محمد کرمی : وقتی که تخم مرغ مریم قجرعضدانلو دو زرده در می آید

0
1191

اولین زرده با انعکاس خبر توسط خبرگذاری آسوشیتدپرس بیرون زد ؟ انعکاس بود اما نه آن طوری که فرقه رجوی می خواست . خبرگذاری آسوشیتدپرس به شرکت کنندگان لهستانی که در برنامه شرکت کرده بودند مراجعه کرده و با آنها مصاحبه کرده بود** در رابطه شیوه آمدن آنها به این تجمع ، دانشجویان هم لپ مطلب را تیز بیان کرده بودند …

وقتی که تخم مرغ مریم قجرعضدانلو دو زرده در می آید

محمد کرمی ــ 16.03.2015   انعکاس بود اما نه آن طوری که فرقه رجوی می خواست . خبرگزاری آسوشیتدپرس به شرکت کنندگان لهستانی که در برنامه شرکت کرده بودند مراجعه کرده و با آنها مصاحبه کرده بود** در رابطه شیوه آمدن آنها به این تجمع ، دانشجویان هم لپ مطلب را تیز بیان کرده بودند . با انعکاس این خبر که منبع اصلی پوشش خبری فرقه بود تمام بافته های آنها بر باد رفت……و ایچنین بود که بیش از ۵ میلیون یورو هزینه یک مسافرت سه الی چهار روزه برای خانم مریم قجر عضدانلو در آمد . خورچین گشادی دوخته بود که بتواند بیشترین تبلیغ سیاسی را به سود خود پیش ببرد؟

داستان این بار که تخم مرغ مریم قجر عضدانلو دو زرده در آمد از این قرار بود ، دو ماه بود تمام سازمان مجاهدین بسیج شده در مخفی کاری کامل بخواهند در ۷ مارس به مناسبت روز زن در برلین یک شوئی اجرا کنند . با شرکت عکون* که نفر برای سخنرانی اجاره می دهد، فرقه رجوی به آن مراجعه کرده بودند که برای این شوئ۳ نفر را اجاره کرده بودند عبارت بودند : ریتا زوسموت ، تلچیک – فرهویگن . باز طبق ادعای خود سران فرقه صد ها شخصیت را از ۵ قاره برای این برنامه استخدام کرده بودند . برای سیاهی لشگر هم اقدام به آوردن دانشجویان لهستانی و چک کرده بودند که حدود ۲۵۰۰ را آورده بودند که سالن پر شود و از طرفی برای اینکه بتوانند این شوئ را انتنی کنند چندین خبرنگار هم دعوت کرده بودند . به نظر خودشان همه کارها خوب پیش رفته بود و فقط مانده که برنامه اجرا شود ، استفاده تبلیغاتی آ ن راه بیندازند . سران فرقه رجوی داشتند با دم خود گردو می شکستند . اما از بد روزگار اولین زرده تخم مرغ مریم قجر عضدانلو رو شد!!

رجوی کرمی 1

اولین زرده با انعکاس خبر توسط خبرگذاری آسوشیتدپرس بیرون زد ؟ انعکاس بود اما نه آن طوری که فرقه رجوی می خواست . خبرگذاری آسوشیتدپرس به شرکت کنندگان لهستانی که در برنامه شرکت کرده بودند مراجعه کرده و با آنها مصاحبه کرده بود** در رابطه شیوه آمدن آنها به این تجمع ، دانشجویان هم لپ مطلب را تیز بیان کرده بودند . با انعکاس این خبر که منبع اصلی پوشش خبری فرقه بود تمام بافته های آنها بر باد رفت . یعنی یک تجمعی که با شرکت صدها شخصیت که اجاره کرده بودند و ۲۵۰۰ دانشجو که برای دو روز از لهستان و چک به برلین آورده بودند که با یک حساب سر انگشتی بیش از ۵ میلیون یورو برای سازمان مجاهدین هزینه برداشته بود به این شکل برباد رفت و هیچ گونه استفاده تبلیغاتی نتوانستند از آن بکنند و حتی سایت های خودشان هم مجبور شدند سانسور شده خبر آسوشیتدپرس آن را انتشار بدهند.قسمتی از یک مصاحبه را کانون اوا ترجمه کرده است ***

مریم قجر عضدانلو از این ضربه مهلک بیرون نیامده بود که زرده دوم پدیدار گشت .

مریم رجوی محمد کرمی

مریم رجوی محمد کرمی

مریم رجوی محمد کرمی

در اول برنامه شوئ ۷ مارس مریم قجر طبق معمول همه چیز را می خواهد به اسم خودش مصادره کند . در سالن برلین عکس ۶ نفری که در ۴ مارس اعدام شده بودند را تزئین کرده بودند وطبق معمول مریم قجر عضدانلو داشت در مقابل دوربین فخر می فروخت . قرار بود از خون این هموطنان هم فرقه برای خودش خلعتی درست کند که شروع به این کار هم کرده بود . که به ناگاه در ۸ مارس دریک حساب توییتر که متعلق به داعش بود به شرح زیر انتشار پیدا می کند .

مریم رجوی محمد کرمی

از آنجائی که فرقه رجوی هم در اورسواواز پاریس با فتو شاب مشغول درست کردن برشور های تبلیغی به نام گروه های داخل ایران بود سنگ روی یخ شدند

مریم رجوی محمد کرمی

و ایچنین بود که بیش از ۵ میلیون یورو هزینه یک مسافرت سه الی چهار روزه برای خانم مریم قجر عضدانلو در آمد . خورچین گشادی دوخته بود که بتواند بیشترین تبلیغ سیاسی را به سود خود پیش ببرد؟ اما به دلیلی اینکه تخم مرغ خانم دو زرده بود بهترین راه این بود که سکوت مطلق کند و فقط به صورت سر بسته در سایت ها و برنامه های داخلی خودشان مصرف کند

*http://www.econ-referenten.de/
**https://www.youtube.com/watch?v=GqCm4SHTV4U&list=UUYVgr8xtNwWO3xi53LOCelA
***http://www.aawa-association.de/index.php/2013-06-25-11-19-41/3101-2015-03-12-20-58-03

 منبع : وبلاگ عیاران 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید