شباهت عجیب توصیه های محمد رضا شاه و مریم رجوی به غرب!

0
728

اینکه آمریکا نه اشتباه ساده ، بلکه مرتکب جنایت علیه بشریت شد وعراق رااشغال کرده وتبدیل به ویرانه ای نموده و بر تضادهای عشیرتی این کشور نیشتر زد تا بجای درمان آن با چاقوی شفا بخش جراحی – که همان اجازه دادن به صنعتی شدن عراق وتحمل ایامی که مردم به رشد فکری بیشتری دست یابند – تعفن آن سیتم را بیرون ریخته و دروهله ی اول خود عراقی ها را بیمار کند، قدری با این خانم هموطن موافقم!

شباهت عجیب توصیه های محمد رضا شاه و مریم رجوی به غرب!

صابر از تبریز ـ اینترلینک ـ 27.03.2015    آنهائی که اهل تورق کتب تاریخی هستند ویا کسانی که دوران ستمشاهی را تجربه کرده اند، بخوبی میدانند که محمد رضا شاهی که ازاواخر دهه ی ۱۳۴۰تا ۱۳۵۵ وهمزمان با بالا رفتن قیمت نفت- که این یکی محصول تلاش اوپک وقت بود که عملکردی بهتر ازحالا داشت وشاه این موفقیت را سفیهانه به حساب خود گذاشت- پول سرشاری را دردستان نالایق خود جمع کرد وبجای صرف این پول های حاصل ازدرآمد نفت در بنای مطمئن زیر ساخت های کشور، آنها را صرف خرید اشیای تجملی و… نموده و حتی مصرف موز بعنوان یک میوه ی خارجی را درکشور رایج ساخت، اجازه داد که قسمتی ازاین پول ها صرف حیف ومیل خاندان سلطنتی وامرای ارتش و… گردد ، بقیه را هم به کشورهای بزرگی مانند فرانسه وکشور کوچکی بنام اردن و…وام داد !

معروف است که وقتی خبرنگاری از نخست وزیر هویدا سئوال کرد که چرا با وجود اینهمه میوه تولید شده درداخل کشور، اقدام به واردات آنها میکنید، جواب داد که ” پول داریم وخوبش را میخریم ومیخوریم “. این هویدا نخست وزیری بود که میگفت شخص اول ودومی دراین مملکت وجودندارد وهمه چیز از اعلیجضرت شروع وبه خود او منتهی میشود وما هیئت دولت و… چاکرانی بیش نیستیم!

الغرض!

شاه مست ازاین پیروزی هایی که خود سهمی درآن نداشت، اینقدر خودکامه تر شد که علاوه بر صدورفرمان تعطیلی دوحزب شه ساخته ، حزب رستاخیز را بعنوان یگانه حزبی که باید همه درآن ثبت نام کنند واگر نمیخواهند باید کشور را ترک گویند، بنانهاد وبرمیزان اعدام وزندانی کردن معترضین افزوده و ارباب بزرگتر را دراین واهمه گرفتار کرد که ایران را جزیره ی ثبات منطقه بخواند ، درعرصه ی خارجی نیز شروع به دادن دستورالعمل های برای روسای کشورهای بزرگ پرداخته و همواره بآنها هشدار جدی میداد که اگر سیاست هایشان را مطابق دستورات وی اصلاح نکنند، بازی را درمقابل ” کمونیزم جهانی ” خواهند باخت!

حال به یکی ازمصاحبه های بی پایان مریم رجوی که نگاه میکنیم ، همان دستورات شاه گونه را درحرف های ایشان مشاهده نموده وفرق موجود را جایگزین کردن ” بنیاد گرایی” بجای ” کمونیزم جهانی” میبینیم.

متن مصاحبه ی این خانم با ” با وست دویچه آلگماینه سایتونگ  (گروه رسانه ای waz ) فروردین ۱۳۹۴″ در رسانه ی مجازی ورسمی فرقه ی رجوی منتشر شده که ازجمله آمده است:

” رژیم ملاها هیچ‌وقت طرف مذاکره قابل اعتمادی نبوده و نمی‌تواند باشد. این یک امر ثابت شده‌یی است. ما شاهد ۳۰سال مخفیکاری و فریبکاری هستیم. مقاومت ایران در بحبوبه مذاکرات اخیر یک سایت هسته‌یی مخفی رژیم را افشا کرد. این رژیم هیچ‌یک از برنامه‌های اتمیش را داوطلبانه افشا نکرده است “.

یعنی باندازه ی طرف مقابل هم قابل اعتماد نیستند ؟ آیا فراموش کرده اید که جورج بوش بعد از اشغال افغانستان وعراق و علیرغم مشاهده ی اینکه ایران هیچ کمکی به رژیم های غیر نرمال این کشورها نکرد و بخاطر این برخوردش میبایست مورد تکریم قرار گیرد، ایران را همراه سوریه و کره شمالی محور شرارات خواند؟

ازطرف دیگر چه برخورد قاطعی با کشورهایی که ازابتدا تا انتها این تحقیقات هسته ای را مخفیانه انجام داده وبه سلاح هسته ای نیز دست یافتند ، انجام گرفت تا با تاسی بدان، ایران را که طی چند سال وبطوریکجانبه و داوطلبانه اینگونه تحقیقات خود را متوقف ساخت ، متهم به این کارها کرد؟!

دیگر اینکه مستحضرتان میدارم که این افشاگری اخیرتان رسواترتان ساخت وارباب هم اهمیتی به این لاطائلات شما که کارگاه گاو صندوق سازی را بجای مرکز هسته ای به افکار عمومی حقنه کردید ، توجهی نکرد!

آیا دراظهارات این بانوی اول ایران؟؟!! ذره ای عرق وطن دوستی ملاحظه میکنید؟!

به مریم رجوی گوش بسپارید:

” با سیاست کنونی غرب به‌خصوص آمریکا، آنها هرگز از بمب اتمی صرفنظر نمی‌کنند. آنها تا همین امروز به این پروژه ادامه می‌دهند، چون احساس می‌کنند قیمت بسیار کمی برای سرپیچی از قوانین بین‌المللی باید بپردازند. رژیم باید تحت فشارها و تحریمهای بین‌المللی وادار شود قطعنامه‌های شورای امنیت را به تمام و کمال اجرا کند، غنی‌سازی را به‌طور کامل متوقف و بازرسیهای سرزده را بپذیرد “.

یعنی شما باردیگر سخنان آن سناتور نئوکان خونریز را که ابتدا باید بمبی هسته ای برکویر ایران انداخت وهشدار لازم را به ایران داد، یادآوری میکنید؟!

اگر نمیکنید پس چه توقعی دارید که گویا سیاستمداران آمریکا مغفول مانده و اعمال نکرده وحالا باید بفرموده عمل کند؟!

بلوکه کردن دارائی های یک ملت که خواسته است اقلا استقلال سیاسی خود را داشته باشد وتحریم ظالمانه ووحشتناک این ملت که درموارد بسیاری به مرگ بیمارهای صعب العلاج منتهی میشود ، بیکاری ورکود بیشتر وتبعات سنگین آنرا را دامنگیر ” خلق قهرمان ایران ” کرده و…، این اقدامات شدید ضد انسانی، هنوز اشتیاق ضدبشری وضدملی شما را فرو نمی نشاند؟!

شما این قیمت وهزینه ی سنگین تحمیل شده بر ” خلق قهرمان ایران ” را کم میدانید؟؟!!

مریم رجوی گفته است:

” هدف ملاها نه مبارزه با داعش و از بین ‌بردن آن، بلکه اشاعه بنیادگرایی و تسلط بر کل منطقه است. عراق بهترین سکوی پرش است. رژیم ایران پدرخوانده داعش است و در شکل‌دادن زمینه‌های ایجاد و گسترش آن بیشترین نقش را داشته و در ادامه آن منافع زیادی دارد. هر گونه میدان دادن به این رژیم، تحت عنوان مبارزه با داعش برای منطقه و جهان بسیار خطرناک است “.

ملاهای شیعه ی ایران کوچکترین نقشی در بوجود آمدن داعش تکفیری ندارند- چنانکه درایجاد وترویج وهابیت و امپریالیزم جهانی نداشته اند- و طبق معتقدات خود ، این موضوع را برضرر اسلام دانسته وبا ان زاویه دارند وبنابراین این ادعای شما مردود است!

چون شما خانم محترمه این حق را بخود داده اید که یک ادعای دروغ را بارها تکرار نمایید، مانیز چاره ای جز تکرار جواب درستی که بشما داده ایم ، نداشته و باردیگر اعلام میکنیم:

داعش ومشابهین جزو ادوات نظام سلطه گر جهانی بوده که برای گرم نگه داشتن تنور جنگی جناح سرمایه داری هار وفرتوت امریکا ومتحدانش بوجود آمده ، ازوهابیت ساخت عربستان تغذیه ی فکری و… میکند وبربستر بیکاری واحساس یاس گروهی از مسلمانان سنی ناآگاه و منحرف، ساخته وپرداخته شده ودرخدمت ادامه ی تقسیم کار ناعادلانه ی جهانی ( کشورهای عمدتا اسلامی درنقش عرضه کننده ی مواد خام وکشورهای متروپل بعنوان فروشندگان انحصاری تولیدات صنعتی وبخصوص نظامی خود) بوده وبیشتر ازهمه در سمت سوی عقب نگه داشته شدن کشورهای پیرامونی و تغذیه وچاق وچله کردن ” مجتمع نظامی- صنعتی ” بوده و کلا برعلیه مردم ایران است ودولت ایران نیز سودی دراستمرار این وضعیت ندارد!

به بذر پاشی های طلایی مریم تابان دوباره توجه کنید:

” متأسفانه سیاست اشتباه آمریکا و غرب باعث شد که بعد از ۲۰۰۳ قدم به قدم هژمونی عراق به دست رژیم ایران بیفتد. با سقوط مالکی این نفوذ تا اندازه‌ زیادی تضعیف شد، اما حالا آنها تلاش می‌کنند تحت نام مقابله با داعش بار دیگر تسلط خود بر عراق را تکمیل کنند. تنها راه‌حل مسأله عراق و قدم اول در حل مشکل بنیادگرایی اسلامی در جهان خلع‌ید از رژیم ایران در عراق است “.

اینکه آمریکا نه اشتباه ساده ، بلکه مرتکب جنایت علیه بشریت شد وعراق رااشغال کرده وتبدیل به ویرانه ای نموده و بر تضادهای عشیرتی این کشور نیشتر زد تا بجای درمان آن با چاقوی شفا بخش جراحی – که همان اجازه دادن به صنعتی شدن عراق وتحمل ایامی که مردم به رشد فکری بیشتری دست یابند – تعفن آن سیتم را بیرون ریخته و دروهله ی اول خود عراقی ها را بیمار کند، قدری با این خانم هموطن موافقم!

اما خود آمریکا که بیرون رفته بود، دوباره برگشته وشما هم که این را میخواستید چرا دگر باره دلواپسید؟!

درست است!

ایران با داعش خط ومرز دارد و حتی فرمانده ارتش ایران رسما اعلام کرده که داعش حق هیچگونه نزدیکی تا ۴۰ کیلومتری مرزهای ایران را ندارد!

دیگر اینکه دولت ایران برخورد محتاطانه ای با اوضاع عراق دارد و می کوشد دست به اقداماتی نزند که دوباره درعراق با آمریکا هم مرز شود که متاسفانه طلایه های این هم مرز شدن با ورود نیروهای پیاده ی کانادا نمایان است!

” این شبه‌نظامیان، که به‌طور کامل تحت کنترل و فرماندهی رژیم ایران هستند، یک نقش بسیار ویرانگر و مخرب دارند. تحت نام مبارزه با داعش، دست به نسل‌کشی سنی‌ها زده‌اند. این یک جنایت علیه بشریت است که جنگ شیعه و سنی را هم در منطقه برای سالهای طولانی دامن خواهد زد “.

این شبه نظامیان اعضای گروه هایی هستند که درمجلس ودولت عراق حضور قدرتمندی دارند و گروه های چندان خودسر و… نباید باشند والبته اگر دست به نسل کشی سنی ها زده اند، فاکت هایش باید مشخص شود و بشدت مورد مواخذه قرار گیرند!

وانگهی چرا ارتش دست ساز و۲۵میلیارد دلاری عراقی آمریکا به این سادگی وا داد که حکومت عــراق برای مقابله با داعش، مجبور به استفاده ازاین شبه نــظامیان باشد تا بتواند ” عــشایر انقلابی ” شما را که همان اسم مستعار داعش است، ازخاک خود براند؟!

اگر یک ارتش میهنی قدرتمند درعراق وجود داشت، احتیاجی به استفاده ازاین شبه نظامیان نبود . پس چرا ازارباب نخواستید که بعنوان یک اشغالگر اجازه دهد مردم وگروههای ترقی خواه یک ارتش مردمی ومقتدر ایجاد کنند تا هدف اش حفظ امنیت ویکپارچگی عراق باشد واحتیاجی به اقدامات آوانتوریستی احتمالی شبه نظامیان نباشد؟!

دوباره میخوانیم:

” خلع ید از رژیم ایران در سوریه و عراق اولین قدم است. اتکاء به اسلام اصیل یعنی اسلام دموکراتیک و بردبار یک پاسخ فرهنگی و دینی به این پدیده شوم است و بالاخره راه‌حل نهایی جایگزینی رژیم ایران یعنی پدرخوانده بنیادگرایی و تروریسم با یک حکومت دموکراتیک و مردمی است. مجاهدین خلق ایران که معتقد به یک اسلام دموکراتیک و بردبار است که رودرروی بنیادگرایان زنان آن را هدایت و رهبری می‌کنند، آنتی‌تز این پدیده در ایران هستند “.

آیا بهتر نبود بجای اینهمه حرافی مفت،این درخواست خود را که باید باند رجوی برسرکار باشد ، دراول کار مطرح میکردید ومارا همراه خودتان بزحمت نمی انداختید؟!

احکام اسلام دموکراتیک وبردبار شما اززبان وقلم مسعود رجوی خودشیفته بیرون میآید وما تبلور آنرا درمناسبات داخلی خودتان دیده ایم: بردباری بی چون وچرای تمامی مردان وزنان تشکیلات درمقابل اوامر وخواسته های بوالهوسانه، غیر دموکراتیک وضدانسانی رهبرعقیدتی تان مسعود ، تبدیل یک جریان سیاسی کم وبیش مترقی دهه ی ۱۳۵۰ به یک فرقه ی منحط وتمامیت خواه ، کاربرد ماکیاولیزم ناب درمناسبات که به جدائی زنان ومردان ازهم وفرزندان ازوالدین و… منتهی شده وهمگی به تصاحب فیزیکی یا جنسی رجوی درآمده و…، توجیه جاسوسی برای صهیونیزم جهانی و… ازاجزای کارنامه ی ننگینی است که این اسلام ارائه شده ی شما دارنده ی آنست!

فکر نکنیم که مریم خانم ، ایران را بحال خود رها کرده وکاری نمیکند! اززبان اوبشنویم:

” … به‌رغم این ما یک شبکه قدرتمند در داخل ایران داریم که در زمینه‌های مختلف از جمله ترتیب‌دادن اعتراضات ضددولتی، جمع‌آوری اطلاعات، افشای نقض حقوق‌بشر و برنامه هسته‌یی رژیم فعال است “.

کدام تظاهرات ضد دولتی؟ وضعیت اجتماعی شما طوری است که اگر کسی احساس کند حضوری درآن دارید، بیدرنگ آنرا ترک خواهد کرد تا متهم به جاسوسی علیه میهن نشود!

آیا میدانید که با طرح این دروغ بزرگ ، خدمت بزرگی به رقبا میکنید تا براحتی باین اعتراضات مدنی با اعلام اینکه کار رجوی ها است توجهی نکند؟

شما چه نفعی درلوث کردن اعتراضات مدنی مردم دارید؟! آیا بده وبستانی درکاراست؟!

به جمع آوری اطلاعات که می رسیم ، میتوان گفت که احتیاج به شبکه ی قدرتمند داخلی نیست واین کار را با چند نفر وبه کمک سرویس های دولت های متخاصم براحتی میتوانید انجام دهید ومهمتر اینکه به جعل خبر بپردازید که چنین هم میکنید وچه افتخار بزرگی را نصیب خود میسازید؟!

به توصیه ی ” شاه گونه” ی این خانم به دولت آلمان هم توجه فرمایید:

” آلمان نباید در مقابل اعدامهای فزاینده و نقض حقوق‌بشر در ایران و دخالتهای رژیم در عراق سکوت کند. فعالیت شرکتهای پوششی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات (در آلمان)، باید خاتمه یابد و مأموران آنها از آلمان خارج شوند منافع آلمان با مردم و آینده ایران بسا بیشتر از منافع سیاسی و تجاری کوتاه‌مدت است. کما این‌که منافع صلح و امنیت جهانی که رژیم آخوندی آن را به خطر انداخته‌اند برای آلمان نیز بسیار مهمتر از منافع کوتاه‌مدت است “.

معنی ساده ی این چراغ سبز نشان دادن به آلمان این است که ما بهتر ازحکومت ایران میتوانیم منافع شما رادرایران تامین کنیم پس معطل چی هستید؟!

دراین مورد باید ازاین شاهزاده خانم درخواست کرد که فعلا اجازه فرماید که آلمان این توفان بزرگ برخاسته ازیونان و … را – که دولت آلمان نقش برجسته ای در بوجود آمدن آن با به خاک سیاه نشاندن یونان، اسپانیا و… دارد- فرو بنشاند وسپس در فرصت مقتضی به سراغ شما بیآید. فعلا قافیه برای تمامی کسانی که بابرنامه های ریاضتی ، کیسه ی یک درصدی های مرفه را سرشارتر کرده و اکثریت ۹۹درصدی مردم را بخاک سیاه مینشاند، تنگ است!

بردبار باشید کمی!

(پایان)

منبع : ایران اینترلینک

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید