اکثریت آنها از جدا شدگان و اعضای سالیان و سابق سازمان مجاهدین خلق و یا ایرانیان مخالف رهبری فرقه می باشند شما را این قدر ناراحت کرده و به سوزش وامی دارد که می گویید «اینها که ملیت عربی دارند» یعنی می گویید چرا از بیگانه حمایت می گیرید؟!! پس بفرمایید که گذشته از کمک گرفتنهای بیدریغ بیش دو دهه از صدام حسین عرب و بیگانه چرا بیشترین بیانیه ها و حمایت گیریهای شما در این ده سال اخیر حتی به صورت تقلبی و ساختگی به نام و از عراقیها و عربها بوده و به امضاهای ۵ میلیونی و ۳ میلیونی موهوم و تقلبی عراقی ها و عربها در حمایت از باقی ماندتنان در عراق اینهمه افتخار کرده و هنوز هم ساز و دهل آن را می زنید و در بوق و کرنا می کنید؟ و حتی همین چند روز پیش شعار جدیدتان مبنی بر تسلیح ساکنان لیبرتی در راستای بسط خشونت و زمینه سازی عمدی کشتار این بیچارگان را از زبان نوچۀ عرب و عراقی قدیمتان عبد الله الجبوری پخش می کنید؟! عرب وقتی حرفش علیه شما و اعتراض به شما باشد بیگانه است ولی وقتی در حمایت از شما باشد خودی است؟!.

فرقۀ رجوی عین همین استدلال مسخره و مغلطه را به دنبال موج فرار از اشرف بعد از سقوط صدام و خلع سلاح ارتش رجوی ساخته و رفتن به پایگاه آمریکایی ها معروف به “تیف” در نزدیکی اشرف مطرح کرد و به ما می گفتند: هر کس برود به تیف و از اشرف گریخته به آمریکاییها پناه ببرد زیر پرچم بیگانه رفته است!! انگار که بیست سال آنجا بودیم زیر پرچم صدام حسین عرب بیگانه و در حال جنگ با ایران نبودیم بلکه در خانۀ خودمان و خانۀ خودی بودیم!! اصلا اگر پناه بردن به آمریکاییها بد و به بیگانه پناه بردن است پس چرا خودتان از صبح تا شام آنهم قربان صدقۀ آمریکایی می رفتید و برای شان همه گونه پیشکش می کردید حتی از نوامیس رهبری؟! بعد هم پس چرا مریم قجر اینهمه هر روز با آمریکاییهای خودی!! جنگ طلب و لابیهای جنایتکار سیا و ارتش آمریکا لاس حمایت گیری پولی! می زند؟!!

عجب!! امضا گیری حتی اگر در میان دهها خودی و ایرانی و مجاهد سابق دو تا هم عرب یا خارجی باشد بیگانه پرستی است چرا؟ چون یک متن یا نامۀ مخالف حضرات و رهبری ولایتمدار مادام العمر فرقه را امضا کرده اند!! ولی اگر نامه های خودشان را تماما و یک دست نه تنها عرب بلکه آمریکایی و غربی و اسرائیلی و… خریده شده امضا کنند هیچکس حق اشکال گرفتن ندارد حتی اگر قدیمی ترین اعضای شورا امثال آقایان دکتر قصیم و روحانی هم اعتراض بکنند که چرا در میان اینهم دعوت شدگان وحمایت گیریها و لابیهای شما و سخنرانان جلسات و کنفرانسها و جشنها و مهمانیهای آنچنانی شما یک ایرانی و یک جریان ایرانی و گروه ایرانی اپوزیسیون نیست و همه اش بیگانه هستند آن هم کسانیکه در میانشان جنایتکارترین و فاسدترین سران سابق سرکردۀ امپریالیسم جهانی می باشند؟ متهم می شوند که حرف اطلاعات رژیم را تکرار می کنند!! همچنین خودشان انواع اسمهای مستعار و یا اصلا موهوم و سازمانها و گروههای ایرانی و خارجی و عرب و عراقی ساختگی که وجود خارجی ندارند می سازند و به نام آنها هر چه می خواهند می نویسند و اطلاعیه و بیانیه و مقاله علیه همۀ مخالفان و جدا شدگان سازمان و شورا با هر اسمی تقلبی منتشر می کنند ولی وقتی امضای دو سه نفر از میان دهها امضا کننده به علل امنیتی مستعار یا مختصر می شود چون نامه یا بیانیه علیه حضرات و بر خلاف منافعشان می باشد اینطوری جیغشان هوا می رود که چرا فلان اسم و بهمان اسم مستعار می باشد!! واقعا عجب وقاحتی!! قربان برم خدا را یک بام و دو هوا را!!…

 منبع : پیوند رهایی 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید