جابر طایی سمیرمی: در مرگ رضا تابع

0
643

سکوت میکنید بره وار و جرأت ندارید حتی سوال کنید که رضا چه شد و چرا مرد؟ هیهات من الذله شما دروغی بیش نیست که بزرگترین ذلت سکوت کردن در مقابل ظلم و بربریت است ولی شما به ندای وجدان خود هیهات گفته اید.

در مرگ رضا تابع

جابر طایی سمیرمی ــ 14.03.2015   تبریک به کسانی که به مناسبت مرگ ملک عبدالله پادشاه عربستان تسلیت میگویند که هفت پشت غریبه و دشمن مردم ایران است ولی به مناسبت مرگ رضا تابع هیچ نمیگویند.

نا خوداگاه یاد احمدی نژاد می افتم که مادر رییس جمهور ونزولا که مرد همه را از دم بغل کرد از زن و مرد و گریست ولی مردم خودمان را فراموش کرده بود.البته این طبیعت دیکتاتورهاست.

رضا تابع که مزدور نبود خائن هم که نبود چرا دوسال در یونان این جهنم پناهندگان آواره بود. رضا از فرماندهان دسته پذیرش بود .تا آنجا که من می دانم از چماق دار ها نبود.

بخاطر همین هم او را تنها گذاشتید. من بعنوان دوستش خواهان روشن شدن این هستم که رضا کی جدا شده؟ چقدر پول به او کمک کرده اید و مدارکش را چاپ کنید. این روزها مدارک چاپ کردن مد شد است.شما هم به روز باشید.

یک تبریک خاص هم به همرزمان سابقش بگویم که دیگر حتی نمیشود به آنها بادمجان دور قابچین هم گفت زیرا که دیگر قابی نمانده است. بلکه مگسانی هستید گرد شیرینی.قدیم ها که هنوز قدرت خدایگان روی زمین حاکم بود عقل و شعور خود را فروخته بودید به اسم آزادی و مبارزه ولی بعد به چهار صد پانصد دلار در ماه خودتان را می فروشید. حالش را ببرید قیمت چه ارزان است.

سکوت میکنید بره وار و جرأت ندارید حتی سوال کنید که رضا چه شد و چرا مرد؟ هیهات من الذله شما دروغی بیش نیست که بزرگترین ذلت سکوت کردن در مقابل ظلم و بربریت است ولی شما به ندای وجدان خود هیهات گفته اید. سالها به خود نهیب میزدیم که از عادیگری و مناسبات جامعه عادی دست برداریم. جامعه عادی ما جامعه خمینی زده و بورژوازی زده است . ما انقلابی هستیم و باید به دور از این خصوصیات باشیم. ولی در این جامعه ها که شما میگفتید اگر کسی بمیرد همنوع هایش و نه هم رزمانش یک نگاهی میکنند به این مرده و یک سوالی در ذهنشان تولید میشود که چرا مرده چه شده؟ ولی شما ها از این مردم هم عقب تر رفته اید. از مردم عادی جامعه خمینی زده هم عقب تر افتاده اید .از جامعه بورژوازی و ارزشهای سرمایه داری هم عقب تر رفته اید. پست ترین انسانها کسانی هستند که حتی وقتی از غار هم در می آیند آن هم نه به خواست خودشان بلکه به دست امواج در جریان جامعه . بازهم میخواهند وانمود کنند که در غار هستند.

ای ایهاالناس زمستان رو به پایان است و اگر سرتان هم زیر برف است برفها در حال آب شدن است.به خود آیید.

جابر طایی سمیرمی

منبع:پژواک ایران

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید