محمد رزاقی : کاش ۲۰ سال زندانی بودم !

0
1388

حتا اعضاء فرقه در سال ۷۵ برای اولین بار کیوی می دیدند خیلی ها با سیب زمینی اشتباه می گرفتند و تعجب می کرد چه رسد به استفاده از تلفن و یا ارتباط با دنیای بیرون از اردوگاه بد نام اشرف در واقع اعضاء نگون بخت فرقه رجوی یک هزارم حق و حقوقی که این زندانیان در ایران دارند اعضاء فرقه نداشته و ندارند .

کاش ۲۰ سال زندانی بودم !

محمد رزاقی ــ 19.03.2015 از دیشب در سایتهای مجازی فیلم کوتاهی از جشن چهارشنبه سوری زندانیان گوهر دشت به نمایش گذاشته و فرقه مافیائی رجوی بعد از دیگر سایتها همان فیلم در سایت خود فرقه گذاشتند .

من شخصا بعد از دیدن این فیلم از دیروز خیلی فکر کردم و یاد خاطرات گذشته افتادم و یاد خاطرات زندان اردوگاه بد نام اشرف در سال ۷۳ و بعد هم یاد آور سالیانی که در اردوگاههای اهدائی صدام ملعون به رجوی زنباره ؛ بهترین دوران عمرم به هدر رفته است .

اینجا قصد نوشتن خاطرات ان دوران ندارم اما بعد دیدن فیلم برگزاری جشن چهارشنبه سوری همه اش می گفتم ای کاش من هم به جای اینکه درشکنجه گاههای رجوی زندانی شده بودم یا در اسارتگاه رجوی عمرم را هدر دادم حداقل می توانستم مثل سعید ماسوری به ادامه تحصیل ادامه بدهم و ملاقاتی داشته باشم و یا می توانستم با خانواده ارتباط داشته باشم و از حق مرخصی استفادهمی کردم

نه اینکه در اسارتگاههای فرقه رجوی زنباره ازصبح تا شب مثل برده از من و ما کار کشیدند و نهایت با انواع دردهای جسمی و روحی توانستیم از دست رجوی شیاد فرار کنیم .

اما در زندانی که رجوی زنباره در سال ۷۳ برای بیش از ۵۰۰ عضوء نا راضی درست کرده بود حتا حق هوا خوری نداشتیم و از روی وعده های غذائی می فهمیدیم که صبح ؛ ظهر یا شب است چه برسد به برگزاری جشن چهارشنبه سوری یا برگزاری عید و گرفتن عکس وفیلم و فرستادن به خارج از زندان !

حتا اعضاء فرقه در سال ۷۵ برای اولین بار کیوی می دیدند خیلی ها با سیب زمینی اشتباه می گرفتند و تعجب می کرد چه رسد به استفاده از تلفن و یا ارتباط با دنیای بیرون از اردوگاه بد نام اشرف در واقع اعضاء نگون بخت فرقه رجوی یک هزارم حق و حقوقی که این زندانیان در ایران دارند اعضاء فرقه نداشته و ندارند .

به همین خاطر از دیشب در دلم مدام تکرار می کنم ای کاش ۲۰ سال در زندان داخل ایران بودم و از حقو حقوق یک زندانی می توانستم استفاده کنم رجوی زنباره یکهزارم حق و حقوقی که زندانیان در ایران دارند برای اعضاء خود قائل نبوده و نیست .

در استانه عید سال نو فقط یک راز و نیاز دارم و از ته دل می گویم لعنت خدا بر رجوی ؛ ال رجوی ؛ بر کسانی که تیغ رجوی بر علیه ملت ایران ؛ بر علیه قربانیان فرقه ؛ برعلیه خانواده های مظلوم اعضاء تیز می کنند و مطمئن هستم اه و ناله مادران , پدران ؛ خواهران ؛ فرزندان قربانیان فرقه اجازه نخواهد داد رجوی زنباره به اهدا کثیف خود برسد به این ایمان دارم .

پاریس : محمد رزاقی

لینک به منبع : صدای قربانیان فرقه رجوی 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید