محمد کرمی:نتیجه عملیات چهارشنبه سوری مجاهدین خلق در داخل ایران

0
974

این هم جدید ترین نمونه دجال گری مریم قجر عضدانلود که روز سه شنبه انتشار داده است . سازمان مجاهدین برای اثبات حرف خودش همه گونه دزدی می کند از دزدی در فروشگاه های لباس تا دزدی در فروشگاه های ابزار تاگل دزدی از گورستان ها و این هم دزدی خبر و عکس از بی بی سی و اسوشیدتدپرس است البته این بار اول آنها نیست و بار اخر هم نخواهد بود .ناگفته نماند که دزدی اعتماد مردم توسط این سازمان در راس همه این دزدی ها ست…

نتیجه عملیات چهارشنبه سوری مجاهدین خلق در داخل ایران

لینک به منبع

محمد کرمی ـ 20.03.2015   جدید ترین نمونه دجال گری مریم قجر عضدانلود که روز سه شنبه انتشار داده است . سازمان مجاهدین برای اثبات حرف خودش همه گونه دزدی می کند از دزدی در فروشگاه های لباس تا دزدی در فروشگاه های ابزار تاگل دزدی از گورستان ها و این هم دزدی خبر و عکس از بی بی سی و اسوشیدتدپرس است البته این بار اول آنها نیست و بار اخر هم نخواهد بود .ناگفته نماند که دزدی اعتماد مردم توسط این سازمان در راس همه این دزدی ها ست .

عکس جعلی ، خبر جعلی ، هویت جعلی

مریم رجوی خودش را داشت جر می داد و پیاپی به گردان های ارتش ازادی بخش!!در داخل ایران پیام می داد که آتش این چهارشنبه سوری را تبدیل به آتش سرنگونی آخوند ها بکنید. البته در این سی و چهار سال گذشته بیش از دوهزار بار برای سرنگونی آخوند ها , فرمانده کل قوا ( مسعود رجوی)و جانشین فرمانده کل قوا یعنی مریم قجرعضدانلو از این فراخوان ها داده اند . در این سی و چهار سال نه تنها رژیم آخوند ها را سرنگون نکرده اند بلکه سبب آ ن هم شده اند که این رژیم با دوام تر و با بقا تر بشود! .وبیشترین خدمت را به رژیم جمهوری اسلامی با همین فراخوان های که صادر کرده اند انجام داده اند ! چون بهترین بهانه ای بود که بدست رژیم جمهوری اسلامی می دادند برای اعدام و سرکوب افرادی که دستگر شده بودند .

مریم رجوی عکس جعلی هویت جعلی

( دزدی عکس از سایت بی بی سی و انتشار دروغ به اسم آسوشیتد پرس)

این هم جدید ترین نمونه دجال گری مریم قجر عضدانلود که روز سه شنبه انتشار داده است . سازمان مجاهدین برای اثبات حرف خودش همه گونه دزدی می کند از دزدی در فروشگاه های لباس تا دزدی در فروشگاه های ابزار تاگل دزدی از گورستان ها و این هم دزدی خبر و عکس از بی بی سی و اسوشیدتدپرس است البته این بار اول آنها نیست و بار اخر هم نخواهد بود .ناگفته نماند که دزدی اعتماد مردم توسط این سازمان در راس همه این دزدی ها ست .

و اما شرح این بی آبرویی :

روز دوشنبه* بی بی سی فارسی عکسی را انتشار داده بود که مربوط به اعتراضات مردم بعد ازمسابقه فوتبال در اهواز بود .که در زیر عکس و گزارش را مشاهده می کنید .

مریم رجوی عکس جعلی هویت جعلی

مریم رجوی عکس جعلی هویت جعلی

انتشار خبر و عکس از سایت بی بی سی *

همین عکس را سازمان مجاهدین دزدیده و برای ان تیتر زده است البته این بار به نام خبرگذاری آسوشیتد پرس است . در حالی که خبر گزاری** اسوشیتد پرس گزارش دیگر ی را انشتار داده است که هموطنان عزیز در زیر آن را مشاهده می کنند

مریم رجوی عکس جعلی هویت جعلی

مریم رجوی عکس جعلی هویت جعلی

در حالی که خبری را که آسوشیتدس پرس در رابطه با مراسم چهارشنبه سوری انتشار داده است به تاریخچه این سنت تاریخی پرداخته است و از شادی های مردم در این مراسم و سنت های بعد از آتش بازی بیان کرده است

این است ماهیت واقعی فرقه رجوی که تماما به جعل و دروغ است مشتی که نمونه خروار است در این ۳۴ سال اینها سوار آ ن هستند.

*http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2015/03/150317_l10_ahvaz_unrest

**http://hosted.ap.org/dynamic/stories/M/ML_IRAN_FESTIVAL_OF_FIRE?SITE=MOSTP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2015-03-17-17-34-08


Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید