نگاهی دیگر به پیام نوروزی مریم رجوی برای سالمندان بیمار کمپ آوارگان لیبرتی

0
952

درچنین شرایطی مریم رجوی برای دلگرمی اسیران لیبرتی والبانی ” پیام نوروزی ” می دهد ( ! ) تا این درماندگان کهنسال وبیمار را همچنان با شیادی خاص خود فریب داده و از آنها بخواهد “همچنان بردباری ” پیشه نمایند _ دراین نوشتار تلاش براین است که دروغ ها _ شیادی ها وفریب کاریها درپیام نوروزی مریم رجوی بازخوانی وبارنویسی گردد …

نوشتار ۳۹۵_ نگاهی دیگر به پیام نوروزی مریم رجوی برای سالمندان بیمار کمپ آوارگان لیبرتی

رهنمود بزرگان : انها که بیشتر حرف می زنند _ کم تر می دانند

الف .مینو سپهر  ـ 25.03.2015     مقدمه_ مریم رجوی این روزها سخت کلافه وعصبی ونگران است چراکه از طرفی بیماری سرطانش شدت گرفته ودرهمین حال ریزش حقوق بگیران مقاومت شتاب گرفته است _ ازسویی دیگر تشکیلات فرقه درکمپ لیبرتی ترک علیرغم فشارها وسرکوب ها ترک برداشته وهرروزبرتعداد ناراضیان وافرار خواهان جدایی افزوده می شود _ در آلبانی هم وضعیت مناسب نیست وتقریبا نیمی از حدود۷۰۰نفر منتقل شده به این کشورحاضر به ادامه عضویت در این فرقه نبوده وتقاضای جدایی کرده اند وبهمین دلیل سررشته کنترل این افراد هم کم کم از دست سرکوبگران اعزامی خارج شده است _ تلاش خانواده های اسیران هم دردوجبهه ادامه دارد _ درعراق خانواده ها تلاش می کنند که با فشار بر سازمان های مدافع حقوق بشری موفق به دیدار فرزندان اسیر خود گردند واین روند در آلبانی نیز دنبال می شود _ درخواست های کمیساریای سازمان ملل _ صلیب سرخ_ امریکا ودیگر سازمان هابر سران فرقه جهت ایجاد شرایط ملاقات برای اسیران شدت یافته و سران فرقه را در شرایط دشواری قرارداده است چراکه با به سرانجام رسیدن خواست خانواده ها تشکیلات باسمه ای این فرقه در لیبرتی والبانی درهم فروخواهد ریخت واین کابوس فرقه رجوی است .

درچنین شرایطی مریم رجوی برای دلگرمی اسیران لیبرتی والبانی ” پیام نوروزی ” می دهد ( ! ) تا این درماندگان کهنسال وبیمار را همچنان با شیادی خاص خود فریب داده و از آنها بخواهد “همچنان بردباری ” پیشه نمایند _ دراین نوشتار تلاش براین است که دروغ ها _ شیادی ها وفریب کاریها درپیام نوروزی مریم رجوی بازخوانی وبارنویسی گردد _

برای خواندن اصل پیام مراجعه کنید به سایت مریم رجوی به این ادرس .

http://www.maryam-rajavi.com

پیام مریم رجوی ” نوروز ۱۳۹۴

هم میهنان اشرف نشان من در لیبرتی والبانی و دیگر نقاط جهان سلام وسلام

بازهم زمستان رفت وبهار آمد _ همانگونه که مسعود بارها گفته بعد از” زمستان بهار وبعد از بهار تابستان می اید “

راستی چه کسی گفته من ” بوی پیری وکهنگی ” می دهم ؟ نه خیر چنین نیست _ گرچه پیرم وبیمار اما احساس می کنم جوانم مخصوصا وقتی رودی جولیانی و بولتن از من تعریف می کنند ومی گویند ” ای ناقلا خوب ماندی ها “

آغاز سال جدید را به همه اشرف نشان ها مخصوصا رزمندگان بیمار و خستگی ناپذیر در زندان _ رزمگاه لیبرتی تبریک می گویم _ به آنهایی که بطور شبانه روزی بدون لیفتراک وبولدوزر وجلیقه ضد گلوله همانند تراکتور مشغول ساختن ” پل لیبرتی _ تهران ” هستند _ آری عزیزانم شما می توانید این بزرگراه رابرای رساندن من به ایران بسازید ومنهم قول می دهم خودم رابه شمارسانده وبازهم جیغ ” حمله _ آتش _ حرکت ” سر بدهم .

من در همین جا بازهم از شورای امنیت _ امریکا واسرائیل درخواست وخواهش والتماس می کنم به اندازه کافی شن وماسه واجر وسیمان دراختیار این ارتش بازنشسته صدام قرار دهند تا این پل هرچه زود تر ساخنته شود تامن بیایم افتتاح کنم !

به یاد مسعود که همیشه می گفت “بهار فقط مربوط به مقاومته “

بگزارید برایتان یک گزارش بخوانم _ درسال گذشته موسسان یکم تا هفتم ۵۷۰۰ بار عکس من ومسعود در مستراح ها نصب کردند .

درچهارشنبه سوری در مردم درایران مردم درپناه موسسان هفتم از روی اتش پریدند وزردی من ازتوسرخی توازمن گفتند

جوانان اهوازی وقتی از روی آتش می پریدند شعار می دادند ” لب کارون _ چه گل بارون “

بلی این نسل بی قرار من بازهم آتش بازی کردند واین به این دلیل ممکن شد که مسعود فراخوان داد

درماه های دی وبهمن وابان واسفند شعله قیام ها باز زبانه کشیدند و ۲۶۶۰۰ مورد اعتراض ودرگیری بوجود آمد _ تقریبا بیش از ۵ ملیون نفر در۴۹۰ مورد درشهرها وروستا های ایران اعتراض کردند و خواهان رسیدن ارتش بهار شدند

درهمین سال ۶۵۴۸۹۱ نفر درزندان های ایران در ۲۳۸۷ مورد اعتصاب غذای تر وخشک کردند

واز همه اینها مهم تر ۱۳۲۰ نفر در حوادث رانندگی جان باختند _ ۴۳۲۷ مورد اتش سوزی گزارش شده _ ۱۵۸۰ نفر بخاطر مسمومیت غذایی دربیمارستان ها بستری گردیدند _ ۷۲مورد کیف زنی _ دزدی منازل و جیب بری رخداده است .

می بینید؟ آمارها چقور وحشتناک وقیام چگونهروبه گسترش بوده ؟ این ها همه همان نشانه های سرنگونی است که مسعود درسال ۶۰ قول داد !

درهمین سال من باکمک بولتن وجولیانی واخویدال چندین وچند گردهمایی جهانی برگزار کردیم _ دستاورد های ماهم کم نبود درهمین سال من ومقاومت بوسیله رای مجمع عمومی سازمان ملل بعنوان تنها الترناتیو درجهان برسمیت شناخته شدیم .

درهمین سال پیرمردان وزنان کهنسال بیمار درلیبرتی همانند تراکتور با ۹۸۷۵۲ ساعت و ۳۴۰ دقیقه ۳۹ ثانیه کار توانستند در رزمگاه _ زندان _ کمپ موقت پناهندگان لیبرتی یک ” نیمچه اشرف ” ساخته وخودشان رابا بیل وکلنگ برای سرنگونی آماده کنند _ آری اینها الگو یی برای جهان هستند و من مطمئن هستم این ارتش برای سرنگونی از بستر بیماری وکهولت برخواهد خواست و ازادی را محقق خواهد کرد” باور کنید بجان استیونسون _ به مرگ اخویدال راست می گم ” یک وقت فکر نکنید منهم مانند مسعود خالی می بندم ها ( ؟!)

درمورد عراق وسوریه برادران وخواهران داعشی ما یا همان عشایر انقلابی هزاران نفر از نیروهای مالکی را کشتند و صدها سمبل تمدن بشری را دریک اقدام انقلابی تخریب کرده وبدین وسیله به جهانیان نوید آزادی درراه را دادند

بهرصورت همه باید بدانند هرکس از هرطرفی برود سرانجام درکمین مقاومت ” خواهد افتاد

درایران بازهم مردم نتوانستند سفره هفت سین پهن کنند چون ماهی قرمز سفره هفت سین شده دانه ای ۱۰۰۰ تومن

ای اشرف نشان ها توجه کنید

دربرخی از سایت های اطلاعات خواندم که برخی از من سئوال کردند که توگفتی تا مهر ۹۲ رژیم سقوط می کند پس چی شد که نشد ؟

درپاسخ باید بگویم _اول اینکه به شما ربطی ندارد که چرا نشد _ دوم اینکه _ دروغ چرا من که از خودم نگفتم _ ابن مسعود برای من مرتب تاریخ تعین می کند و بمن می گوید توهم اعلام کن _ منهم که گوسفند تربیت شده رهبری هستم چاره ای جز ” بع ّبع ” کردن ندارم واگر بگویم نمی شود که باید در عملیات جاری وغسل هفتگی خواهر نسرین شرکت کرده وبالا بیاورم

ولی من شک ندارم اگر برادر مسعود تا ۱۲۰ سال دیگر هم هی تاریخ تعین کند بالاخره ارتش پیزوری مستقر درلیبرتی این کاررا انجام خواهد داد ومن ومسعود به ایران می رویم ودردفتر خیابان طالقانی مستقر خواهیم شد

که بقول برادر مسعود شوهر دربه در وفراری ومخفی شده من ” ما توانستیم همه نمی شودها را شد کنیم “

درپایان من یک بار دیگر ازامریکا _ اروپا _اسرائیل عاجزانه درخواست وتنما والتماس می کنم هرچه زود تر به میزان کافی آهن وکچ وماسه وسیمان وفرقون وجلیقه ضد گلوله وتی وال وبنزین و قرص سیانوروسلاح انفرادی دراختیار رزمندگان لیبرتی قرار دهند تا آنها بتوانند جاده ” لیبرتی _ تهران را بسازند …

الف .مینو سپهر ۲۰۱۵/۰۳/۲۵

لینک به منبع

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید